FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > Gospodarski oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep III Ips 163/1998 najem poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe solastniku predmeta najema - tožba na izpraznitev Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 106/1998 nelojalna konkurenca Gospodarski oddelek NELOJALNA KONKURENCA 23.12.1999
Sodba III Ips 59/1999 vlaganja tujih pravnih oseb - pojem tujega vlagatelja - omejitve svobodne gospodarske pobude - javna korist Gospodarski oddelek USTAVNO PRAVO - DAVKI - CARINE 23.12.1999
Sodba III Ips 144/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - oblikovanje tožbenega zahtevka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 98/1999 ničnost razpolaganja po členu 50 ZLPP - pravna narava soglasja po členu 44/2 ZLPP - posledica izostanka soglasja - lastninska pravica na nepremičnini - lastninska pravica na premičnini - pridobitev s pravnim poslom - pridobitni način - odstop od pogodbe Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep III Ips 118/1998 oškodovanje družbene lastnine - pristojnost Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - plačilo kupnine - zamudne obresti - pobot - zapadlost terjatev - vrnitev posojila Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep III Ips 91/1998 avtorsko pravo - založniška pogodba - soavtorstvo - nelojalna konkurenca Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - NELOJALNA KONKURENCA 23.12.1999
Sodba III Ips 110/1999 avtorsko pravo - avtorsko delo - tehnične skice - zbirke - katalogi - materialne avtorske pravice Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 23.12.1999
Sodba III Ips 158/1998 stavbna zemljišča - prenos pravice uporabe - lastninska pravica na nepremičninah - pojem tuje pravne osebe - ničnost prodajne pogodbe Gospodarski oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 163/1999 pravne posledice odločbe Ustavnega sodišča - odločba o razveljavitvi zakona - interpretacijska odločba Gospodarski oddelek SODSTVO - USTAVNO PRAVO 8.12.1999
Sodba in sklep III Ips 169/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - asignacija - temeljna načela obligacijskega prava - načelo vestnosti in poštenja Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.1999
Sodba III Ips 158/1999 zakup - najem poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe - sprememba višine najemnine - plačilo najemnine - dolžnost izpolnitve obveznosti Gospodarski oddelek POGODBENO PRAVO 8.12.1999
Sodba III Ips 132/1999 blagajniški zapisi z nakupnimi boni - ničnost pogodbe zaradi podlage - nedopustna podlaga Gospodarski oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.1999
Sodba III Ips 86/1999 razveza pogodbe - razlogi za razvezo pogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.1999
Sodba III Ips 101/1999 individualna pogodba o zaposlitvi - bonitete - pogodba o osebnem zavarovanju v korist tretjega - ničnost pogodbe Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 25.11.1999
Sodba III Ips 102/1999 izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - domneva o slabem ekonomsko finančnem stanju stečajnega dolžnika - neobičajen način plačila - verižni pobot Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.11.1999
Sodba III Ips 159/1999 zamudne obresti - obrestna mera zamudnih obresti od terjatve v tuji valuti - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 17.11.1999
Sodba III Ips 116/1998 lastninsko preoblikovanje podjetij - oškodovanje družbenega premoženja - izpodbijanje zakonske domneve - dokazno breme - revizijsko poročilo kot javna listina - dokazovanje neresničnosti dejstev iz javne listine - knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov - odpis terjatev Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.11.1999
Sodba in sklep III Ips 154/1999 prevoz blaga v cestnem prometu - povrnitev škode - pogodbena odškodninska odgovornost prevoznika - prehod nevarnosti uničenja stvari - nepogodbena škoda Gospodarski oddelek TRANSPORTNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.11.1999
Sodba III Ips 102/99 izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - domneva o slabem ekonomsko finančnem stanju stečajnega dolžnika - neobičajen način plačila - verižni pobot Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.11.1999
Sklep III R 32/1999 spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - spori iz najemnih razmerij - gospodarski spori - pravno mnenje Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.11.1999
Sklep VIII Ips 115/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - razrešitev direktorja - varstvo pravic delavcev - odškodninska odgovornost delodajalca - kršitev pogodbene obveznosti - odškodninska odgovornost delavca Gospodarski oddelek DELOVNO PRAVO 9.11.1999
Sodba III Ips 90/1999 pobot - zapadlost terjatve - mednarodni cestni prevoz blaga - povračilo škode - odškodnina Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 28.10.1999
Sodba III Ips 145/1999 sprememba kreditne pogodbe - novacija - prenovitev - cesija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 28.10.1999
Sodba III Ips 21/1998 mednarodni cestni prevoz blaga - plačilo prevoznine - zastaranje Gospodarski oddelek TRANSPORTNO PRAVO 14.10.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL M N O P RS ŠT U VZ Ž

Datum seje

< Vsi
1999(81)
> Januar(9) > Februar(7) > Marec(6) > April(5) > Maj(3) > Junij(8) > Julij(2) > Avgust(4) > September(5) > Oktober(10) > November(8) > December(14)

Oddelki

< VsiGospodarski oddelek(81)

Vpisniki

G(6) Ips(73) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

zahteva za varstvo zakonitosti(8) stečajni postopek(6) zamudne obresti(4) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj ...(4) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(4) delniška družba(4) napotitev na pravdo(3) stečaj(3) prerekane terjatve(3) lastninsko preoblikovanje podjetij(3) pravno mnenje(3) dokazno breme(3) prekinitev pravdnega postopka(2) mednarodni cestni prevoz blaga(2) domneva o slabem ekonomsko finančnem sta...(2) revizija(2) komisija(2) povrnitev škode(2) javna ponudba za odkup delnic(2) materialne avtorske pravice(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) najem poslovnih prostorov(2) pobot(2) domneva obstoja subjektivnega elementa d...(2) avtorsko pravo(2) nadzor nad potekom ponudbe za odkup(2) pogodba o delu(2) ničnost sklepov skupščine(2) načelo vestnosti in poštenja(2) odstop terjatve s pogodbo (cesija)(2) nadzor nad poslovanjem(2) prenos pravice uporabe(2) predlog za nadaljevanje postopka(2) pravna narava nakazila(2) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(2) oškodovanje družbenega premoženja(2) neobičajen način plačila(2) nelojalna konkurenca(2) ničnostni razlogi(2) nakazilo (asignacija)(2)