FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2010
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-74/12 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl. 13.9.2012 6.4.2012
Odločba: U-I-23/12 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS) 5.4.2012 31.1.2012
Odločba: U-I-322/11 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 - popr.) (ZDSS), 2. odst. 28. čl. 24.5.2012 23.12.2011
Odločba: Up-1268/11 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 273/2011 z dne 29. 8. 2011 19.9.2012 21.11.2011
Odločba: U-I-114/11 Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 39/11) (ZRRLVKP) Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 40/11) 9.6.2011 27.5.2011
Odločba: U-I-103/11 Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08 in 35/11) (ZPre), 2. st. 2. odst. 75. čl. in 63. čl. v zvezi z 2. st. 2. odst. 75. čl. 8.12.2011 19.5.2011
Odločba: U-I-50/11 Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) (ZPPre) Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) 23.6.2011 4.3.2011
Odločba: U-I-17/11 Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) (ZSDZVZEU) 18.10.2012 21.1.2011
Odločba: Up-21/11 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 515/2009 z dne 7. 10. 2010 in 2. točka izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. I U 2383/2008 z dne 19. 11. 2008 10.10.2012 5.1.2011
Odločba: U-I-249/10 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 1. do 10. odst. 42. čl. 15.3.2012 11.11.2010
Odločba: U-I-185/10, Up-1409/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 34. čl. 2.2.2012 4.8.2010
Odločba: U-I-178/10 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10) (ZPZFSEu) 3.2.2011 26.7.2010
Odločba: U-I-161/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 282. čl. 9.12.2010 6.7.2010
Odločba: U-I-137/10 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10) 26.11.2010 4.6.2010
Odločba: Up-690/10 Sklep Vrhovnega sodišča št. IX Ips 16/2010 z dne 25. 3. 2010 10.5.2012 25.5.2010
Odločba: Up-591/10 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2879/2009 z dne 13. 1. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0814 In 784/2006 z dne 24. 7. 2009 2.12.2010 28.4.2010
Odločba: U-I-109/10 Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09), 2. čl. 26.9.2011 28.4.2010
Odločba: U-II-1/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD) 10.6.2010 19.3.2010
Sklep: Up-43/10 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 301/2009 z dne 3. 11. 2009 7.4.2011 7.1.2010
Sklep: U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. 12.5.2011 28.12.2009
Odločba: U-I-292/09, Up-1427/09 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 3. odst. 22. čl., 5. al. 3. odst. 21. čl.in 26. čl. 20.10.2011 18.12.2009
Odločba: U-I-281/09 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl., 1. odst. 228. čl. 22.11.2011 3.12.2009
Odločba: Rm-1/09 Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl. 18.3.2010 18.11.2009
Odločba: U-I-200/09 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 108. čl. 20.5.2010 14.8.2009
Odločba: U-I-191/09, Up-916/09 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08) (ZASP), 44. čl. 30.9.2010 27.7.2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2012(2) 2011(7) 2010(10) 2009(15)
2008(5) 2007(1) 2006(1)

Leto rešitve

2012(10) 2011(15) 2010(16)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2010

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Rm(1) U-I(29) U-II(1) Up(20)

Vrsta akta

zakon(29) posamični akt(10) drugi akti(1) občinski predpis(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(29) Ustavne pritožbe(10) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(16) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(8) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(6) razveljavitev ali odprava(4) zavrnitev(3) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(9) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(6) Upravno pravo - drugo upravno pravo(6) Državna ureditev(4) Civilno pravo - izvršba(3) Več...