FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 2014
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 81
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 2020)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba XI Ips 10557/2014-167 pripor - odreditev pripora - enako varstvo pravic - načelo kontradiktornosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.12.2014
VSRS sodba VIII Ips 141/2014 dopuščena revizija - nezakonito prenehanje delovnega razmerja - pripoznava tožbenega zahtevka - pogodbena kazen Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 23.12.2014
VSRS Sodba I Up 314/2014 priznanje mednarodne zaščite - pospešeni postopek - očitno neutemeljena prošnja - priročnik UNHCR o postopkih in kriterijih za določanje upravičenosti do statusa begunca - utemeljen strah pred preganjanjem - pavšalne navedbe prosilca - ugotavljanje situacije v izvorni državi - vložitev prošnje v najkrajšem možnem času Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA 23.12.2014
VSRS Sodba XI Ips 46301/2014-304 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pripor - odreditev pripora - utemeljen sum Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.12.2014
VSRS Sodba X Ips 181/2013 davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 - premoženje neznanega izvora - igre na srečo - opravljanje dejavnosti - nezakonita dejavnost - dokazno breme - zaslišanje prič - dokazni postopek - dokazna ocena Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 19.12.2014
VSRS Sklep I Up 114/2013 pritožba zoper sodbo - nedovoljena pritožba - zavrženje Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 19.12.2014
VSRS Sodba X Ips 111/2013 dovoljena revizija - tožba zoper sklep Državnega zbora RS - razrešitev s položaja člana uprave - AUKN - pomembno pravno vprašanje - dopustnost upravnega spora - ni akt po 2. členu ZUS-1 - imenovanje za opravljanje javne funkcije v samostojnem neodvisnem državnem organu - ni posameznikova pravica Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 19.12.2014
VSRS Sodba X Ips 301/2013 dovoljena revizija - dohodnina - obnova odmere dohodnine - drug dohodek - delniške opcije - opcijski posli - navidezen posel - izogibanje plačilu davka - zloraba predpisov - dobiček od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta - nadomestilo zaradi odpovedi opcijskim pravicam - dividende - povezane osebe - plačnik davka - dokazni standard - gotovost - prepričanje - zaslišanje prič - pisna izjava - izvedenec finančne stroke Upravni oddelek DAVKI 19.12.2014
VSRS sodba II Ips 308/2012 dopuščena revizija - lastninjenje - zavarovalnica - lastninjenje zavarovalnic - pridobitev delnic - cena delnice - vloga Slovenske odškodninske družbe (SOD) - povrnitev premoženjske škode - upoštevanje v javnem pozivu objavljene cene delnic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - privolitev oškodovanca Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - LASTNINJENJE - ZAVAROVALNIŠTVO 18.12.2014
VSRS sklep II Ips 271/2014 revizija - obrazložitev revizije - obnova postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sklep II DoR 373/2014 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - vknjižba lastninske pravice - dokaz o dolžnikovi lastnini - tožba na vpis lastninske pravice dolžnika - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sodba II Ips 265/2014 dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - društva - lovska družina - dejavnost lovske družine - status lovske družine - kmetijska zemljišča - odplačna pridobitev nepremičnine - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - odločba Ustavnega sodišča - ustavnost določb ZSKZ Civilni oddelek DRUŠTVA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sklep I R 131/2014 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - skupnost etažnih lastnikov kot stranka v postopku - sodnik pristojnega sodišča kot etažni lastnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sodba II Ips 73/2012 dopuščena revizija - pogodba o leasingu - finančni leasing - zamuda s plačilom obrokov - odstop od pogodbe - neposredno izvršljiv notarski zapis - pravni interes za vložitev tožbe - zavrženje tožbe - zastaranje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - trditveno breme Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.12.2014
VSRS Sodba X Ips 41/2013 dovoljena revizija - ukrep inšpektorja za delo - delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa - nadurno delo - neenakomerna razporeditev delovnega časa - začasna prerazporeditev delovnega časa - krajši delovni čas od polnega delovnega časa - pravilna realizacija neenakomerne razporeditve delovnega časa v referenčnem obdobju Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - DELOVNO PRAVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 18.12.2014
VSRS Sodba I Ips 34489/2013 predobravnavni narok - priznanje krivde - opis kaznivega dejanja - pravna kvalifikacija - zmotno ugotovljeno dejansko stanje Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sklep II DoR 143/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - duševne bolečine - članek - objava fotografije v tisku - objava sodbe - pomembno pravno vprašanje - pravica do svobode izražanja - pravica do časti in dobrega imena - dovoljenost revizije - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - sprememba sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sklep I R 140/2014 spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - pristojnost po razveljavitvi potrdila o pravnomočnosti - COVL Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sodba II Ips 279/2011 izbrisna tožba - pravni interes za tožbo - lastninjenje - športni objekti v družbeni lastnini - pojem športnega objekta - društvo - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičninah - lastninska pravica društva - lastninska pravica na športnih objektih - zemljiška knjiga - vknjižba lastninske pravice - pravni učinki vknjižbe - dokazno breme Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS Sklep I Ips 85047/2010-105 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - pomembno pravno vprašanje - način izvršitve kazni zapora - nadomestitev kazni zapora - kršitev obveznosti iz dela v splošno korist Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sklep II DoR 389/2014 dopuščena revizija - odgovornost države - nadzor države - uničevanje orožja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS Sklep I Up 53/2013 varstvo osebnih podatkov - zbirka osebnih podatkov - aktivna legitimacija za vložitev tožbe - poseg v pravni položaj, pravico ali pravno korist - subjektivni koncept upravnega spora - objektivni koncept upravnega spora - poseg v pristojnost ali pooblastilo - upravni organ - izvrševanje upravne funkcije - naložitev obveznosti - upravna enota - sodno varstvo Upravni oddelek INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVNI SPOR 18.12.2014
VSRS sklep II Ips 315/2014 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje - zavarovalnina - zavrnitev dokaznega predloga - možnost obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sodba II Ips 243/2014 dopuščena revizija - lastninska pravica več oseb - solastnina - upravičenja solastnika - delitev plodov posameznih delov nepremičnine v solastnini - najemnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO 18.12.2014
VSRS sodba II Ips 228/2014 neupravičena pridobitev - lastninska pravica na nepremičnini - dobrovernost - posest Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.12.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 81 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2014(2020)
> Januar(191) > Februar(229) > Marec(138) > April(180) > Maj(197) > Junij(157) > Julij(146) > Avgust(66) > September(194) > Oktober(182) > November(179) > December(161)

