FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > Maj
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 98)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 179/1998 povrnitev škode - denarna odškodnina - varstvo osebnostnih pravic - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - javna glasila - neresnična in žaljiva obdolžitev - preverjanje informacije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.5.1999
Sklep III Ips 46/1999 stečajni postopek - prerekane terjatve - napotitev na pravdo - prekinitev pravdnega postopka - predlog za nadaljevanje postopka - rok - zavrženje tožbe Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.1999
Sodba II Ips 376/1998 odgovornost za škodo od nevarne stvari - konkurenca objektivne in krivdne odgovornosti - nevarna stvar - oprostitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - otrok kot oškodovanec Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 27.5.1999
Sodba U 210/1995 vrnitev premoženja - vrnitev stvari - upravičenci - zahteva prevzemnika pravice uporabe Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - RAZLASTITEV - UPRAVNI POSTOPEK 27.5.1999
Sodba U 383/1995 upravičenci - uveljavljanje pravic - ugotovitev državljanstva - zahteva in odločba Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - DRŽAVLJANSTVO 27.5.1999
Sklep II Ips 45/1999 upravičenec do denacionalizacije - sklenitev pravnega posla - grožnja, sila ali zvijača državnega organa ali predstavnika oblasti - nacionalizacija dela nepremičnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 27.5.1999
Sodba II Ips 455/1998 povrnitev gmotne in negmotne škode - denarna odškodnina - višina odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 27.5.1999
Sklep G 1/1999 javna ponudba za odkup delnic - izid ponudbe za odkup - nadzor nad potekom ponudbe za odkup - ugotovitev neuspešnosti ponudbe za odkup delnic - ugovor - pritožba zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev - pravni interes Gospodarski oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 27.5.1999
Sodba U 1498/1994 upravni postopek - pomanjkljiva presoja pritožbenih navedb - prometni davek Upravni oddelek UPRAVNI POSTOPEK - DAVKI 27.5.1999
Sodba II Ips 341/1998 mejni spor - močnejša pravica - priposestvovanje Civilni oddelek STVARNO PRAVO 27.5.1999
Sodba II Ips 340/1998 splošni zavarovalni pogoji - obveznosti zavarovalnice - izplačilo odškodnine ali dogovorjene vsote - rok za izplačilo - skrbnost dobrega strokovnjaka - zamudne obresti Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.5.1999
Sodba II Ips 396/1998 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo materialne resnice - načelo kontradiktornosti - trditveno in dokazno breme - zaslišanje strank Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.5.1999
Sodba II Ips 385/1998 nezgodno zavarovanje - izplačilo zavarovalne vsote - pravila vračanja - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - pobot - splošni pogoji za pobotanje terjatev - narava terjatev iz zavarovalne pogodbe - odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 27.5.1999
Sklep II Ips 143/1999 zahteva za varstvo zakonitosti - paternitetni spor - ugotovitev očetovstva po smrti domnevnega očeta - sposobnost biti stranka v postopku - poprava tožbe - pasivna legitimacija dedičev - pravica otroka do posebnega varstva in skrbi - načelo oficialnosti - pravica otroka do osebne identitete Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 27.5.1999
Sodba II Ips 426/1998 posojilo - vrnitev posojila Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 26.5.1999
Sodba II Ips 435/1998 denarna terjatev - posojilo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 26.5.1999
Sodba U 1068/1995 denacionalizacija kmetijskih zemljišč Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA 26.5.1999
Sodba II Ips 393/1998 privatizacija stanovanj - upravičenec do odkupa - stanovanje v stavbi, ki je kulturni spomenik - drugo primerno stanovanje - prodaja s predkupno pravico Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 26.5.1999
Sodba II Ips 415/1998 razdedinjenje - delna poslovna sposobnost mladoletnika - pravdna sposobnost mladoletnika - dokazi in izvajanje dokazov - zaslišanje strank - zaslišanje v primeru mladoletnosti stranke Civilni oddelek DEDNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.5.1999
Sodba II Ips 487/1998 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - odgovornost pravnih oseb nasproti tretjim - odgovornost delodajalca - odgovornost organizatorja športnega dne - nogometna igra kot nevarna dejavnost - krivdna odgovornost - načelo neminem laedere - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.5.1999
Sodba II Ips 533/1998 vrnitev posojila - izpolnitev obveznosti - zapadlost terjatve - čas izpolnitve, če rok ni določen - zastaranje - začetek teka zastaranja - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe pravic Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 26.5.1999
Sodba U 28/1998 imenovanje predsednika sodišča - zavrnitev kandidature Upravni oddelek SODSTVO 26.5.1999
Sodba U 1830/1996 denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih stavb - ovire za vrnitev v naravi Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA 26.5.1999
Sodba II Ips 70/1998 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - elementi odškodninske odgovornosti - protipravnost ravnanja - vzročna zveza - nastanek škode - pogodbena odškodninska odgovornost - obligacije prizadevanja - odgovornost pravne osebe nasproti tretjim - društvo - odgovornost organizatorja izleta v gore za ravnanje gorskega vodnika - kršitev pravil stroke - povrnitev negmotne škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.5.1999
Sklep II Ips 479/1998 upravičenec do denacionalizacije - sklenitev pravnega posla - grožnja, sila ali zvijača državnega organa ali predstavnika oblasti - napake volje - vrnitev nepremičnin - časovna omejitev upravičenosti zahteve za denacionalizacijo Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 26.5.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHIJK LM NO P R S ŠT U VZ Ž

Datum seje

< Vsi 1999 Maj

Oddelki

Civilni oddelek(54) Delovno-socialni oddelek(11) Gospodarski oddelek(3) Kazenski oddelek(10) Upravni oddelek(20)

Vpisniki

G(2) Ips(75) R(1) U(19) Up(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(14) denarna odškodnina(9) delovno razmerje pri delodajalcu(8) višina denarne odškodnine(7) prenehanje delovnega razmerja(5) pripor(5) vrnitev stvari(5) vrnitev premoženja(5) zahteva za varstvo zakonitosti(5) skupno premoženje(5) posojilo(4) telesne bolečine(4) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(4) premoženjska razmerja med zakonci(4) oblike denacionalizacije(4) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(3) kulturni spomenik(3) načelo materialne resnice(3) vrnitev posojila(3) duševne bolečine zaradi smrti bližnjega(3) zamudne obresti(3) upravičenci do denacionalizacije(3) upravičenec do denacionalizacije(3) sklenitev pravnega posla(3) povzročitev škode(3) ponovitvena nevarnost(3) javna ponudba za odkup delnic(2) delovno razmerje v državnih organih(2) disciplinska odgovornost(2) hišni pripor(2) konvalidacija(2) objektivna odgovornost(2) denacionalizacija kmetijskih zemljišč(2) grožnja, sila ali zvijača državnega orga...(2) odgovornost pravnih oseb nasproti tretji...(2) duševne bolečine zaradi skaženosti(2) načelo proste presoje dokazov(2) domneva vzročnosti(2) krivdna odgovornost(2)