FinD - Kazalo Uprs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > UPRS > K
 

Judikati Upravnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 63
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1562)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
UPRS Sodba in sklep I U 468/2017-21 komunalni prispevek - vračilo komunalnega prispevka - vračilo zaradi neizvedene gradnje - prenehanje veljavnosti gradbenega dovoljenja - ničnost odločbe - upravna zadeva Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI POSTOPEK 2.7.2019
UPRS Sodba I U 1342/2017-17 promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - pogoji za odobritev Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 18.6.2019
UPRS Sodba I U 2014/2017-24 koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti - ustavitev postopka po objavi javnega razpisa - pravica javnega partnerja do neizbire - presoja utemeljenosti razlogov za ustavitev postopka Upravni oddelek KONCESIJE - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 18.6.2019
UPRS Sodba I U 1889/2017-13 zaščitena kmetija - obnova upravnega postopka - obnovitveni razlog - rok za obnovo postopka - objektivni rok - subjektivni rok za obnovo - obstoj kaznivega dejanja Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI POSTOPEK 11.6.2019
UPRS Sodba I U 393/2018-15 neposredna plačila v kmetijstvu - program razvoja podeželja - zavrnitev zahtevka - pogoji za pridobitev sredstev - kmetijsko gospodarstvo Upravni oddelek KMETIJSTVO - UPRAVNI POSTOPEK 4.6.2019
UPRS Sodba I U 237/2018-19 parcelacija - stranka v postopku - zemljiškoknjižni lastnik - razpolagalni pravni posel - ureditev meje Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - ZEMLJIŠKI KATASTER 16.5.2019
UPRS Sodba II U 378/2016-17 odmera komunalnega prispevka - nadomestna gradnja ali nov objekt - komunalni priključki - rekonstrukcija ali novogradnja - požarna varnost Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - KOMUNALNA DEJAVNOST 17.4.2019
UPRS Sodba II U 286/2017-10 igre na srečo - soglasje za pridobitev deleža koncesionarja za prirejanje posebnih iger na srečo - izdaja soglasja - neizpolnjevanje pogojev Upravni oddelek IGRE NA SREČO - KONCESIJE 17.4.2019
UPRS Sodba I U 846/2018-15 inšpekcijski postopek - ukrep kmetijskega inšpektorja - predlog za izrek ničnosti odločbe - ničnostni razlogi Upravni oddelek INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI POSTOPEK 16.4.2019
UPRS Sodba I U 2378/2017-12 dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu - državna pomoč - višina finančne pomoči - izplačilo zavarovalnine Upravni oddelek KMETIJSTVO 2.4.2019
UPRS Sodba III U 19/2016-13 javni razpis - nepovratna sredstva v kmetijstvu - zahtevek za izplačilo sredstev - načelo zaslišanja strank Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO - UPRAVNI POSTOPEK 14.3.2019
UPRS Sodba I U 240/2018-8 ničnost upravne odločbe - razlogi za izrek ničnosti odločbe - uporaba pravil obligacijskega prava Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI POSTOPEK 12.3.2019
UPRS Sodba I U 1793/2017-6 neposredna plačila v kmetijstvu - pomoč mladim kmetom - obrazložitev odločbe - načelo neposrednega učinka Upravni oddelek KMETIJSTVO - UPRAVNI POSTOPEK 12.3.2019
UPRS Sodba II U 490/2016-6 kmetijska zemljišča - melioracija - nadomestilo za kritje stroškov za vzdrževalna dela Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - KMETIJSTVO 6.3.2019
UPRS Sodba III U 205/2017-9 zaščitena kmetija - status zaščitene kmetije - preveritev pogojev za zaščiteno kmetijo - gospodarska celota - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - bistvena kršitev določb postopka Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI POSTOPEK 15.2.2019
UPRS Sodba III U 6/2018-25 komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - revalorizirana vrednost - pravna podlaga za odmero - nepravilna uporaba predpisov Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST 15.2.2019
UPRS Sodba II U 45/2017-16 GERK - pogoji za vpis v evidenco GERK - pravica do uporabe zemljišča - dedovanje - sprememba v evidenci GERK - nosilec kmetijskega gospodarstva Upravni oddelek KMETIJSTVO 6.2.2019
UPRS Sodba I U 2279/2017-9 sofinanciranje iz javnih sredstev - kmetijska zemljišča - naravna nesreča - odprava posledic naravne nesreče - državna pomoč - pogoji za dodelitev sredstev - višina škode Upravni oddelek KMETIJSTVO 5.2.2019
UPRS Sodba I U 1845/2017-14 odobritev pravnega posla - pretežnostni kriterij - predkupna pravica (prednostna pravica nakupa) - gozdno zemljišče - kmetijsko zemljišče - stavbno zemljišče - dejanska raba zemljišč Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 22.1.2019
UPRS Sklep I U 1941/2017-11 komunalni prispevek - komunalna oprema - obračunsko območje komunalne opreme - neto tlorisna površina - izračun neto tlorisne površine obstoječega objekta - gradbena parcela - institut exceptio illegalis Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPOR 22.1.2019
UPRS Sodba in sklep IV U 16/2017-9 inšpekcijski postopek - ukrep kmetijskega inšpektorja - namenska raba zemljišč - postavitev reklamnih objektov Upravni oddelek INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - KMETIJSTVO 17.1.2019
UPRS Sodba I U 1915/2017-18 komunalni prispevek - izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo - obračun komunalnega prispevka - višina komunalnega prispevka - komunalna oprema - program opremljanja - stroški opremljanja - parcela - površina parcele - gradbena parcela - stavbno zemljišče - površina stavbnega zemljišča Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI POSTOPEK 15.1.2019
UPRS Sodba I U 2170/2018-23 zaščitena kmetija - pogoji za priznanje statusa zaščitene kmetije - namenska razlaga zakona - kriterij zaokroženosti zemljišč - kmetijska gospodarska enota - napačna uporaba materialnega prava Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 15.1.2019
UPRS Sodba III U 193/2017-12 pravni promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - rok za vložitev vloge za odobritev pravnega posla - sprejem ponudbe - obvestilo o postopku s ponudbo - pravilno vročanje Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI POSTOPEK 10.1.2019
UPRS Sodba II U 421/2016-12 odobritev pravnega posla - predkupni upravičenec - kmetijska zemljišča - kmet mejaš - solastnik Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 9.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 63 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJK LMNOPRSŠTUVZŽ
> KAZENSKO MATERIALNO PRAVO(4) > KAZENSKO PROCESNO PRAVO(42) > KMETIJSKA ZEMLJIŠČA(499) > KMETIJSTVO(406) > KOMUNALNA DEJAVNOST(296) > KONCESIJE(197) > KORPORACIJSKO PRAVO(2) > KORUPCIJA(21) > KULTURA(107)

