FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > nesprejem pobude
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 116)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep: Up-502/05 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2004 z dne 24. 2. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 563/2003 z dne 2. 10. 2003 in sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 246/2002 z dne 25. 4. 2003 25.10.2006 25.5.2005
Sklep: U-I-36/94 Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92) (ZVDZ),2. odst. 2. čl. in 2. odst. 93. čl. 17.3.1994 22.2.1994
Sklep: U-I-10/94 Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 1. in 81. čl. 17.3.1994 10.1.1994
Sklep: U-I-217/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 2. in 5. tč. 1. odst. 17.3.1994 27.12.1993
Sklep: U-I-211/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D) 17.2.1994 8.12.1993
Sklep: U-I-208/93 Sklep Občinske skupščine Litija o vrednosti točke za določitevvišine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993 (Uradni list RS, št. 57/93) 10.2.1994 25.11.1993
Sklep: U-I-107/93 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl. 9.12.1993 11.11.1993
Sklep: U-I-189/93 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 5. tč. 1. odst. 10. čl. 18.11.1993 25.10.1993
Sklep: U-I-187/93 Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, št. 29/93), 1. odst. 3.čl. 10.2.1994 19.10.1993
Sklep: U-I-186/93 Odlok Občinske skupščine Kamnik o ustanovitvi javnega zavodaMatična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 29/93), 9. čl. 2.12.1993 18.10.1993
Sklep: U-I-177/93 Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kamnik zaobdobje 1986 - 2000 (Ur. list RS, št. 22/92) v delu, ki pod 4.2.1. poglavja 'B. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela' povečuje obseg PN 1 - Volčji potok na 73,76 ha 23.12.1993 14.10.1993
Sklep: U-I-181/93 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 151. čl. 20.1.1994 12.10.1993
Sklep: U-I-159/93 Akt Izvršnega sveta Skupščine občine Piran o reorganizacijiKomunalno stanovanjskega podjetja 'Okolje' Piran (Primorske novice, Uradne objave, št. 41/93) 7.10.1993 8.10.1993
Sklep: U-I-180/93 Odloki občin o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnih zavodov v občiniCerknica (Ur. list RS, št. 15/93) 28.10.1993 8.10.1993
Sklep: U-I-167/92 Zakon o prometnem davku - Tarifna številka 1 tarife davka od prometa proizvodov opombe (1) (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD) 4.11.1993 7.10.1993
Sklep: U-I-173/93 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št.12/92) (ZPIZ), 51. čl. 11.11.1993 13.9.1993
Sklep: U-I-170/93 Poslovnik državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93), 2. odst.122. čl. 31.3.1994 6.9.1993
Sklep: U-I-165/93 Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS,št,. 34/93) 7.10.1993 17.8.1993
Sklep: U-I-161/93 Zakon o gozdovih (Ur. list RS, ŠT. 30/93), 82. čl. (ZG) 31.3.1994 6.8.1993
Sklep: U-I-158/93 Odlok Občinske skupščine Velenje o ureditvenem načrtu zacentralne predele mesta Velenje za območja urejanja C 4/1, C 4/2, C 4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93), 2. odst. 13.1.1994 26.7.1993
Sklep: U-I-157/93 Proračun občine Trbovlje za leto 1993 (Uradni vestnik Zasavja, št.13/93) 28.10.1993 22.7.1993
Sklep: U-I-150/93 Odlok Občinske skupščine Brežice o sprejetju zazidalnega načrtaza obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85 in 39/86) v delu, ki se nanaša na dovozno cesto preko parc. št. 20.1.1994 2.7.1993
Sklep: U-I-148/93 Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1993 (Ur.list RS, št. 15/93) Carinski zakon - prečiščeno besedilo (Ur. list SFRJ, št. 34/90) (CZ-90), 37. do 48. čl. ter 255. čl. 20.1.1994 30.6.1993
Sklep: U-I-146/93 Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 22/92) (ZRTVS), 9. čl. 18.11.1993 28.6.1993
Sklep: U-I-144/93 Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/90 in 46/90)(ZP), 3., 36. in 122. čl. 4.11.1993 22.6.1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2005(1) 1994(2) 1993(66) 1992(38)
1991(3) 1990(6)

Leto rešitve

2006(1) 1994(15) 1993(79) 1992(14)
1991(7)

Letnik pisne zbirke

1994(15) 1993(76) 1992(14)

Geslo

1. Ustavno sodstvo5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(115) Up(1)

Vrsta akta

zakon(52) občinski predpis(32) podzakonski akt(17) drugi akti(8) akt podjetja oz. družbe(4) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(115) Ustavne pritožbe(1)

Vrsta rešitve

< Vsinesprejem pobude(116)

Področje

Ostalo(25) Gospodarstvo - promet(15) Urejanje prostora(14) Osebni dohodki - nadomestila - drugi pre...(13) Komunala - vodno gospodarstvo(11) Več...