FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2016 > Maj
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-99/16 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 - uradno prečiščeno besedilo, 90/14 in 19/15) (ZTuj-2), 1. odst. 47. čl. 9.6.2016 24.5.2016
Odločba Up-441/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 6115/2016 z dne 18. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 6115/2016-101 z dne 15. 3. 2016 24.1.2019 23.5.2016
Sklep U-I-96/16, Up-439/16 Ustavna pritožba zoper izvršilno dejanje izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku v posest dne 27. 5. 2016 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 2. odst. 71. čl. 24.6.2016 23.5.2016
Odločba Up-449/16 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 Sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 1597/2015 z dne 14. 1. 2016 16.5.2019 23.5.2016
Sklep U-I-92/16 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 4. odst. 87. čl. 12.9.2016 20.5.2016
Sklep Up-437/16, U-I-95/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 100/2016 z dne 3. 3. 2016 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 19. 1. 2016 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 388/2015 z dne 10. 12. 2015 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 1772/2014 z dne 7. 5. 2015 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13) (ZUTD), 69. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl. 23.9.2016 19.5.2016
Sklep U-I-94/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. tč. 1. odst. 342. čl. 20.6.2016 18.5.2016
Sklep U-I-89/16, Up-407/16 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Ustavna pritožba zoper akt predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 5. 5. 2016 in zoper akt predsednika Državnega zbora o posredovanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v razglasitev in objavo 3.10.2016 13.5.2016
Sklep U-I-88/16 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 149.b čl. 12.9.2019 12.5.2016
Sklep U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl. Ustavna pritožba zoper akta predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 2. 5. 2016 in 5. 5. 2016 ter zoper akta predsednika Državnega zbora o predložitvi zakonov v razglasitev in objavo z dne 3. 5. 2016 in 6. 5. 2016 Spor o dopustnosti referenduma o uveljavitvi zakonov, 1. tč. izreka 14.7.2016 10.5.2016
Sklep U-I-86/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) (ZICZEU) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16) (ZUT-I) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16) (ZVKD-1) Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16) (ZVarD) 28.9.2016 10.5.2016
Sklep U-I-84/16 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17) (ZUTD), 1. odst. 189. čl. 9.5.2019 9.5.2016
Sklep U-I-83/16, Up-389/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. III Cpg 26/2016 z dne 3. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 109/2015 z dne 8. 12. 2015 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17) (ZGD-1), 503. čl. 10.9.2018 6.5.2016
Odločba U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. v zvezi s 1. odst. 28. čl. 15.3.2018 5.5.2016
Sklep U-I-81/16 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 405. čl. 12.9.2016 4.5.2016
Sklep U-I-79/16 Priloga Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15), 15. 2. in 15. 2. 1. tč. 12.4.2018 4.5.2016
Odločba U-I-78/16, Up-384/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 1. odst. 44. čl. in 45. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014 5.6.2019 4.5.2016
Sklep U-I-77/16, Up-381/16 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 4920/2013 z dne 11. 1. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 1., 2., 3., in 5. odst. 60. čl., 1. in 2. odst. 63. čl. in 1. odst. 268. čl. 2.6.2016 3.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi 2016 Maj

Leto rešitve

2019(5) 2018(3) 2016(10)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(16) Up(9)

Vrsta akta

zakon(15) posamični akt(2) podzakonski akt(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(15) Ustavne pritožbe(3)

Vrsta rešitve

zavrženje(12) razveljavitev ali odprava(2) zavrnitev(2) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(1) ugotovitev kršitve človekove pravice(1)

Področje

Upravno pravo - drugo upravno pravo(6) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(4) Civilno pravo - gospodarsko pravo(2) Socialna varnost(2) Civilno pravo - izvršba(1) Več...