FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > December
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 109)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba I Ips 147/1999 vzgojni ukrepi - sprememba vzgojnega ukrepa zaradi neizvrševanja - ponovno odločanje o vzgojnih ukrepih Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 29.12.1999
Sodba I Ips 236/1999 pripor - ponovitvena nevarnost - podaljšanje pripora - uporaba milejšega ukrepa - domneva nedolžnosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.12.1999
Sodba in sklep II Ips 178/1999 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.12.1999
Sodba II Ips 218/1999 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - kriteriji za odmero odškodnine - enotna sodna praksa - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - primarni strah - sekundarni strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 110/1999 avtorsko pravo - avtorsko delo - tehnične skice - zbirke - katalogi - materialne avtorske pravice Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 23.12.1999
Sodba III Ips 98/1999 ničnost razpolaganja po členu 50 ZLPP - pravna narava soglasja po členu 44/2 ZLPP - posledica izostanka soglasja - lastninska pravica na nepremičnini - lastninska pravica na premičnini - pridobitev s pravnim poslom - pridobitni način - odstop od pogodbe Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep II Ips 253/1999 prodajna pogodba - učinki razdrte pogodbe - vračilo kupnine - zavrnitev delne izpolnitve - položitev dolgovane stvari pri sodišču - zamudne obresti - prepoved zlorabe pravic Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep II Ips 282/1999 povrnitev gmotne in negmotne škode - pravična denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - stroški v zvezi z zdravljenjem - revizija - dovoljenost revizije - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja kot revizijski razlog - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - zamudne obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 209/1999 pogodba o delu - določitev plačila (pogodbena cena) - dokazi in izvajanje dokazov - izvedenci - založitev stroškov za izvedenca Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 144/1999 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - oblikovanje tožbenega zahtevka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 23.12.1999
Sklep III Ips 163/1998 najem poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe solastniku predmeta najema - tožba na izpraznitev Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.12.1999
Sodba in sklep III Ips 118/1998 oškodovanje družbene lastnine - pristojnost Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - plačilo kupnine - zamudne obresti - pobot - zapadlost terjatev - vrnitev posojila Gospodarski oddelek LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 233/1999 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - enotna sodna praksa Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 254/1999 povrnitev negmotne škode - pravno priznana škoda - neznatna škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 106/1998 nelojalna konkurenca Gospodarski oddelek NELOJALNA KONKURENCA 23.12.1999
Sodba II Ips 344/1999 posojilne pogodbe - posredniška pogodba - pogodba o zastopanju - navidezna pogodba Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 158/1998 stavbna zemljišča - prenos pravice uporabe - lastninska pravica na nepremičninah - pojem tuje pravne osebe - ničnost prodajne pogodbe Gospodarski oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 23.12.1999
Sodba II Ips 119/1999 povrnitev gmotne škode v primeru telesne poškodbe ali prizadetega zdravja - popolna odškodnina - izgubljeni zaslužek - pretekla škoda - bodoča škoda - odškodnina v obliki denarne rente - sprememba prisojene odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.1999
Sodba III Ips 59/1999 vlaganja tujih pravnih oseb - pojem tujega vlagatelja - omejitve svobodne gospodarske pobude - javna korist Gospodarski oddelek USTAVNO PRAVO - DAVKI - CARINE 23.12.1999
Sodba in sklep III Ips 91/1998 avtorsko pravo - založniška pogodba - soavtorstvo - nelojalna konkurenca Gospodarski oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - NELOJALNA KONKURENCA 23.12.1999
Sodba II Ips 181/1999 prodaja - delna nemožnost izpolnitve - nemožnost izpolnitve, za katero ne odgovarja nobena stranka - zaplemba nepremičnine - denacionalizacija - vrnitev zaplenjenega premoženja - vzdrževanje obveznosti v veljavi Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODZ - DENACIONALIZACIJA 22.12.1999
Sklep II Ips 286/1999 povzročitev škode - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - domneva vzročnosti - pojem nevarne dejavnosti - delo z elektriko Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.1999
Sodba II Ips 174/1999 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - namen odškodnine - pomen prizadete dobrine - reformatio in peius Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.1999
Sodba II Ips 247/1999 povrnitev negmotne škode - pravična denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - smrt moža in očeta Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.1999
Sodba II Ips 228/1999 zastaranje odškodninske terjatve - uvedba kazenskega postopka - pretrganje zastaranja - upnikova zahteva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI JK L M N O P RS ŠT U VZŽ

Datum seje

< Vsi 1999 December

Oddelki

Civilni oddelek(59) Delovno-socialni oddelek(11) Gospodarski oddelek(14) Kazenski oddelek(10) Upravni oddelek(15)

Vpisniki

Ips(86) R(8) U(11) Up(4)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(13) telesne bolečine(9) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(7) strah(7) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(6) delovno razmerje pri delodajalcu(6) zahteva za varstvo zakonitosti(6) denarna odškodnina(6) prenehanje delovnega razmerja(5) določitev krajevne pristojnosti po višje...(5) začasna odredba(5) pripor(5) prodaja nepremičnine(5) pravična denarna odškodnina(5) ponovitvena nevarnost(4) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(4) enotna sodna praksa(3) revizija(3) povrnitev škode(3) denacionalizacija(3) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) vrednost spornega predmeta(3) neupravičena pridobitev(3) prodajna pogodba(3) najem poslovnih prostorov(3) zamudne obresti(3) ovire za vrnitev v naravi(3) dovoljenost revizije(3) denacionalizacija stanovanjskih in poslo...(3) stvarna pristojnost(3) krivdna odgovornost(3) izvedenci(2) določitev plačila (pogodbena cena)(2) dokazi in izvajanje dokazov(2) avtorsko pravo(2) delegacija pristojnosti(2) domneva nedolžnosti(2) kriteriji za odmero odškodnine(2) duševne bolečine zaradi skaženosti(2) denacionalizacija stanovanjskih in poslo...(2)