FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Cp
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 296)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep Cp 35/2019 priznanje tuje sodne odločbe - spor iz razmerij med starši in otroki - izvedba dokaza po uradni dolžnosti - izključna pristojnost slovenskega sodišča - stalno prebivališče otroka - sprememba stalnega prebivališča - soglasje staršev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 20.8.2019
VSRS Sklep Cp 31/2019 izločitev sodnika - izločitev predsednika sodišča - izločitev predsednika višjega sodišča - sklep o zavrnitvi predloga - pravica do pritožbe - pravni pouk Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep Cp 24/2019 izločitev višjega sodnika - izločitev sodnika Vrhovnega sodišča - izvršilni postopek - meritorna sodna odločba - posebna pritožba - nepopolna in nerazumljiva vloga - zavrženje zahteve za izločitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.6.2019
VSRS Sklep Cp 30/2019 nepravdni postopek - sklep o ustavitvi postopka - pritožba - pravica do pritožbe - zavrženje pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep Cp 26/2019 izločitev sodnika - zavrnitev zahteve za izločitev sodnika - pritožba - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 29/2019 plačilo sodne takse - predlog za dopustitev revizije - nastanek taksne obveznosti - opredelitev vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - višina sodne takse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 10/2019 zahteva za izločitev sodnika - nepopolna in nerazumljiva vloga - pristojnost za odločanje o izločitvi sodnika - sklep o zavrženju vloge - pravica do pritožbe - Sodni red - dodeljevanje zadev po Sodnem redu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 28/2019 dedovanje - ugotovitev vrednosti zapuščine - dovoljenost pritožbe - sklep o razveljavitvi sklepa o dedovanju - izvedba glavne obravnave pred sodiščem druge stopnje - stroški strank s prihodom na sodišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 25/2019 pritožba - razlogi za pritožbo - nepravdni postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sklep Cp 19/2019 pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - pritožbeni razlogi - odprava procesne kršitve v pritožbenem postopku - zavrnitev pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sklep Cp 23/2019 tožba na ugotovitev obsega skupnega premoženja - delitev skupnega premoženja - obrazložitev odgovora na tožbo - zamudna sodba - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sklep Cp 22/2019 pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - dovoljenost pritožbe - razlogi za pritožbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep Cp 7/2019 izvršilni postopek - pritožba zoper sklep o razveljavitvi sklepa o izvršbi - dovoljenost pritožbe - razlogi za pritožbo - napačen pravni pouk - zavrženje pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep Cp 20/2019 obnova postopka - izločitev sodnika - izključitveni razlog - odklonitveni razlogi - videz nepristranskosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep Cp 13/2019 sojenje brez nepotrebnega odlašanja (v razumnem roku) - zavrženje tožbe - pritožba zoper sklep o razveljavitvi sklepa sodišča prve stopnje - dovoljenost pritožbe - zavrženje pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sklep Cp 15/2019 priznanje tuje sodne odločbe - dvostranska pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - hrvaška sodna odločba - predhodno vprašanje - rešitev predhodnega vprašanja - učinki pravnomočnosti - rei vindicatio - obstoj lastninske pravice na nepremičnini - izročitev stvari v posest - uporabnina - pravni interes za priznanje tuje sodne odločbe - zavrnitev priznanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sklep Cp 42/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - spustitev v postopek - evropski plačilni nalog - ugovor zoper evropski plačilni nalog - vročitev tožbe - vročitev zamudne sodbe - pravilnost vročitve - pravica do obrambe - praksa SEU - pridržek javnega reda - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pisnost postopka - zahteva za izvedbo naroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 21.2.2019
VSRS Sklep Cp 6/2019 nepravdni postopek - drugostopenjski razveljavitveni sklep - odprava bistvene kršitve določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje brez glavne obravnave - dovoljenost pritožbe - razlogi za pritožbo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nedovoljen pritožbeni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sklep Cp 5/2019 zahteva za izločitev sodnika - izločitev vseh sodnikov pristojnega sodišča - nepopolna in nerazumljiva vloga - pristojnost za odločanje o izločitvi sodnika - Sodni red - dodeljevanje zadev po Sodnem redu - zakoniti sodnik - pravica do pritožbe zoper sklep o zavrženju zahteve za izločitev - pravica do pravnega sredstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 31.1.2019
VSRS Sklep Cp 39/2018 pritožba - umik pritožbe - dogovor o plačilu - stroški za odgovor na pritožbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep Cp 38/2018 kaznovanje stranke zaradi žalitve sodišča - žalitev v vlogi - žalitev sodnika - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - pravica do sodelovanja v postopku - zaupnik otroka - avtoriteta sodne oblasti - svoboda izražanja v sodnem postopku - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep Cp 2/2019 zahteva za izločitev sodnika - zavrženje zahteve za izločitev sodnika - pooblastila predsednika senata - ponovna predložitev zadeve sodišču druge stopnje po razveljavitvi - dodelitev zadev - izločitev sodnikov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep Cp 40/2018 pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - pritožbeni razlogi - zavrnitev pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep Cp 36/2018 nepravdni postopek - odškodnina za zaplenjeno premoženje - pritožba zoper sklep - odprava procesnih kršitev pred sodiščem druge stopnje - pravica do pritožbe - pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep Cp 35/2018 plačilo sodne takse kot procesna predpostavka - izredna pravna sredstva - predlog za dopustitev revizije - pravica do dostopa do sodišča - pravica do učinkovitega sodnega varstva - odločba Ustavnega sodišča - obseg revizijskega preizkusa - odmera sodne takse po ZST-1 - višina sodne takse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 29.11.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFGHI JK LM N O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(22) 2018(28) 2017(10) 2016(18)
2015(17) 2014(14) 2013(11) 2012(12)
2011(18) 2010(7) 2009(15) 2008(17)
2007(19) 2006(15) 2005(8) 2004(19)
2003(10) 2002(11) 2001(15) 2000(9)
1994(1)

Oddelki

Civilni oddelek(296)

Vpisniki

< VsiCp

Instituti / Izbor najpogostejših

priznanje tuje sodne odločbe(99) denarna kazen(40) žalitev sodišča v vlogi(35) izločitev sodnika(33) javni red(21) zavrženje pritožbe(15) dovoljenost pritožbe(14) pritožba(14) kaznovanje stranke v postopku(13) kaznovanje stranke(13) nepravdni postopek(12) načelo kontradiktornosti(11) možnost sodelovanja v postopku(11) popravni sklep(9) razglasitev izvršljivosti tuje sodne odl...(8) izključna pristojnost slovenskega sodišč...(8) pravica do izjave v postopku(8) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(8) izvršilni postopek(8) pravica do pritožbe(8) priznanje tujih sodnih odločb(8) žalitev v vlogi(7) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(7) zloraba procesnih pravic(7) pridržek javnega reda(7) žalitev sodišča(7) žalitev sodnika(6) hrvaška sodna odločba(6) pravni interes(6) avstrijska zamudna sodba(6) preživnina(6) vzajemnost(6) prekinitev postopka(6) odklonitveni razlog(5) potrdilo o pravnomočnosti(5) obnova postopka(5) izločitev sodnikov višjega sodišča(5) izločitev sodnika višjega sodišča(5) dvom v nepristranskost sodnika(5) izločitev višjega sodnika(5)