Oddelki

Civilni oddelek(735) Delovno-socialni oddelek(299) Gospodarski oddelek(226) Kazenski oddelek(406) Upravni oddelek(354)

Vpisniki

Cp(14) Cpg(4) Dor(304) Dsp(2) G(19)
Ips(1362) Kp(25) Kr(1) R(127) Up(156)
Upr(3) Uv(3)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(297) dovoljenost revizije(204) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(196) predlog za dopustitev revizije(153) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(137) zahteva za varstvo zakonitosti(118) kršitev kazenskega zakona(113) zavrženje revizije(103) pravice obrambe(98) razlogi o odločilnih dejstvih(91) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(89) določitev krajevne pristojnosti po višje...(87) pripor(87) pomembno pravno vprašanje(85) zavrnitev dokaznega predloga(80) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(70) odpoved pogodbe o zaposlitvi(64) ponovitvena nevarnost(64) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(59) vrednost spornega predmeta(58) povrnitev škode(55) povrnitev premoženjske škode(55) dokazovanje(54) podlage odškodninske odgovornosti(51) neogibnost pripora(48) odreditev pripora(48) odškodnina(47) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(46) protispisnost(45) obstoj kaznivega dejanja(45) nedovoljen dokaz(44) trditveno in dokazno breme(43) mednarodna zaščita(42) dovoljena revizija(40) denacionalizacija(40) neupravičena pridobitev(39) spor o pristojnosti(38) povrnitev nepremoženjske škode(38) protipravnost(38) prekluzija(38)