Datum seje

2019(26) 2018(137) 2017(129) 2016(149)
2015(186) 2014(153) 2013(183) 2012(149)
2011(155) 2010(167) 2009(38) 2008(26)
2007(7) 2006(8) 2005(13) 2004(25)
2003(6) 2002(5)

Oddelki

Javne finance(35) Upravni oddelek(1510) Varstvo ustavnih pravic(17)

Instituti / Izbor najpogostejših

odobritev pravnega posla(301) komunalni prispevek(267) odmera komunalnega prispevka(245) neposredna plačila v kmetijstvu(137) javni razpis(111) koncesija(102) promet s kmetijskimi zemljišči(95) obrazložitev odločbe(93) predkupni upravičenec(69) zaščitena kmetija(66) nepovratna sredstva(65) zahteva za izplačilo sredstev(56) ukrep kmetijskega inšpektorja(46) komasacija(46) status kmeta(45) podelitev koncesije(44) sofinanciranje iz javnih sredstev(43) upravni spor(42) inšpekcijski postopek(39) kmet mejaš(36) program razvoja podeželja(33) zavrženje tožbe(33) vrstni red predkupnih upravičencev(32) načelo zaslišanja stranke(32) razpisni pogoji(29) predkupna pravica(28) sprejem ponudbe(28) nepopolna vloga(27) GERK(27) zavrženje vloge(26) zbornični prispevek(26) status zaščitene kmetije(25) komunalna oprema(25) kulturnovarstveno soglasje(23) kmetijska zemljišča(22) predkupni upravičenci(22) subsidiarni upravni spor(20) javna dražba(20) pravna podlaga(20) kmetijsko zemljišče(19)