FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba U-I-170/16 Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini št. 1224-125/2013/5 z dne 5. 12. 2013, tč. 7. 6.6.2018 20.9.2016
Odločba: U-I-76/14 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14) 17.4.2014 3.4.2014
Odločba: U-I-122/04 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/05 - ur. p. b.), 3. tč. 4. čl., 8. čl., tabela iz 9. čl., 11.5.2006 5.5.2004
Odločba: U-I-111/04 Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)Sklep o spremembah tega sklepa (Uradni list RS, št. 41/04) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02) 8.7.2004 23.4.2004
Odločba: U-I-358/02 Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradni list RS, št. 86/02), 3., 10. čl. 24.10.2002 15.10.2002
Odločba: U-I-343/02 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/99)Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01) Občine Preddvor Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/2000, 112/2000, 23/01, 117/02 in 29/03) Občine Sveti Andraž Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 37/2000 in 18/02) Občine Podlehnik Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 14/2000, 118/2000 in 110/01) Občine Hajdina Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99) Občine Cerkvenjak Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 6/2000 in 76/2000) Občine Žetale Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 76/99 in 109/01) Občine Majšperk Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99) Občine Sveta Ana Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 4/01, 13/01 in 30/01) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 82/99 in 99/01) Občine Benedikt Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/98 in Uradne objave Občine Radovljica, št. 5/2000 in 13/01) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97 in 74/02) Občine Kungota Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/99 in 2/02) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/2000, 68/01, 109/01 in 33/02) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/2000) Občine Cankova Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/2000 in 52/01) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/2000) Občine Tišina Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01 in 11/03) Občine Šalovci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 100/2000) Občine Puconci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/2000, 101/01 in 26/03) Občine Gornja Radgona Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci (Uradne objave v časopisu Prepih, št. 14/01) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99 in 101/2000) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 40/01) Občine Kuzma Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/01 in 101/01) Občine Grad Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/2000, 108/2000 in 99/01) Občine Beltinci Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 23/01) Občine Hodoš Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 59/02) Občine Lendava 18.3.2004 3.10.2002
Odločba: U-I-285/02 Uredba o spremembi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 61/02)Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 61/02) 21.11.2002 11.9.2002
Odločba: U-I-206/02 Uredba spremembi in dopolnitvi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 37/02), 2. čl. 20.6.2002 7.5.2002
Odločba: U-I-166/99 Sklep Občinskega sveta Občine Piran št. 345-3/93-97 z dne 27. 3. 1997 (Uradne objave, št. 10/99), 1. podtočka 1. tč. 22.3.2001 12.7.1999
Odločba: U-I-11/99 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Občine Hrpelje-Kozina o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradni list RS, št. 65/98) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Občine Hrpelje-Kozina o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradni objave, št. 7/99) 25.5.2000 11.1.1999
Odločba: U-I-389/98 Odlok o komunalnih taksah v Občini Videm (Uradne objave ObčineVidem, št. 1/97), 6., 9. tč. 1. čl. in tarifna številka 9 3.6.1999 2.11.1998
Odločba: U-I-104/98 Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 59/96 in 13/97),5. tč., 1. čl. in Tarifa št. 5 17.12.1998 19.3.1998
Odločba: U-I-43/98 Odlok Občine Dravograd o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/92), 1. odst. 10. čl. 15.2.2001 28.1.1998
Odločba: U-I-306/97 Sklep Občinskega sveta Občine Škofljica o povečanju davka odpremoženja (Uradni list RS, št. 31/97) 17.6.1999 26.11.1997
Odločba: U-I-303/97 Odlok Mestne občine Ptuj o načinu izvajanja podelitve koncesije inpogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96), 4, al. 5. čl. in 1. odst. 7. čl. 4.6.1998 25.11.1997
Odločba: U-I-268/97 Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 59/96, 68/96 in13/97), 4. tč. 1. čl. in tarifa št. 4 1.4.1999 24.10.1997
Odločba: U-I-262/97 Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitvečlana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na seji dne 1. 10. 1997 22.10.1997 21.10.1997
Odločba: U-I-246/97 Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članaDržavnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/97) 15.10.1997 9.10.1997
Odločba: U-I-169/97 Odlok o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugihnalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Uradni list RS, št. 33/97), 2., 8. in 10. čl. 29.10.1997 23.6.1997
Odločba: U-I-165/97 Spremembe statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 33/97) 18.12.1997 18.6.1997
Odločba: U-I-144/97 Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijona odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS ,št. 61/96), 13. čl. 21.1.1999 28.5.1997
Odločba: U-I-40/97 Odredba o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC7807 na relaciji Slap - Jelendol (Uradni list RS, št. 4/97), 10. čl. 21.5.1998 3.2.1997
Odločba: U-I-2/97 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih zapridobitev naziva klinika oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 24.6.1998 7.1.1997
Odločba: U-I-332/96 Odlok o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 23.9.1999 21.10.1996
Odločba: U-I-322/96 Odlok o davku od premoženja v Mestni občini Celje (Uradni list RS,št 30/96), 2. čl. 6.2.1997 11.10.1996
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2016(1) 2014(1) 2004(2) 2002(4)
1999(2) 1998(3) 1997(10) 1996(4)
1995(6) 1994(8) 1993(6) 1992(10)
1991(3)

Leto rešitve

2018(1) 2014(1) 2006(1) 2004(2)
2002(3) 2001(2) 2000(1) 1999(5)
1998(5) 1997(6) 1996(4) 1995(8)
1994(3) 1993(8) 1992(10)

Letnik pisne zbirke

2006(1) 2004(2) 2002(3) 2001(2)
2000(1) 1999(5) 1998(5) 1997(6)
1996(4) 1995(8) 1994(3) 1993(8)
1992(10)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(58) U-II(3)

Vrsta akta

občinski predpis(33) podzakonski akt(22) drugi akti(5)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(58) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(2)

Vrsta rešitve

< Vsiodprava podzakonskega predpisa/predpisa ...(60)

Področje

Ostalo(16) Urejanje prostora(11) Gospodarstvo - promet(8) Komunala - vodno gospodarstvo(4) Socialna varnost(4) Več...