FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2002
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 174)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-223/09, Up-140/02 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 394. čl. do 401. čl. 14.4.2011 17.9.2009
Sklep: U-I-403/02 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 70/97, 43/99, 28/2000 in 64/01) (ZZVN), 1. in 2. čl.Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 11/01 in 87/01) (ZPKri), 1. in 2. čl. 12.12.2002 25.11.2002
Sklep: Up-681/02 Ustavna pritožba A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Uv 18/2002 z dne 15. 11. 2002Ustavna pritožba B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Uv 18/2002 z dne 15. 11. 2002 25.11.2002 22.11.2002
Sklep: U-I-266/02 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/2000 in 64/01) (ZZVN), 1. in 2. čl. 14.11.2002 13.11.2002
Odločba: Up-630/02 Sodbi Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 218/2002 z dne 20. 10. 2002 in št. U 217/2002 z dne 20. 10. 2002Odločbi Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-14 z dne 17. 10. 2002 in št. 006-07/02-13 z dne 17. 10. 2002 28.10.2002 23.10.2002
Odločba: Up-634/02 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002Odločba Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002 28.10.2002 23.10.2002
Odločba: U-I-358/02 Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradni list RS, št. 86/02), 3., 10. čl. 24.10.2002 15.10.2002
Odločba: U-I-345/02 Statuti Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/2000, 118/2000 in 67/01) Statut Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) Statut Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/2000) Statut Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) Statut Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) 14.11.2002 7.10.2002
Odločba: U-I-326/02 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 78/02), 1. odst. 2., 3. čl. 25.9.2002 12.9.2002
Odločba: U-I-285/02 Uredba o spremembi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 61/02)Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 61/02) 21.11.2002 11.9.2002
Odločba: U-I-315/02 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) (ZLS), 14. čl. 3.10.2002 3.9.2002
Odločba: P-10/02 Spor o pristojnosti 3.10.2002 2.9.2002
Odločba: Up-148/02 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 951/2001-15 z dne 12. 12. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. U 394/2000-10 z dne 23. 8. 2001 3.10.2002 22.8.2002
Sklep: U-I-303/02 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) (ZVVJTO), 6., 15. čl. 25.9.2002 13.8.2002
Sklep: U-I-292/02 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) (ZLV), 11., 20., 21. in 82. čl. 25.9.2002 31.7.2002
Odločba: Up-202/02 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1083/2001-2 z dne 16. 1. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. 1091/2000-8 z dne 24. 10. 2001 Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-57/00 z dne 18. 4. 2000 in odločba Upravne enote Grosuplje št. 351-570/93-PM z dne 16. 2. 2000 3.10.2002 29.7.2002
Odločba: U-I-291/02 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo št. 011-13/98/92-1100 z dne 11. 7. 2002 12.12.2002 29.7.2002
Odločba: P-9/02 Spor o pristojnosti 3.10.2002 26.7.2002
Sklep: Up-456/02 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 351-08-7/2002-FM z dne 8. 4. 2002 v zvezi z odločbo Upravne enote Kranj št. 351-385/2001-04 z dne 17. 1. 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 733/2002-2 z dne 20. 6. 2002 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 904/2002-2 z dne 16. 5. 2002 17.9.2002 18.7.2002
Sklep: U-I-278/02 Sklep Državnega zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02), tč. I/14 19.9.2002 10.7.2002
Sklep: U-I-274/02 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 498. čl. in 2. odst. 501. čl. 3.10.2002 4.7.2002
Sklep: U-I-267/02 Sklep Državnega zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02) 25.9.2002 2.7.2002
Odločba: U-I-238/02 Sklep Državnega zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02), točka I/4 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev občine Bizeljsko, ter točki IV/I in V/I 4.7.2002 27.6.2002
Odločba: Rm-2/02 Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 3., 6., 7. odst. 2. čl., 3. čl., 7. odst. 5. čl., 8., 9. čl., 10., 11., 2. in 3. odst. 12. čl. 5.12.2002 19.6.2002
Odločba: Up-359/02 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1107/2001 z dne 20. 3. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 1298/2000 z dne 6. 6. 2001 3.10.2002 13.6.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2009(1) 2002(48) 2001(40) 2000(27)
1999(35) 1998(20) 1997(2) 1996(1)

Leto rešitve

2011(1) 2002(173)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2002

Geslo

1. Ustavno sodstvo

Vpisniki

P(9) Rm(1) U-I(111) Up(54)

Vrsta akta

zakon(75) posamični akt(53) občinski predpis(21) drugi akti(14) podzakonski akt(11)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(111) Ustavne pritožbe(53) Spori o pristojnosti (9) Skladnost mednarodnih pogodb z Ustavo(1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(49) zavrnitev(46) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(20) zavrženje(14) določitev pristojnega organa(10) Več...

Področje

Ostalo(119) Gospodarstvo - promet(19) Urejanje prostora(10) Socialna varnost(8) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(6) Več...