FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 189)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: U-I-284/96 Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka zafinanciranje izgradnje krajevne ceste Peč - Zg. Duplice in širitev ceste Peč - Polica (Ur. list RS, št. 45/95) Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje ceste Peč - Zg. Duplice in razširitev ceste Peč - Polica (Ur. list RS, št. 48/95) 7.11.1996 22.8.1996
Sklep: U-I-251/96 Uredba o carinskem postopku z ekonomskim učinkom (Ur. list RS, št.56/95), 36. čl. 14.11.1996 11.7.1996
Sklep: U-I-199/96 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94)(ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč. 14.6.1996 21.5.1996
Sklep: U-I-112/96 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 18.4.1996
Sklep: U-I-110/96 Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže (Ur. list RS, št.70/95) Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (Ur. list RS, št. 70/95) 19.9.1996 28.3.1996
Sklep: U-I-66/96 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 15.3.1996
Sklep: U-I-19/96 Uredba o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo inpomožnih zdravilnih sredstev (Ur. list RS, št. 70/95 in 15/96) 4.4.1996 31.1.1996
Sklep: Up-19/96 Ustavne pritožbe Ž.D. zoper1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. Kp 689/95 z dne 31.7.1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Ks 762/95 z dne 21.7.1995 2. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I K 303/95 z dne 31.8.1995 3. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 20.10.1995 4. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 29.11.1995 5. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1106/95 z dne 4.12.1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v ljubljani št. I K 303/95 z dne 21.11.1995 6. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 36/96 z dne 15.1.1996 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 8.1.1996 12.3.1996 18.1.1996
Sklep: U-I-7/96 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 15.1.1996
Sklep: U-I-4/96 Zakon o odvetništvu (Ur. list RS, št. 18/93), 28. čl. 7.3.1996 5.1.1996
Sklep: U-I-273/95 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS,št. 67/93 in 74/94 - odl. US) (ZPPSL), 51., 46. in 47. čl. 7.12.1995 9.11.1995
Sklep: U-I-265/95 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji RepublikeSlovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 58/95) 15.5.1996 27.10.1995
Sklep: U-I-228/95 Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo inpomožnih zdravilnih sredstev (Ur. list RS, št. 41/95) 9.11.1995 29.9.1995
Sklep: U-I-293/95 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94), posameznedoločbe 11.4.1996 22.9.1995
Sklep: U-I-223/95 Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 7/93 in48/94) (ZSOS), 7. in 7. b čl. 14.12.1995 22.9.1995
Sklep: U-I-157/95 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 16.8.1995
Sklep: U-I-154/95 Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94), posameznedoločbe 11.4.1996 7.8.1995
Sklep: U-I-138/95 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. listRS, št. 7/95), 2. odst. 17. čl. 16.2.1996 14.7.1995
Sklep: U-I-121/95 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 5.7.1995
Sklep: U-I-120/95 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl. 11.7.1996 4.7.1995
Sklep: U-I-104/95 Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbiposameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (ur. list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), 1. al. 9. čl. 14.3.1996 14.6.1995
Sklep: U-I-68/95 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo inRepubliko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. list RS - Mednarodne pogodbe, št. 13/92) Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. list RS, št. 45/92) (ZZSV), del določbe 1. čl., ki se glasi: 's stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji' 30.11.1995 25.4.1995
Sklep: U-I-69/95 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo inRepubliko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. list RS - Mednarodne pogodbe, št. 13/92) Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. list RS, št. 45/92) (ZZSV), del določbe 1. čl., ki se glasi: 's stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji' 30.11.1995 24.4.1995
Sklep: U-I-44/95 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji zaizdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. list RS, št. 19/94), 2. čl. Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. list RS, št. 68/94), 1. čl. 25.5.1995 30.3.1995
Sklep: U-I-42/95 Zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (Ur. list DFJ, št. 2/45 in Ur. list FLRJ, št. 63/46) (ZPSP-46) 13.4.1995 24.3.1995
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

1996(10) 1995(18) 1994(61) 1993(55)
1992(38) 1991(7)

Leto rešitve

1996(35) 1995(46) 1994(47) 1993(42)
1992(18) 1991(1)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

Vpisniki

U-I(187) U-II(1) Up(1)

Vrsta akta

zakon(122) podzakonski akt(36) občinski predpis(28) drugi akti(2) akt krajevne skupnosti(1)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(187) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(1) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

< Vsizdružitev zadeve z drugo vsebinsko istov...(189)

Področje

Gospodarstvo - promet(72) Ostalo(56) Osebni dohodki - nadomestila - drugi pre...(26) Socialna varnost(14) Stanovanja - poslovni prostori(6) Več...