FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > druge rešitve
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep Up-135/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 4.4.2019 4.2.2019
Sklep Up-1432/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I ks 35524/2018 z dne 16. 10. 2018 se sprejme v obravnavo. Izvršitev sklepov iz prejšnje točke izreka se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži. 16.11.2018 8.11.2018
Sklep Up-1212/18 Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018, se zavrne. 13.12.2018 3.9.2018
Odločba P-2/18 Spor o pristojnosti 20.9.2018 11.5.2018
Sklep Mp-1/18, Mp-2/18, U-I-349/18 Začne se postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) 11.5.2018 16.1.2018
Odločba P-2/17 Spor o pristojnosti 5.7.2018 22.8.2017
Sklep U-I-168/16 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), Zakon o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo)(ZRLI), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) 21.2.2019 14.9.2016
Sklep Up-632/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 30468/2014 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 30468/2014 z dne 7. 10. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV K 30468/2014 z dne 24. 12. 2014 se v delu, v katerem je bilo odločeno o premoženjskopravnem zahtevku, sprejme v obravnavo. V preostalem se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbama Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani, navedenimi v prejšnji točki izreka, ne sprejme. 24.9.2018 27.7.2016
Sklep U-I-114/16, Up-535/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) in tretjega odstavka 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 28. 4. 2016 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 10. 2. 2016 se sprejme. 29.3.2018 27.6.2016
Sklep U-I-200/15, Up-936/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in v zvezi z 2. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrženju revizije se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na odločitev o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, v zvezi s 1. točko sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr. 52/16) se sprejme. 28.9.2016 10.12.2015
Sklep Up-469/15, U-I-479/18 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1) 24.10.2018 7.7.2015
Sklep U-I-67/15, Up-316/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 10. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 426/2015 z dne 20. 2. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 13. 1. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 se sprejme v obravnavo. 29.3.2018 6.5.2015
Sklep U-I-295/13 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - ur. p. b., 35/11, 52/11 - popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (ZBan-1), 253., 253.a, 253.b, 260.a, 260.b, 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e, 262.a, 262.b.2, 346., 347., 350. in 350.a čl. 6.11.2014 4.12.2013
Odločba U-II-1/12, U-II-2/12 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB) 17.12.2012 6.11.2012
Sklep Up-684/12, U-I-88/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 643/2008 z dne 19. 3. 2012 17.6.2015 17.7.2012
Odločba: U-I-66/11 Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 in 75/10) 19.5.2011 28.3.2011
Odločba: U-II-1/10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD) 10.6.2010 19.3.2010
Odločba: U-II-2/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS) 9.11.2009 6.10.2009
Odločba: U-II-1/09 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V) 5.5.2009 9.4.2009
Odločba: Up-69/00 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-69/00 z dne 18. 9. 2003 (Uradni list RS, št. 96/03) 15.4.2004 28.2.2000
Odločba: Up-52/96 Sodba Vrhovnega sodišča št. RU 30/95 z dne 17. novembra 1995,sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. Ur 46/94 z dne 24. februarja 1995, odločba Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centrala Ljubljana št. 710- Up/II-103/94-III-RM, DM in odločba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Podružnice Ljubljana št. 10.12.1998 1.9.1996
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(4) 2017(1) 2016(3)
2015(3) 2013(1) 2012(2) 2011(1)
2010(1) 2009(2) 2000(1) 1996(1)

Leto rešitve

2019(2) 2018(9) 2016(1) 2015(1)
2014(1) 2012(1) 2011(1) 2010(1)
2009(2) 2004(1) 1998(1)

Letnik pisne zbirke

2010(1) 2009(2) 1998(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(1) P(2) U-I(9) U-II(4) Up(11)

Vrsta akta

zakon(11) posamični akt(6) drugi akti(3) občinski predpis(1)

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(8) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(6) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(4) Spori o pristojnosti (2) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(1)

Vrsta rešitve

< Vsidruge rešitve(21)

Področje

Referendum(4) Ostalo(2) Civilno pravo - drugo civilno pravo(1) Delovno pravo(1) Kaznovalno pravo - prekrški(1) Več...