FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov > 2001
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 97)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-185/01 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13.9.2001 10.9.2001
Odločba: U-I-161/01 Odlok o prepovedi lova Lovske družine Juršinci na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 57/01) 29.11.2001 19.7.2001
Sklep: U-I-155/01 Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) (ZDPra), 16. čl. 15.11.2001 16.7.2001
Odločba: U-I-104/01 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) (ZPPCPEU) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01), 2. odst. 254., 3. odst. 292., 2. stavek 2. odst. 292. čl. 14.6.2001 7.6.2001
Sklep: U-I-124/01 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 28.6.2001 6.6.2001
Sklep: U-I-55/01 Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) 17.5.2001 8.3.2001
Sklep: U-I-42/01 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 22/2000) 10.5.2001 12.2.2001
Odločba: U-I-28/01 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/2000) 28.6.2001 30.1.2001
Sklep: U-I-18/01 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99 - popr.), 4. odst. 154. čl. 20.9.2001 23.1.2001
Odločba: U-I-298/00 Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) (ZPKri) 5.4.2001 6.12.2000
Odločba: U-I-293/00 Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe 14.6.2001 29.11.2000
Sklep: U-I-285/00 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 98/2000) Sklep o potrditvi mandata vsem poslancem Državnega zbora, izvoljenim na volitvah 15. oktobra 2000 (Uradni list RS, št. 1.2.2001 22.11.2000
Odločba: U-I-283/00 Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/2000) (ZNSVS) 3., 4., 21., 22., 2. odst. 43. čl. 13.9.2001 21.11.2000
Sklep: U-I-278/00 Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi (Uradni list RS, št. 70/96), 2. čl. 21.6.2001 17.11.2000
Sklep: U-I-277/00 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/96), 2. čl. 10.10.2001 17.11.2000
Sklep: U-I-316/00 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) (ZIKS), 145. a in 145. c čl. 22.2.2001 16.11.2000
Odločba: U-I-272/00 Pravilnik o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja (Uradni list RS, št. 68/2999), 1. in 2. odst. 9. čl. 22.3.2001 3.11.2000
Sklep: U-I-260/00 Pravilnik o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/2000), 9. čl. 1.2.2001 11.10.2000
Odločba: U-I-245/00 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/2000) (ZP), 22. čl. 18.10.2001 22.9.2000
Sklep: U-I-241/00 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško - KR1-del (Uradni list RS, št. 76/2000) 10.10.2001 18.9.2000
Odločba: U-I-228/00 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/01) (ZVDP), 1. čl. 8.11.2001 30.8.2000
Odločba: U-I-355/98 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97 in Uradne objave, št. 2/99 in 19/99), 10. čl. 22.3.2001 14.7.2000
Odločba: U-I-117/00 Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ) 19.4.2001 14.4.2000
Odločba: U-I-112/00 Statut Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/2000), 16. a, 3. stavek 1. odst. 39., 1. al. 1. odst. 64. čl. in 2. al. 1. odst. 64. čl. 10.5.2001 12.4.2000
Odločba: U-I-13/00 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96), 3. odst. 7., 9. čl. 13.12.2001 19.1.2000
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2001(9) 2000(18) 1999(32) 1998(29)
1997(9)

Leto rešitve

2001(97)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2001

Geslo

Vpisniki

U-I(97)

Vrsta akta

zakon(54) občinski predpis(23) podzakonski akt(16) drugi akti(2) akt krajevne skupnosti(1) Več...

Vrsta zadeve

< VsiPresoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(97)

Vrsta rešitve

zavrnitev(29) razveljavitev(17) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(14) zavrženje(14) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(12) Več...

Področje

Ostalo(45) Gospodarstvo - promet(18) Urejanje prostora(10) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(9) Stanovanja - poslovni prostori(3) Več...