FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2005
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 84)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-I-192/05 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 - popr., 127/03, 125/04 in 60/05) , kadrovski normativi za varuhinje, določeni v tabeli 1, ki je sestavni del 1. odst. tč. i) 7. čl. 15.12.2005 14.6.2005
Odločba: P-21/05 Spor o pristojnosti 16.6.2005 3.6.2005
Odločba: U-I-176/05 Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/00, 67/01, 98/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZAzil), 2. stavek 2. odst. 32. čl. 8.9.2005 26.5.2005
Odločba: U-I-163/05 Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) (ZPKor), 1., 4., 5. in 6. odst. 28. čl. in 1. odst. 30. čl. 27.10.2005 16.5.2005
Odločba: U-I-159/05 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 139/04 in 25/05 - ur.p.b.) (ZDavP), 7. odst. 19. čl. 27.10.2005 9.5.2005
Odločba: Up-338/05, U-I-176/05 Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/00, 67/01, 98/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZAzil) Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 385/2005 z dne 30. 3. 2005 in sklep Upravnega sodišča št. U 252/2005 z dne 18. 2. 2005 26.5.2005 18.4.2005
Odločba: U-I-108/05 Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04 in 139/04) (ZDS), 53a čl. 9.6.2005 29.3.2005
Odločba: U-I-90/05 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 23/05) (ZJU-A), 1. odst. 1. čl., 3. čl. 7.7.2005 11.3.2005
Odločba: Up-153/05 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 719/2004 z dne 6. 1. 2005 12.5.2005 21.2.2005
Odločba: U-I-65/05 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 - popr. in 70/2000) (ZUS) 22.9.2005 10.2.2005
Odločba: U-I-32/05 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) (ZVCP), 8. odst. 92. čl. 30.6.2005 13.1.2005
Odločba: Up-21/05 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 561/2004 z dne 29. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1882/2004 z dne 17. 12. 2004 26.5.2005 7.1.2005
Odločba: U-I-19/05 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) (ZP), 6. odst. 217. čl. 17.3.2005 6.1.2005
Odločba: U-I-335/04 Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04), 34. čl. 10.2.2005 2.12.2004
Sklep: U-I-329/04 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 47/02, 67/02 - popr., 40/04 in 103/04 - ur.p.b.) (ZObr), 11. odst. 92. čl. 12.5.2005 24.11.2004
Odločba: U-I-330/04 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega aprila 2004, za območje Občine Vrhnika (Naš časopis, Uradne objave Občine Vrhnika, št. 307/04) 21.4.2005 24.11.2004
Sklep: Up-758/04 Ustavna pritožba A. A. zoper dopis izvršitelja, naslovljenega "Obvestilo dolžniku", št. 2002/0139 z dne 27. 10. 2004 in zoper ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršilnih dejanj v izvršilni zadevi št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici Ustavna pritožba A. A. zoper odredbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 30. 8. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004 14.2.2005 19.11.2004
Odločba: U-I-316/04 Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/1, 33/01, 110/02, 56/03, 83/03 - ur.p.b. in 86/04) (ZZelP), 38. čl. 3.3.2005 17.11.2004
Sklep: Up-750/04 Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 427/2003 z dne 26. 8. 2004 13.10.2005 16.11.2004
Odločba: U-I-298/04 Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03 - ur.p.b., 37/04 in 105/04 - ur.p.b.) (ZPlaP), 1. in 2. odst. 29. čl. 27.10.2005 26.10.2004
Odločba: U-I-294/04 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05) (ZJU), 1. odst. 193. čl., 3. odst. 167. čl., 1. odst. 194. čl. 16.6.2005 21.10.2004
Odločba: U-I-293/04 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 41/04) (ZPotK), 6. čl. 6.10.2005 20.10.2004
Odločba: U-I-274/04 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 45/94) , 5. čl. 12.5.2005 27.9.2004
Odločba: U-I-256/04 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/98) , kolikor se nanaša na lokalno cesto Nazarje - Kokarje - Lučja vas v dolžini 1685 metrov 27.10.2005 7.9.2004
Odločba: U-I-240/04 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 115/03 - ur.p.b. in 65/05) (ZOFVI), 2. odst. 95. čl. 8.12.2005 1.9.2004
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2005(13) 2004(28) 2003(36) 2002(7)

Leto rešitve

2005(83) 2003(1)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2005

Geslo

1. Ustavno sodstvo3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(1) U-I(59) Up(30)

Vrsta akta

zakon(37) posamični akt(29) občinski predpis(13) podzakonski akt(3) drugi akti(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(54) Ustavne pritožbe(29) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

razveljavitev(35) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(21) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(9) nesprejem ustavne pritožbe(7) zavrnitev(7) Več...

Področje

Ostalo(52) Gospodarstvo - promet(10) Urejanje prostora(7) Socialna varnost(5) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(4) Več...