FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2003
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 102)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-II-3/03 Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, ali bi zaradi zavrnitve Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, ki ga je Državni zbor sprejel dne 25. 11. 2003, na naknadnem zakonodajnem referendumu, katerega razpis zahteva 30 poslank in poslancev, nastale protiustavne posledice 22.12.2003 10.12.2003
Odločba: Up-572/03 Odločba Senata za prekrške št. Pp-4014/2003 z dne 23. 4. 2003 in odločba Sodnika za prekrške Postojna št. P-1028/2001 z dne 7. 3. 2002 6.11.2003 27.8.2003
Odločba: Up-419/03 Odločba Senata za prekrške št. Pp-1905/03 z dne 21. 3. 2003 in odločba Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-17972/01-KU z dne 23. 1. 2003 23.10.2003 19.6.2003
Odločba: U-II-2/03 Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev" 15.5.2003 10.4.2003
Odločba: Up-158/03 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 662/2000 z dne 26. 2. 2003 4.12.2003 28.3.2003
Sklep: U-II-1/03 Zahteva za presojo, ali je vprašanje, vsebovano v pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini (ZT-B), ki se glasi: "Ali ste za to, da so prodajalne odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov z omejeno prodajno površino ter prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev, v nasprotju z Ustavo" 20.3.2003 7.3.2003
Odločba: U-I-60/03 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in Uradni list RS, št. 87/02) (ZNP), 70. do 81. čl. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000 in 45/01) (ZZDej), 6. al. 47., 48., 1. odst. 49., 4. odst. 51. čl. 4.12.2003 7.3.2003
Sklep: Up-119/03 Ustavna pritožba A. A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem, ki teče v zadevi št. I Up 899/02 27.5.2003 6.3.2003
Odločba: Up-85/03 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 518/2000 z dne 18. 12. 2002 17.12.2003 12.2.2003
Odločba: Up-10/03 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 553/99-4 z dne 24. 10. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 441/98-12 z dne 17. 2. 1999 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/50-XVII-331.104 z dne 10. 1. 1998 10.7.2003 8.1.2003
Odločba: U-I-426/02, Up-546/01 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94- popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01 in 56/03) (ZKP), 98. a in 445. čl.Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999 23.10.2003 27.12.2002
Odločba: U-I-383/02 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01 in 67/02) (ZDDV), 8. tč. 1. odst. 27. čl. 6.3.2003 6.11.2002
Sklep: Up-613/02 Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 21/2002 z dne 14. 6. 2002 13.11.2003 18.10.2002
Odločba: Up-604/02, Up-610/02 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 251/2002 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 829/2002 z dne 8. 8. 2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 245/2002 z dne 24. 7. 2002Ustavna pritožba B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 255/2002 z dne 5. 9. 2002 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 820/2002 z dne 31. 7. 2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 246/2002 z dne 24. 7. 2002 6.3.2003 14.10.2002
Odločba: U-I-346/02 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), del določbe 7. čl.Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) (ZDS), 2. čl. 10.7.2003 8.10.2002
Sklep: Up-578/02 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 357/2000 z dne 24. 5. 2002 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 582/98 z dne 10. 2. 2000 27.11.2003 25.9.2002
Odločba: U-I-331/02 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) (ZIZ), 2. odst. 116., 3. odst. 116. čl. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02), tč. 3 1. odst. 281., 287. a čl., 5. odst. 7., 38. a, 38. b, 38. c, 44. a in 298. g čl. 3.7.2003 23.9.2002
Odločba: Up-547/02 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 462/2000 z dne 6. 6. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 2794/97 z dne 16. 2. 2000 8.10.2003 6.9.2002
Odločba: U-I-309/02 Odlok o avto-taksi prevozih (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 15/02), 3. čl., 20. čl. 11.9.2003 27.8.2002
Odločba: U-I-261/02 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 47. čl. 22.1.2003 26.6.2002
Odločba: U-I-246/02 Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01) (ZUSDDD), posamezne določbe 3.4.2003 12.6.2002
Odločba: U-I-225/02 Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe 6.2.2003 31.5.2002
Odločba: Up-243/02 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 599/2001 z dne 26. 3. 2003 6.11.2003 24.4.2002
Odločba: Up-232/02 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 633/2001 z dne 5. 2. 2002 in druga točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 34/98 z dne 22. 5. 2001 11.12.2003 19.4.2002
Odločba: U-I-190/02 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99), 3., 5. in 67. čl. 15.5.2003 18.4.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2003(10) 2002(23) 2001(16) 2000(43)
1999(9) 1998(1)

Leto rešitve

2003(102)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2003

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Rm(1) U-I(69) U-II(3) Up(30)

Vrsta akta

zakon(50) posamični akt(29) občinski predpis(15) drugi akti(5) podzakonski akt(3)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(69) Ustavne pritožbe(29) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(3) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(38) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(15) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(14) zavrnitev(14) razveljavitev z odložnim rokom(9) Več...

Področje

Ostalo(68) Gospodarstvo - promet(11) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(7) Socialna varnost(6) Stanovanja - poslovni prostori(2) Več...