FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > S
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 113)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep III Ips 163/1998 najem poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe solastniku predmeta najema - tožba na izpraznitev Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 144/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - oblikovanje tožbenega zahtevka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 98/1999 ničnost razpolaganja po členu 50 ZLPP - pravna narava soglasja po členu 44/2 ZLPP - posledica izostanka soglasja - lastninska pravica na nepremičnini - lastninska pravica na premičnini - pridobitev s pravnim poslom - pridobitni način - odstop od pogodbe Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 158/1998 stavbna zemljišča - prenos pravice uporabe - lastninska pravica na nepremičninah - pojem tuje pravne osebe - ničnost prodajne pogodbe Gospodarski oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 175/1999 prenehanje obveznosti - odpust dolga - razlaga pogodb - nejasna določila v posebnih primerih - pravice imetnika stanovanjske pravice - izplačilo 30% vrednosti stanovanja ob izselitvi Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 16.12.1999
Sodba II Ips 260/1999 fiduciarni posel - prodajna pogodba - prodaja nepremičnine - zastavna pravica - ničnost - prepoved lex commissorie Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.12.1999
Sklep II Ips 90/1999 osebna služnost - ugotovitev neobstoja osebne služnosti - konfesorna tožba - varstvo lastninske pravice - negatorna tožba - ugotovitvena tožba - pravni interes kot procesna predpostavka - zavrženje tožbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.12.1999
Sodba II Ips 146/1999 posest - zakup - posestno varstvo zakupnika - petitorna tožba - aktivna legitimacija Civilni oddelek STVARNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 16.12.1999
Sodba II Ips 210/1999 privatizacija stanovanj - upravičenci do odkupa - imetništvo stanovanjske pravice - prenehanje stanovanjskega razmerja - obstoj življenjske skupnosti zakoncev Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 15.12.1999
Sodba III Ips 163/1999 pravne posledice odločbe Ustavnega sodišča - odločba o razveljavitvi zakona - interpretacijska odločba Gospodarski oddelek SODSTVO - USTAVNO PRAVO 8.12.1999
Sodba in sklep III Ips 169/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - asignacija - temeljna načela obligacijskega prava - načelo vestnosti in poštenja Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.1999
Sodba II Ips 450/1999 stečajni postopek - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - načelo paritete upnikov - pasivna legitimacija - stroški postopka - odmera stroškov - nagrada odvetniku za vloženo pravno sredstvo Civilni oddelek STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.12.1999
Sodba II Ips 169/1999 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - solastnina - uporabnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 2.12.1999
Sodba II Ips 217/1999 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vsebina obrazložitve sodbe - navedba pravne podlage odločitve v obrazložitvi sodbe - imisija - povrnitev škode - elementi odškodninske odgovornosti - nastanek škode Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 1.12.1999
Sodba in sklep II Ips 189/1999 varstvo lastninske pravice - solastnina - tožba za varstvo pravice solastnika na delu stvari - prodaja nepremičnine Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 1.12.1999
Sodba II Ips 165/1999 privatizacija stanovanj - rok za vložitev zahteve - prepoved razpolaganja z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve - denacionalizacija Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 25.11.1999
Sodba VIII Ips 126/1999 upravni postopek - pravnomočna odločba - dopolnilna odločba - pogoji za izdajo dopolnilne odločbe - obnova postopka - rok za vložitev predloga za obnovo postopka Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO 23.11.1999
Sodba III Ips 102/1999 izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - domneva o slabem ekonomsko finančnem stanju stečajnega dolžnika - neobičajen način plačila - verižni pobot Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.11.1999
Sodba III Ips 102/99 izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - domneva o slabem ekonomsko finančnem stanju stečajnega dolžnika - neobičajen način plačila - verižni pobot Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.11.1999
Sodba II Ips 100/1999 premoženjska razmerja med zakonci - delitev skupnega premoženja - ugotovitev velikosti deležev na skupnem premoženju - sprememba sodbe sodišča prve stopnje - nepravilno sklepanje o obstoju dejstev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.11.1999
Sodba in sklep II Ips 202/1999 privatizacija stanovanj - razveljavitev prodajne pogodbe - napake volje - bistvena zmota - odločanje v mejah tožbenega zahtevka - oblikovanje tožbenega zahtevka - glavni zahtevek in stranske terjatve - obresti - prekoračitev tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.11.1999
Sodba II Ips 136/1999 izpodbojne pogodbe - napake volje - grožnja - privatizacija stanovanj - sklenitev aneksa k prodajni pogodbi - nedopusten predmet obveznosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.11.1999
Sodba II Ips 126/1999 opustitvena tožba - vznemirjanje lastnika - solastninska pravica - razpolaganje z delom solastne stvari Civilni oddelek STVARNO PRAVO 10.11.1999
Sodba II Ips 180/1999 promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami - predkupna pravica - tožba predkupnega upravičenca na razveljavitev pogodbe - sklenitev prodajne pogodbe - kumulativni pogoji Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 4.11.1999
Sodba II Ips 42/1999 stečajni postopek - začetek stečajnega postopka - izločitvena pravica denacionalizacijskega upravičenca - denacionalizacija - čas izdaje denacionalizacijske odločbe - pravnomočnost in dokončnost upravne odločbe - začasna odredba Civilni oddelek STEČAJNO PRAVO 4.11.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SOCIALNO VARSTVO(1) > SOCIALNO ZAVAROVANJE(1) > SODNI REGISTER(3) > SODSTVO(11) > STANOVANJSKO PRAVO(25) > STATUSNO PRAVO(16) > STEČAJNO PRAVO(31) > STVARNO PRAVO(31)

Datum seje

< Vsi
1999(113)
> Januar(8) > Februar(10) > Marec(10) > April(10) > Maj(7) > Junij(8) > Julij(8) > Avgust(5) > September(13) > Oktober(8) > November(11) > December(15)

Oddelki

Civilni oddelek(61) Delovno-socialni oddelek(5) Gospodarski oddelek(38) Upravni oddelek(9)

Vpisniki

G(3) Ips(99) R(2) U(8) Up(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

privatizacija stanovanj(15) zahteva za varstvo zakonitosti(9) stečajni postopek(8) delniška družba(6) pridobitev lastninske pravice(5) pridobitni način(5) upravičenec do odkupa(5) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(5) napotitev na pravdo(4) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(4) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj ...(4) napake volje(4) zavrženje tožbe(4) ničnost(4) uvrstitev v plačilni razred(3) stečaj(3) prerekane terjatve(3) lastninska pravica(3) izpodbojne pogodbe(3) varstvo lastninske pravice(3) ničnost prodajne pogodbe(3) uporaba tuje stvari v svojo korist(3) rok(3) ničnost sklepov skupščine(3) prodaja nepremičnine(3) ugotovitvena tožba(3) vojaško stanovanje(3) solastnina(3) domneva o slabem ekonomsko finančnem sta...(2) denacionalizacija(2) imenovanje predsednika sodišča(2) domneva obstoja subjektivnega elementa d...(2) bistvena zmota(2) družba z omejeno odgovornostjo(2) delovno razmerje pri delodajalcu(2) izstavitev zemljiškoknjižne listine(2) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(2) dovoljenost revizije(2) grožnja(2) delitev skupnega premoženja(2)