FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > 2009
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba: U-II-2/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS) 9.11.2009 6.10.2009
Sklep: U-I-207/09, Up-996/09 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 81/2002 z dne 2. 7. 2009. 7.10.2009 27.8.2009
Sklep: U-I-187/09 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 in 68/05 (Uradni list RS, št. 101/08) 7.10.2009 20.7.2009
Sklep: Up-678/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 135/09 z dne 15. 4. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. P 102/2006 z dne 22. 10. 2008 20.10.2009 10.6.2009
Odločba: U-I-98/09 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna - območje A” v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08), 4. in 6. tč. 2. odst. 14. čl. 5.11.2009 20.4.2009
Odločba: P-22/09 Spor o pristojnosti 9.12.2009 14.4.2009
Odločba: U-II-1/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V) 5.5.2009 9.4.2009
Odločba: U-I-84/09 Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07), 1. in 2. al. 2. odst. 29. čl. 2.7.2009 9.4.2009
Odločba: U-I-73/09 Kazenski zakonik (Uradni list RS št. 55/08 in 66/08 - popr.) (KZ) 2.7.2009 27.3.2009
Sklep: Up-282/09 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 749/2007 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1155/2004 z dne 5. 9. 2007 in z delno odločbo Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 3073-9/02-4 z dne 4. 5. 2004 24.11.2009 13.3.2009
Sklep: U-I-45/09 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ur. p. b.) (ZRLI) 12.3.2009 3.3.2009
Sklep: Up-121/09 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Upr 6/2008 z dne 26. 11. 2008 23.6.2009 2.2.2009
Odločba: Up-96/09 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 572/2008 z dne 23. 12. 2008 9.7.2009 26.1.2009
Odločba: P-93/08 Spor o pristojnosti 12.5.2009 12.12.2008
Odločba: U-I-286/08 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/98 in 2/01) 5.11.2009 25.11.2008
Odločba: Up-2908/08 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 437/2008 z dne 27. 8. 2008 19.2.2009 24.11.2008
Odločba: U-I-279/08 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - ur. p. b., 2/04, 36/04 - ur. p. b., 52/07, 73/07 - ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 4., 5. in 6. odst. 143. čl. 9.7.2009 17.11.2008
Odločba: Up-2501/08 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. U 2/2008 z dne 9. 9. 2008 19.2.2009 24.9.2008
Odločba: Up-2443/08 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 449/2008 z dne 10. 7. 2008, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 2788/2006 z dne 15. 1. 2008 in sodba Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 817/2001 z dne 25. 8. 2006 7.10.2009 15.9.2008
Odločba: Up-2343/08 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 77/2008 z dne 10. 7. 2008 11.6.2009 29.8.2008
Sklep: Up-2229/08 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 367/2006 z dne 3. 4. 2008 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 101/2006 z dne 1. 2. 2006 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2474/2005 z dne 8. 12. 2005 28.5.2009 4.8.2008
Odločba: Up-2215/08 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 286/2008 z dne 26. 6. 2008 16.4.2009 31.7.2008
Odločba: Up-2155/08 1. odst. izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 5101/2007 z dne 28. 5. 2008 ter točki I. in II. izreka sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 25/2006 z dne 29. 5. 2007 1.10.2009 24.7.2008
Odločba: U-I-195/08 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), 7. čl. 9.7.2009 14.7.2008
Odločba: Up-2012/08 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 179/2008 z dne 29. 5. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 713/2007 z dne 6. 2. 2008 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 236-887/2003/28 (1352-07) z dne 22. 3. 2007 5.3.2009 9.7.2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2009(13) 2008(37) 2007(26) 2006(7)

Leto rešitve

2009(82) 2008(1)

Letnik pisne zbirke

< Vsi2009

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(2) U-I(46) U-II(2) Up(44)

Vrsta akta

posamični akt(37) zakon(36) občinski predpis(5) podzakonski akt(3) drugi akti(2)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(42) Ustavne pritožbe(37) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(2) Spori o pristojnosti (2)

Vrsta rešitve

razveljavitev(23) ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(15) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(13) zavrženje(12) zavrnitev(9) Več...

Področje

Civilno pravo - drugo civilno pravo(17) Delovno pravo(8) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(8) Upravno pravo - drugo upravno pravo(8) Civilno pravo - gospodarsko pravo(7) Več...