FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > Avgust
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba VIII Ips 84/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - disciplinska odgovornost - prenehanja delovnega razmerja - obvezen izrek disciplinskega ukrepa - uporaba omilitvenega inštituta Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 31.8.1999
Sodba VIII Ips 49/99 disciplinska odgovornost - prenehanje delovnega razmerja - olajševalne okoliščine Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 31.8.1999
Sodba VIII Ips 95/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja - kršitve delovnih obveznosti izven delovnega časa in izven delovnega mesta Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 31.8.1999
sodba VIII ips 53/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - disciplinska odgovornost - disciplinski postopek - zastaralni rok - zastaranje vodenja postopka Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 31.8.1999
Sodba VIII Ips 88/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - prenehanje delovnega razmerja - trajni presežek - ohranitev pridobljenih pravic Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 31.8.1999
Sodba VIII Ips 83/1999 odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - deljena odgovornost - opustitev zaščitnih ukrepov delavca - skrbnost dobrega strokovnjaka Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 31.8.1999
Sodba VIII Ips 86/1999 delovno razmerje pri delodajalcu - prenehanje delovnega razmerja - trajni presežek - sodni postopek - pobotni ugovor - določnost v pobot postavljenega zahtevka Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.8.1999
Sodba U 343/1995 carinske oprostitve Upravni oddelek CARINE 26.8.1999
Sodba U 2484/1997 delavci v državni upravi - imenovanje za višjega upravnega delavca Upravni oddelek DRŽAVNA UPRAVA 26.8.1999
Sodba U 1054/1997 izvolitev v sodniško funkcijo - negativno mnenje personalnega sveta Upravni oddelek SODSTVO 26.8.1999
Sodba II Ips 565/1998 razlaga oporoke Civilni oddelek DEDNO PRAVO 25.8.1999
Sodba III Ips 157/1998 stečajni postopek - unovčenje dolžnikovega premoženja - prodaja nepremičnine na javni dražbi - lastninska pravica na nepremičnini - originarna pridobitev lastninske pravice - lastninska tožba - razveljavitev prodajne pogodbe - pravno mnenje Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 25.8.1999
Sodba II Ips 572/1998 povrnitev negmotne škode - duševne bolečine zaradi okrnitve svobode - neutemeljen pripor - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 25.8.1999
Sodba II Ips 569/1998 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 25.8.1999
Sodba III Ips 112/1999 delniška družba - ničnost sklepov skupščine - sklic skupščine - objava dnevnega reda in predlogov sklepov skupščine Gospodarski oddelek STATUSNO PRAVO 25.8.1999
Sodba III Ips 96/1999 zastavna pravica na nepremičnini - cesija in prenos hipoteke Gospodarski oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 25.8.1999
Sodba II Ips 551/1998 promet s kmetijskimi zemljišči - arondacija - ničnost upravne odločbe - poznejše prenehanje vzroka ničnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK 25.8.1999
Sodba II Ips 96/1999 povzročitev škode - deljena odgovornost - dejanje oškodovanca - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 25.8.1999
Sodba II Ips 589/1998 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 25.8.1999
Sodba II Ips 581/1998 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 18.8.1999
Sodba II Ips 236/1999 povrnitev škode - škoda, povzročena po divjadi - lovska škoda - objektivna odgovornost lovske organizacije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 18.8.1999
Sodba II Ips 542/1998 načelo svobode urejanja obligacijskih razmerij - materialno pogodbeno pravo - najemna pogodba - pridobitev solastninske pravice - adaptacija nepremičine - stvarnopravni tožbeni zahtevek Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 18.8.1999
Sklep II Ips 592/1998 zahteva za varstvo zakonitosti - odpoved dedovanju - družba z omejeno odgovornostjo - dedovanje poslovnega deleža Civilni oddelek DEDNO PRAVO 18.8.1999
Sklep II Ips 586/1998 dopolnilna sodba - pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.8.1999
Sklep I R 47/1999 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija iz razlogov smotrnosti - izločitev sodnika - zloraba pravice Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.8.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK LMNO PRS ŠTU VZŽ

Datum seje

< Vsi 1999 Avgust

Oddelki

Civilni oddelek(12) Delovno-socialni oddelek(7) Gospodarski oddelek(4) Kazenski oddelek(8) Upravni oddelek(3)

Vpisniki

Ips(30) R(1) U(3)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(5) delovno razmerje pri delodajalcu(5) zahteva za varstvo zakonitosti(5) denarna odškodnina(5) prenehanje delovnega razmerja(3) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(3) telesne bolečine(3) pripor(3) strah(3) disciplinska odgovornost(3) deljena odgovornost(2) trajni presežek(2) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(2) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(2) ponovitvena nevarnost(2) stečajni postopek(2) izločitev sodnika(1) carinske oprostitve(1) dedovanje poslovnega deleža(1) izvršilni naslov(1) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1) disciplinski ukrep prenehanja delovnega ...(1) delavci v državni upravi(1) dopolnilna sodba(1) duševne bolečine zaradi okrnitve svobode(1) adaptacija nepremičine(1) cesija in prenos hipoteke(1) delegacija iz razlogov smotrnosti(1) družba z omejeno odgovornostjo(1) določnost v pobot postavljenega zahtevka(1) dejanje majhnega pomena(1) domneva nedolžnosti(1) disciplinski postopek(1) izvolitev v sodniško funkcijo(1) dejanje oškodovanca(1) duševne bolečine zaradi skaženosti(1) imenovanje za višjega upravnega delavca(1) arondacija(1) delniška družba(1) carinska deklaracija(1)