FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2012
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 251)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-324/12, Up-1204/12 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 449/2012 z dne 27. 9. 2012, sklep Upravnega sodišča št. I U 398/2011-39 z dne 20. 8. 2012, sklep Upravnega sodišča št. I U 398/2011 z dne 4. 7. 2011, sklep Upravnega sodišča št. I U 398/2011-13 z dne 4. 7. 2011 v zvezi z 2. točko sklepa Upravnega sodišča št. I U 398/2011-4 z dne 10. 3. 2011 in zoper 1. točko izreka sklepa Upravnega sodišča št. I U 398/2011-4 z dne 10. 3. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 346. čl. 4.11.2013 28.12.2012
Sklep: Up-1201/12 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 28406/2012 z dne 16. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 28406/2012 10.9.2013 28.12.2012
Odločba: Mp-1/12 Sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 12. 12. 2012 21.2.2013 24.12.2012
Odločba Up-1195/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 635/2009 z dne 1. 10. 2012, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 2556/2007 z dne 3. 12. 2008 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 1084/2003 z dne 2. 10. 2007 28.5.2015 24.12.2012
Sklep: U-I-321/12, Up-1197/12, U-I-322/12, Up-1198/12, U-I-325/12, Up-1205/12 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 409/2012 z dne 27. 9. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 73/2011 z dne 26. 6. 2012 Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 444/2012 in št. I Up 445/2012, oba z dne 27. 9. 2012, in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 247/2011-35 z dne 22. 8. 2012 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 410/2012 z dne 1. 10. 2012 in zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 946/2011 z dne 24. 5. 2012 Ustavne pritožbe, kolikor se nanašajo na sklepe Upravnega sodišča št. I U 73/2011-23 z dne 20. 3. 2012, št. I U 247/2011-6 z dne 12. 4. 2012 in št. I U 946/2011-16 z dne 24. 1. 2012 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST) 3.5.2013 24.12.2012
Odločba Up-1175/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 68/2012 z dne 20. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 390/2011 z dne 8. 12. 2011 27.5.2015 19.12.2012
Odločba Up-1176/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 64/2012 z dne 20. 11. 2012 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 419/2011 z dne 15. 12. 2011 27.5.2015 19.12.2012
Odločba U-I-239/14, Up-1169/12 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) 26.3.2015 18.12.2012
Sklep: U-I-98/13, Up-1161/12 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 17069/2011 z dne 19. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. I K 17069/2011 z dne 12. 10. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 4. odst. 202. čl. 22.5.2013 17.12.2012
Sklep: U-I-313/12 Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 90/12), 2., 3., 4. in 6. čl. 24.1.2013 12.12.2012
Sklep: U-I-310/12, Up-1145/12, U-I-312/12, Up-1148/12 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 459/2012 z dne 1. 10. 2012 ter zoper sklepe Upravnega sodišča št. I U 55/2011-33 z dne 21. 8. 2012, št. I U 55/2011-24 z dne 7. 2. 2012 in št. I U 55/2011-13 z dne 22. 8. 2011 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 417/2012 z dne 1. 10. 2012 ter zoper sklepa Upravnega sodišča št. I U 388/2011-36 z dne 26. 6. 2012 in št. I U 388/2011-8 z dne 8. 3. 2011 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST) 6.3.2013 11.12.2012
Sklep: U-I-311/12, Up-1147/12 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) (ZST) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 516/2012 z dne 28. 11. 2012 in zoper sklepa Upravnega sodišča št. I U 1541/2011-24 z dne 25. 9. 2012 in št. I U 1541/2011-12 z dne 31. 1. 2012 6.3.2013 11.12.2012
Sklep: U-I-309/12, Up-1144/12 Ustavna pritožba zoper sklepe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 471/2011 z dne 26. 10. 2011, št. N 471/2011 z dne 4. 6. 2012 in št. N 471/2011 z dne 15. 10. 2012 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Dn 8000154052/2011 z dne 17. 11. 2011 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 - popr.) (ZNP), 44. do 56. čl. 13.2.2013 11.12.2012
Sklep: U-I-308/12 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 154. čl. 18.1.2013 10.12.2012
Sklep: Up-1131/12 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 2. 10. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 25. 7. 2012 30.9.2013 10.12.2012
Odločba Up-1128/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2773/2010 z dne 11. 7. 2012, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2773/2010 z dne 27. 10. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 2773/2010 z dne 11. 1. 2011 14.5.2015 7.12.2012
Odločba: U-I-305/12 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12 in 15/14), 4. čl. 10.7.2014 6.12.2012
Sklep: U-I-304/12, Up-1095/12 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. 18.4.2014 6.12.2012
Sklep Up-1122/12, U-I-59/14 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 51/20012 z dne 26. 9. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1588/2011 z dne 16. 11. 2011 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 134. čl. 15.10.2015 5.12.2012
Sklep: U-I-303/12, Up-1119/12 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. 25.7.2013 5.12.2012
Sklep: U-I-300/12, Up-1113/12 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo in 10/10) (ZIS), 9. odst. 107. čl. 7.6.2013 4.12.2012
Sklep: U-I-299/12, Up-1111/12 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08) (ZASP), 105., 146., 148. in 149. čl. 27.11.2013 4.12.2012
Sklep: U-I-302/12, Up-1118/12 Ustavna pritožba zoper odločbo Centra za socialno delo Domžale št. 1232-295/2012-4/1 z dne 27. 8. 2012 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 108. čl. 2.10.2013 4.12.2012
Sklep: U-I-297/12, Up-1103/12 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP) Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 376/2012 z dne 27. 9. 2012 v zvezi s sodbami Upravnega sodišča št. I U 424/2012 z dne 10. 5. 2012, št. I U 880/2012 z dne 21. 8. 2012 in št. I U 756/2012 z dne 5. 7. 2012 6.3.2013 3.12.2012
Sklep: Up-1104/12, U-I-298/12 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 294/2012 z dne 26. 9. 2012 ter sodbo in sklep Upravnega sodišča št. II U 185/2011 z dne 23. 5. 2012 Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 - popr. in 75/97) (ZVojI), 87. čl. 10.12.2013 3.12.2012
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

< Vsi
2012(251)
> Januar(19) > Februar(16) > Marec(17) > April(16) > Maj(20) > Junij(26) > Julij(32) > Avgust(24) > September(14) > Oktober(21) > November(21) > December(25)

Leto rešitve

2015(17) 2014(43) 2013(111) 2012(80)

Letnik pisne zbirke

2010(2)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(1) P(3) Ps(1) U-I(209) U-II(1)
Up(123)

Vrsta akta

zakon(173) posamični akt(40) občinski predpis(18) podzakonski akt(15) drugi akti(5)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(199) Ustavne pritožbe(46) Spori o pristojnosti (3) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(1) Protiustavnost aktov in delovanja politi...(1) Več...

Vrsta rešitve

zavrženje(125) razveljavitev ali odprava(46) zavrnitev(46) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(9) nesprejem ustavne pritožbe(7) Več...

Področje

Socialna varnost(47) Civilno pravo - drugo civilno pravo(42) Upravno pravo - varstvo okolja in urejan...(33) Delovno pravo(29) Upravno pravo - drugo upravno pravo(25) Več...