FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2004
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: P-8/04 Spor o pristojnosti 11.11.2004 26.10.2004
Sklep: Up-530/04 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2003 z dne 11. 3. 2004 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1752/2002 z dne 16. 4. 2003 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Nz 40/98 z dne 30. 5. 2002 10.12.2004 21.7.2004
Odločba: U-II-5/04 Sklep Državnega zbora št. 005-02/07-8/41, EPA 1334-III z dne 31. 5. 2004 8.7.2004 10.6.2004
Odločba: U-II-4/04 Sklep Državnega zbora št. 005-02/07-8/40, EPA 1333-III z dne 25. 5. 2004 17.6.2004 31.5.2004
Odločba: U-I-145/04 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 103/03 in 101/04), 32. čl. 16.12.2004 24.5.2004
Sklep: Up-328/04, U-I-186/04 Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 56/2004 z dne 26. 2. 2004 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 142/2003 z dne 6. 2. 2004Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 3. odst. 11. čl. in 1. odst. 137. čl. 8.7.2004 13.5.2004
Odločba: U-I-120/04 Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) (ZPKSMS),1. odst. 3. čl. 1.7.2004 3.5.2004
Odločba: U-I-111/04 Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)Sklep o spremembah tega sklepa (Uradni list RS, št. 41/04) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02) 8.7.2004 23.4.2004
Odločba: U-II-3/04 Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče 20.4.2004 1.4.2004
Sklep: U-II-2/04, U-I-76/04 Zahteva za oceno ustavnosti zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02) 15.4.2004 9.3.2004
Odločba: P-1/04 Spor o pristojnosti 22.1.2004 7.1.2004
Sklep: Up-761/03, U-I-318/04 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ) Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92) Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije št. 372-03-220/2002 z dne 18. 9. 2002 18.11.2004 24.11.2003
Odločba: U-I-220/03 Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) (ZTVP), posamezne določbe 13.10.2004 14.11.2003
Odločba: Up-729/03, U-I-187/04 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 367/2002 z dne 11. 9. 2003 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24/2002 z dne 27. 3. 2002Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 - ur.p.b. in 43/04) (ZKP), 2. odst. 249. čl. 8.7.2004 5.11.2003
Sklep: Up-665/03 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 154/2003 z dne 10. 7. 2003 20.9.2004 10.10.2003
Sklep: Up-603/03 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 831/2003 z dne 21. 5. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. N 1/99 z dne 5. 12. 2002 14.10.2004 9.9.2003
Odločba: Up-527/03 Odločba Senata za prekrške št. Pp-4229/02 z dne 14. 3. 2003 9.12.2004 29.7.2003
Odločba: U-I-166/03 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 2. odst. 45. čl. in 49. a čl. 11.11.2004 23.7.2003
Odločba: Up-476/03 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 943/2001 z dne 16. 4. 2003 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 82/99 z dne 5. 7. 2001 9.9.2004 11.7.2003
Odločba: U-I-143/03 Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)(ZDDV), 1., 2. in 4. odst. 19. čl. 18.11.2004 11.6.2003
Sklep: Up-387/03 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 308/03 z dne 15. 2. 2003 18.11.2004 4.6.2003
Sklep: U-I-118/03 Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled (Uradni list RS, št. 119/02), 4. čl. 4.11.2004 19.5.2003
Sklep: Up-259/03 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 251/2002 z dne 5. 2. 2003 20.9.2004 25.4.2003
Odločba: U-I-93/03 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04 in 40/04 - ur.p.b.) (ZIZ), 2. odst. 188., 2. odst. 194. čl., 1., 3. in 4. odst. 194. čl. 18.11.2004 24.4.2003
Odločba: U-I-90/03 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 1. in 2. odst. 43. čl. 18.11.2004 22.4.2003
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2004(11) 2003(18) 2002(26) 2001(15)
2000(3)

Leto rešitve

2004(73)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2004

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(2) U-I(49) U-II(4) Up(22)

Vrsta akta

zakon(32) posamični akt(22) občinski predpis(9) drugi akti(7) podzakonski akt(3)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(45) Ustavne pritožbe(22) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(4) Spori o pristojnosti (2)

Vrsta rešitve

razveljavitev(25) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(16) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(12) nesprejem ustavne pritožbe(7) zavrnitev(5) Več...

Področje

Ostalo(49) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(11) Gospodarstvo - promet(6) Urejanje prostora(4) Socialna varnost(2) Več...