FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2016
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 140)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba Up-1084/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 72264/2010 z dne 13. 10. 2016 25.6.2019 29.12.2016
Sklep U-I-225/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 3. odst. 21. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) (PoDZ-1), 2. odst. 193. čl. in 1. odst. 73. čl. 6.12.2017 22.12.2016
Odločba Up-1044/16 Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 24169/2016 7.3.2017 15.12.2016
Sklep U-I-222/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 221.a do 221.g čl. 11.1.2017 14.12.2016
Sklep U-I-221/16, Up-1042/16 Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 z dne 21. 6. 2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5708/2014 z dne 22. 4. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19. čl. 13.7.2017 14.12.2016
Sklep U-I-216/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16) (ZNVP), 4. odst. 48. čl. 17.11.2017 6.12.2016
Odločba Up-990/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016 27.6.2017 28.11.2016
Sklep Up-990/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izdaja sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, ki se vodi nad dolžnikom Danijelom Vindišem pred Okrožnim sodiščem na Ptuju pod št. St 1645/2015. 20.12.2016 28.11.2016
Odločba Up-992/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 91/2015 z dne 31. 8. 2016 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 259/2013 z dne 3. 2. 2015 12.12.2017 28.11.2016
Sklep U-I-30/17, Up-978/16 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) (ZJN), 4.čl. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07), 3., 5. in 6. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 53/2015 z dne 31. 8. 2016 10.9.2018 22.11.2016
Sklep U-I-212/16 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) (SPZ), 3. odst. 89. čl. Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 - popr.) (ZNP), 145. čl. 22.12.2016 21.11.2016
Sklep U-I-211/16 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14) 15.6.2017 18.11.2016
Odločba Up-957/16 Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 842/2016 z dne 12. 9. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. IV P 1027/2015 z dne 22. 6. 2016 22.6.2017 15.11.2016
Odločba Up-930/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 157/2015 z dne 7. 9. 2016 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 159/2014 z dne 18. 3. 2015 12.12.2017 9.11.2016
Odločba Up-931/16 Sodba Upravnega sodišča št. I U 752/2015 z dne 12. 4. 2016 12.12.2017 9.11.2016
Sklep Up-905/16, U-I-197/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3345/2015 z dne 13. 1. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1565/2014 z dne 1. 4. 2015 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl. in 3. odst. 188. čl. 22.12.2016 3.11.2016
Sklep Up-893/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo Kolosej kinematografi, d. o. o. - v stečaju, Ljubljana, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 5708/2014. 7.11.2016 26.10.2016
Odločba Up-893/16, U-I-194/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19. čl. 20.4.2017 26.10.2016
Sklep U-I-193/16, Up-891/16 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 - popr.) (ZIS), 2. odst. 91. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015 30.4.2018 25.10.2016
Sklep U-I-191/16, Up-885/16 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 12533/2012 z dne 30. 6. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 168., 170., 220. do 224. in 283. čl. 16.12.2016 24.10.2016
Odločba U-I-192/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 in 5/17) (ZNVP-1), 1., 2. in 3. poved 4. odst. 48. čl. 7.2.2018 24.10.2016
Sklep U-I-188/16 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 26.c.1.1 čl. 8.11.2018 21.10.2016
Odločba U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 2. al. 1. odst. 54. čl. 22.3.2018 19.10.2016
Sklep Up-864/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 71/2016 z dne 14. 7. 2016 18.12.2018 18.10.2016
Sklep U-I-184/16, Up-849/16 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08 in 10/17) (ZPP), 3. odst. 86. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 187/2016 z dne 14. 7. 2016 26.11.2018 17.10.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2016(140)
> Januar(16) > Februar(7) > Marec(7) > April(10) > Maj(17) > Junij(12) > Julij(11) > Avgust(17) > September(13) > Oktober(14) > November(10) > December(6)

Leto rešitve

2019(20) 2018(40) 2017(40) 2016(40)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(103) Up(86)

Vrsta akta

zakon(84) posamični akt(39) podzakonski akt(14) akt zavoda za zdravstveno zavarovanje(1) drugi akti(1) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(95) Ustavne pritožbe(45)

Vrsta rešitve

zavrženje(71) razveljavitev ali odprava(29) zavrnitev(12) nesprejem ustavne pritožbe(9) ugotovitev kršitve človekove pravice(6) Več...

Področje

Upravno pravo - drugo upravno pravo(23) Civilno pravo - gospodarsko pravo(20) Socialna varnost(18) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(17) Civilno pravo - drugo civilno pravo(13) Več...