FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > začasno zadržanje
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep Up-531/19 Ustavna pritožba zoper: - sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 59652/2012 z dne 8. 4. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 4. 3. 2016 in - sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 18. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 59652/2012 z dne 21. 3. 2019 Izvršitev sklepov iz prve alineje prejšnje točke izreka se zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča. 4.6.2019 8.5.2019
Sklep U-I-144/19 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19). Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega in sedmega odstavka 148. člena ter 149.b, 149.c in 156. člena Zakona o kazenskem postopku, se zavrne. O predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku bo Ustavno sodišče odločilo posebej. 4.7.2019 8.5.2019
Sklep Up-319/19 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2612/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s 1., 2. in 4. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0872 Ig 560/2014 z dne 31. 7. 2018 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se v izvršilnem postopku, ki se vodi proti pritožnici pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod št. 0872 Ig 560/2014, zadrži nadaljnje opravljanje izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet na način iz 13. točke obrazložitve tega sklepa. 27.5.2019 5.3.2019
Sklep Up-150/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se sprejme v obravnavo. Izvršitev sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se v delu, ki se nanaša na izločitev pritožnice iz postopkov javnega naročanja za dobo pet let, do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži. 20.3.2019 6.2.2019
Sklep U-I-462/18 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 4. odst. 153. čl., 1. odst. 154. čl., 1., 2. in 3. poved 2. odst. 154. čl. 13.12.2018 24.9.2018
Sklep Up-448/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2017 z dne 23. 1. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 43/2016 z dne 13. 9. 2017 in odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev 2. točke izreka odločbe Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016. 17.4.2018 23.3.2018
Sklep U-I-168/17 Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17). Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17), se zavrne. 20.12.2017 27.10.2017
Sklep Up-990/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izdaja sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, ki se vodi nad dolžnikom Danijelom Vindišem pred Okrožnim sodiščem na Ptuju pod št. St 1645/2015. 20.12.2016 28.11.2016
Sklep Up-893/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo Kolosej kinematografi, d. o. o. - v stečaju, Ljubljana, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 5708/2014. 7.11.2016 26.10.2016
Sklep U-I-171/16, Up-793/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2281/2016 z dne 12. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3191 In 1579/2005 z dne 26. 5. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljeno opravljati nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 1579/2005, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) se sprejme. 28.9.2016 21.9.2016
Sklep U-I-73/15 Zadržanje izvrševanja petega odstavka 10. člena, 4. točke prvega odstavka 12. člena in prvega odstavka 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13) ter drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12) 2.7.2015 20.5.2015
Sklep U-I-196/14 Zadržanje izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 - uradno prečiščeno besedilo in 82/13) 9.10.2014 8.9.2014
Sklep Up-597/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013 1.8.2014 25.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(4) 2018(2) 2017(1) 2016(3)
2015(1) 2014(2)

Leto rešitve

2019(4) 2018(2) 2017(1) 2016(3)
2015(1) 2014(2)

Letnik pisne zbirke

 

Geslo

1. Ustavno sodstvo

Vpisniki

U-I(6) Up(8)

Vrsta akta

posamični akt(7) zakon(6)

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(7) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(6)

Vrsta rešitve

< Vsizačasno zadržanje(13)

Področje

Civilno pravo - izvršba(1)