FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > zavrnitev
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 38
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 948)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep Up-28/19, U-I-1/19 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 1. odst. 228. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5567/2014 z dne 11. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 5567/2014 z dne 14. 7. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 5567/2014 z dne 25. 1. 2017 9.5.2019 8.1.2019
Sklep Mp-3/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18) 12.7.2018 27.6.2018
Sklep U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018 9.4.2018 4.4.2018
Sklep U-I-94/18, Up-261/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve) Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 2/2018 z dne 16. 2. 2018 22.3.2018 5.3.2018
Sklep U-I-19/18 Zakon o davku na tonažo (Uradni list RS št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon), 4. odst. 4. čl. in 2. odst. 14. čl. 27.3.2019 26.1.2018
Sklep U-I-159/17, Up-910/17 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 3. odst. 105. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 159/2017 z dne 10. 8. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 292/2017 z dne 22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. IV P 56/2016 z dne 30. 9. 2016 17.1.2019 16.10.2017
Sklep U-I-139/17 Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17), 2. in 3. odst. 4. čl. 14.12.2017 8.9.2017
Sklep U-I-134/17, Up-773/17 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 3. odst. 105. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 6/2017 z dne 22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2744/2013-IV z dne 15. 9. 2016 17.1.2019 23.8.2017
Sklep U-I-111/17 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) (ZVRK), 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 12. čl. 13.7.2017 10.7.2017
Sklep U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 34/17) 13.7.2017 5.7.2017
Sklep U-I-96/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. 16.b čl. 12.10.2017 12.6.2017
Sklep Up-432/17, U-I-79/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP) Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 135/2017 z dne 15. 3. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 694/2013 z dne 10. 2. 2017 30.11.2018 12.5.2017
Sklep U-I-69/17, Up-387/17 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08) Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 79/2016 z dne 6. 4. 2016 27.12.2017 28.4.2017
Sklep U-I-59/17 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2), 10.b.čl. 25.5.2017 19.4.2017
Sklep U-I-23/17 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) (ZOFVI), 1. odst. 81. čl. in Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) (ZOsn), 90. čl. 14.6.2019 7.2.2017
Sklep U-I-14/17, Up-77/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 114. čl. ter Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 92/14), 7. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 657/2016 z dne 12. 10. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 371/2009 z dne 27. 7. 2016 21.9.2018 25.1.2017
Sklep U-I-12/17, Up-63/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. v zvezi s 3. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016 2.3.2017 20.1.2017
Sklep U-I-225/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 3. odst. 21. čl. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) (PoDZ-1), 2. odst. 193. čl. in 1. odst. 73. čl. 6.12.2017 22.12.2016
Sklep U-I-184/16, Up-849/16 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08 in 10/17) (ZPP), 3. odst. 86. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 187/2016 z dne 14. 7. 2016 26.11.2018 17.10.2016
Sklep U-I-176/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15) (ZNVP-1), 1. odst. 48. čl. 17.11.2016 30.9.2016
Odločba Up-731/16, Up-742/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1769/2016 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s I. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0963 I 1353/2013 z dne 24. 2. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1046/2017 z dne 7. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2673 I 2526/2015 z dne 13. 1. 2017 14.3.2019 5.9.2016
Sklep Up-558/16, U-I-119/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 68., 69. in 77. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 414/2014 z dne 13. 4. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 418/2014 z dne 26. 8. 2014 13.9.2018 5.7.2016
Sklep U-I-91/16, Up-419/16, U-I-103/16, Up-494/16 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 31/12 in 94/12) (ZDavP-2), 5. odst. 68. čl. Ustavna pritožba Roka Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 93/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 506/2013 z dne 28. 1. 2014 Ustavna pritožba Igorja Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2014 z dne 23. 3. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 594/2013 z dne 1. 4. 2014 12.3.2019 8.6.2016
Sklep U-I-101/16 Zakon o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) (ZDFS), e. tč. 3. čl. in 4. čl. 19.4.2018 8.6.2016
Sklep U-I-89/16, Up-407/16 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16) (PZ) Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Ustavna pritožba zoper akt predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev z dne 5. 5. 2016 in zoper akt predsednika Državnega zbora o posredovanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika v razglasitev in objavo 3.10.2016 13.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 38 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(1) 2018(4) 2017(12) 2016(12)
2015(27) 2014(26) 2013(16) 2012(46)
2011(27) 2010(26) 2009(35) 2008(39)
2007(45) 2006(44) 2005(86) 2004(62)
2003(53) 2002(60) 2001(44) 2000(38)
Več...

Leto rešitve

2019(7) 2018(15) 2017(15) 2016(19)
2015(25) 2014(23) 2013(35) 2012(25)
2011(43) 2010(31) 2009(56) 2008(40)
2007(78) 2006(69) 2005(55) 2004(67)
2003(56) 2002(46) 2001(34) 2000(54)
Več...

Letnik pisne zbirke

2010(3) 2009(9) 2008(16) 2007(23)
2006(7) 2005(7) 2004(5) 2003(14)
2002(46) 2001(34) 2000(52) 1999(35)
1998(35) 1997(27) 1996(23) 1995(13)
1994(16) 1993(3) 1992(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(2) P(1) U-I(761) U-II(5) U-IV(1)
Up(371)

Vrsta akta

zakon(586) posamični akt(163) občinski predpis(83) podzakonski akt(64) drugi akti(47) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(733) Ustavne pritožbe(207) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(5) Poslanski mandati in mandati članov Drža...(2) Obvestila, mnenja in predlogi drugim org...(1)

Vrsta rešitve

< Vsizavrnitev(948)

Področje

Ostalo(298) Civilno pravo - drugo civilno pravo(83) Upravno pravo - drugo upravno pravo(79) Socialna varnost(69) Gospodarstvo - promet(45) Več...