FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zakonom
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 254)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba U-I-477/18, Up-93/18 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 23.5.2019 30.1.2018
Odločba U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve), 50. čl. Pritožbi zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 29.11.2018 16.1.2018
Odločba U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI) Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 1. odst. 3. čl., kolikor se nanaša na Vlado, in 6. odst. 4. čl. 25.1.2018 12.12.2017
Odločba U-I-157/17, Up-143/15 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) (ZUKN), 20. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014 5.4.2018 12.10.2017
Odločba Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. odst. 192. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Ustavna pritožba Zlate Sukič zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 12.7.2018 18.5.2017
Odločba U-I-49/17, U-I-98/17 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15) (ZEKom-1), 2. st. 2. odst. 6. čl. 28.3.2019 3.4.2017
Odločba U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 2. al. 1. odst. 54. čl. 22.3.2018 19.10.2016
Odločba U-I-203/14 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI), 2. odst. 28. čl. 3.12.2015 22.9.2015
Odločba U-I-109/15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) (ZUUJFO), 28. čl. 19.5.2016 31.7.2015
Odločba U-I-91/15 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI), 2. odst. 2. čl., tč. 1 4. čl., tč. 6 4. čl., 1. odst. 5.čl., 1. odst. 34. čl. 16.3.2017 22.6.2015
Odločba U-I-73/15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) (ZUPJS), 5. odst. 10. čl., 4. tč. 1. odst. 12. čl. in 1. odst. 14. čl. Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12 in 99/15), 2. odst. 7. čl. 7.7.2016 20.5.2015
Odločba U-I-57/15, U-I-2/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP) 14.4.2016 29.4.2015
Odločba U-I-46/15 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1) 3. odst. 12. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST-1) 1. odst. 21. čl. v zvezi s tabelo iz 16. čl. 25.4.2018 31.3.2015
Odločba U-I-246/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 153. čl., 1. odst. 154. čl., 1. in 2. st. 2. odst. 154. čl. 24.3.2017 15.12.2014
Odločba U-I-227/14, Up-790/14 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos) 4.6.2015 21.10.2014
Odločba U-I-191/14 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 1. odst. 11. čl. 12.2.2015 27.8.2014
Odločba U-I-125/14 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 193 čl. in 4. odst. 244. čl. 19.2.2015 2.6.2014
Odločba Up-320/14, U-I-5/17 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP), 4. odst. 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne 10. 6. 2013 14.9.2017 24.4.2014
Odločba: U-I-85/14 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST), 1. odst. v zvezi z 2. in 3. odst. 11. čl. 10.7.2014 16.4.2014
Odločba U-I-115/14, Up-218/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) (ZKP) Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) (ZOdv) Izvedena preiskovalna dejanja na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani: ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (Odvetniška družba Jernejčič - Peternelj in partnerji, odvetnik Andrej Jernejčič), ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, odvetnik Vladimir Bilić), ‒ št. IV Kpd 54914/2013 z dne 18. 11. 2013 (odvetnica Alja Markovič Čas) Ustavna pritožba Odvetniške zbornice Slovenije zoper odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III Kpd 6446/2014 z dne 8. 10. 2014 in št. III Kpd 6446/2014 z dne 4. 12. 2014 21.1.2016 17.3.2014
Odločba U-I-64/14 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl. 12.10.2017 10.3.2014
Odločba U-I-309/13, Up-981/13 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 16.b čl. 14.1.2015 12.12.2013
Odločba U-I-295/13 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 - popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (ZBan-1), 346, 347, 350, 350a, 253., 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d in 261e, 2. odst. 262.b čl. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16) (ZRPPB), 265. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) (ZBan-1L), 41. čl. 19.10.2016 4.12.2013
Odločba U-I-156/13 Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), 4. čl. 4.6.2015 4.6.2013
Odločba U-I-133/13, U-I-134/13 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) (EZ), 8. al. 1. odst. 59.a čl. 11.2.2016 13.5.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(2) 2017(4) 2016(1) 2015(6)
2014(8) 2013(10) 2012(9) 2011(4)
2010(9) 2009(6) 2008(15) 2007(11)
2006(18) 2005(11) 2004(21) 2003(14)
2002(12) 2001(5) 2000(10) 1999(10)
Več...

Leto rešitve

2019(2) 2018(6) 2017(5) 2016(6)
2015(9) 2014(9) 2013(7) 2012(3)
2011(8) 2010(7) 2009(16) 2008(16)
2007(10) 2006(19) 2005(21) 2004(12)
2003(14) 2002(10) 2001(12) 2000(8)
Več...

Letnik pisne zbirke

2010(8) 2009(13) 2008(16) 2007(10)
2006(19) 2005(21) 2004(12) 2003(14)
2002(10) 2001(12) 2000(8) 1999(13)
1998(14) 1997(1) 1996(12) 1995(5)
1994(6) 1993(1) 1992(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(1) P(1) U-I(251) U-II(2) Up(28)

Vrsta akta

zakon(205) občinski predpis(33) podzakonski akt(8) drugi akti(4) posamični akt(3) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(242) Ustavne pritožbe(9) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(2) Spori o pristojnosti (1)

Vrsta rešitve

< Vsiugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(254)

Področje

Ostalo(68) Socialna varnost(26) Upravno pravo - varstvo okolja in urejan...(24) Gospodarstvo - promet(21) Upravno pravo - drugo upravno pravo(17) Več...