FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > nesprejem ustavne pritožbe
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 130
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 3246)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-478/18, Up-1365/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1375/2018 z dne 6. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 1799/2018 z dne 6. 3. 2018 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 29.b, 61. čl. in 62. čl. 13.12.2018 23.10.2018
Sklep Up-1250/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 133/2018 z dne 9. 7. 2018 v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 286/2016 z dne 16. 5. 2018 24.9.2018 12.9.2018
Sklep Up-1094/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 84/2018 z dne 6. 6. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 15/2018 z dne 27. 3. 2018 se sprejme v obravnavo. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev tretjega odstavka izreka odločbe Sodnega sveta št. Su 613/2017-18 z dne 9. 11. 2017, se zavrne. 24.9.2018 30.7.2018
Sklep Up-1072/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 13/2018 z dne 13. 7. 2018 9.10.2018 20.7.2018
Sklep Up-632/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 52398/2017 z dne 4. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 52398/2017 z dne 8. 3. 2018 10.9.2018 25.4.2018
Sklep Up-278/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2869/2016 z dne 14. 12. 2016 in s I. in IV. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1332/2003-II z dne 25. 5. 2016 8.4.2019 5.3.2018
Sklep Up-93/18, U-I-477/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 357/2017 z dne 11. 1. 2018 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) 18.10.2018 30.1.2018
Sklep Up-996/17, U-I-178/17 Ustavna pritožba Franca Potokarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Marte Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 208/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Franca in Marte Potokar zoper Mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca Potokarja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/01) 7.2.2019 7.11.2017
Sklep Up-984/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 222/2017 z dne 31. 8. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 247/2017 z dne 4. 3. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 913/2003 z dne 29. 11. 2016 6.3.2019 3.11.2017
Sklep Up-384/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 2/2017 z dne 22. 2. 2017 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 392/2016 z dne 10. 11. 2016 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1827/2014 z dne 12. 5. 2016 3.12.2018 28.4.2017
Sklep U-I-41/17, Up-252/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 66/2014 z dne 11. 1. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1538/2013 z dne 9. 1. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 3510-40/2012-MIZKS/8 z dne 22. 8. 2013 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 16., 28., 31. in 237. čl. 12.12.2018 20.3.2017
Sklep Up-56/17, Up-57/17 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 2398/2016 z dne 5. 10. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. N 9/2014 z dne 1. 6. 2016 13.3.2018 18.1.2017
Sklep Up-864/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 71/2016 z dne 14. 7. 2016 18.12.2018 18.10.2016
Sklep Up-726/16, U-I-195/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 36/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1001/2015 z dne 12. 11. 2015 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 257/2015 z dne 8. 7. 2015 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl. 12.12.2016 2.9.2016
Sklep Up-722/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 123/2016 z dne 1. 6. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 634/2015 z dne 27. 1. 2016 22.5.2018 30.8.2016
Sklep Up-617/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 794/2016 z dne 7. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Jesenicah št. VL 23613/2010 z dne 29. 12. 2015 27.5.2019 22.7.2016
Sklep U-I-108/16, Up-504/16 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2015 z dne 23. 3. 2016, Sodba Upravnega sodišča št. I U 1719/2014 z dne 28. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 0612-635/2011-48-06421133 z dne 29. 8. 2014 in s sklepom o dovolitvi izvršbe Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Celje-Novo mesto, št. P06122-3259/2007-61 z dne 14. 4. 2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP) 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1) 144 čl. 15.3.2018 15.6.2016
Sklep U-I-71/16, Up-347/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 374/2015 z dne 18. 2. 2016 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2147/2015 z dne 7. 10. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1664/2012 z dne 13. 3. 2015 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP), 20.a čl. 4.6.2018 22.4.2016
Sklep U-I-41/16, Up-166/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Dor 130/2015 z dne 9. 12. 2015 in sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 167/2015 z dne 20. 8. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 131. in 132. čl. 10.9.2018 23.2.2016
Sklep Up-100/16, U-I-24/16  12.10.2018 28.1.2016
Sklep U-I-4/16, Up-13/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 584/2015 z dne 27. 10. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 3567/2014 z dne 8. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.) (ZFPPIPP), 1. tč. 399. čl. 11.2.2016 5.1.2016
Sklep U-I-140/15, Up-684/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 503/2015 z dne 8. 9. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. St 3307/2014 z dne 1. 7. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3130/2012-II z dne 4. 9. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.) (ZFPPIPP), 1. odst. 119. čl., 344. in 389. čl. 1.4.2016 21.9.2015
Sklep Up-560/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 998/2015 z dne 15. 5. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0872 Ig 76/2009 z dne 8. 1. 2015 27.5.2019 31.7.2015
Sklep Up-409/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1666/2014 z dne 5. 11. 2014 v zvezi s I., II. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3100/2013-III z dne 3. 3. 2014 5.3.2018 12.6.2015
Sklep Up-307/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 39647/2010 z dne 27. 11. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 39647/2010 z dne 25. 7. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 39647/2010 (II K 357/2007) z dne 12. 12. 2011 27.11.2018 5.5.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 130 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(7) 2017(5) 2016(9) 2015(5)
2014(2) 2013(8) 2012(7) 2011(6)
2010(11) 2009(17) 2008(23) 2007(44)
2006(210) 2005(583) 2004(448) 2003(436)
2002(349) 2001(260) 2000(191) 1999(113)
Več...

Leto rešitve

2019(6) 2018(17) 2017(1) 2016(3)
2015(2) 2014(5) 2013(7) 2012(8)
2011(6) 2010(18) 2009(20) 2008(37)
2007(297) 2006(526) 2005(455) 2004(477)
2003(371) 2002(251) 2001(136) 2000(174)
Več...

Letnik pisne zbirke

2009(7) 2008(3) 2007(4) 2006(4)
2005(7) 2004(7) 2003(4) 2002(8)
2001(6) 2000(6) 1999(3) 1998(5)
1997(10) 1996(15) 1994(1)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(64) Up(3245)

Vrsta akta

posamični akt(2660) drugi akti(543) zakon(41) občinski predpis(1) podzakonski akt(1)

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(3209) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(37)

Vrsta rešitve

< Vsinesprejem ustavne pritožbe(3246)

Področje

Ostalo(2501) Civilno pravo - drugo civilno pravo(178) Upravno pravo - drugo upravno pravo(112) Kaznovalno pravo - kazensko pravo(108) Delovno pravo(75) Več...