FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > 1999 > Januar
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 86)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba III Ips 1/1999 ločitvena pravica - prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe - obseg prenehanja ločitvene pravice Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 29.1.1999
Sodba III Ips 110/1997 pogodba o delu - jamčevanje za stvarne napake - prevzemnikove obveznosti - posebna raba stvari - opozorilo o lastnostih materiala Gospodarski oddelek POGODBENO PRAVO 29.1.1999
Sodba I Ips 22/1999 pripor - pripor v skrajšanem postopku - utemeljen sum - ponovitvena nevarnost Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.1.1999
Sodba III Ips 112/1997 zavarovanje - splošni pogoji zavarovanja avtomobilskega kaska - razlaga pogodb - nejasna določila splošnih pogojev - zavarovane nevarnosti - vrnitev najetega vozila Gospodarski oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 29.1.1999
Sklep G 8/1998 družba za upravljanje - vzajemni sklad - nadzor nad poslovanjem - ukrepi Agencije - začasna prepoved upravljanja investicijskih skladov Gospodarski oddelek STATUSNO PRAVO 29.1.1999
Sklep III Ips 152/1998 zahteva za varstvo zakonitosti - družba z omejeno odgovornostjo - stečaj - odsvojitev (prodaja) poslovnega deleža v stečajnem postopku - predkupna upravičenja družbenikov - obvestilo družbenikom o nameravani prodaji - način in vsebina obvestila - vpis spremembe družbenikov v sodni register Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - STATUSNO PRAVO - SODNI REGISTER 28.1.1999
Sodba II Ips 481/1998 razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - dolžnost preživljanja zakonca - potrebe upravičenca do preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 28.1.1999
Sklep II Ips 236/1998 denacionalizacija - sklenitev pravnega posla - grožnja, sila ali zvijača državnega organa ali predstavnika oblasti - revizija - dovoljenost revizije - zastopanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 28.1.1999
Sklep II Ips 171/1998 dedovanje zaščitene kmetije - dedovanje na podlagi oporoke - dediči - prepoved drobitve zaščitenih kmetij - zastaranje pravice zahtevati zapuščino Civilni oddelek DEDNO PRAVO 28.1.1999
Sklep III Ips 31/1997 odgovornost za pravne napake - omejitve javnopravne narave Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 28.1.1999
Sodba I Ips 12/1999 hišna preiskava - vstop pooblaščene uradne osebe v garažo brez odredbe sodišča - dovoljenje za vstop najemnika garaže - potrdilo o vstopu - nedovoljen dokaz - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.1.1999
Sodba I Ips 147/1997 kazniva dejanja zoper pravni promet - ponarejanje listin - javna listina - uporaba ponarejenega potnega lista - dejanje majhnega pomena - krivda pri kaznivem dejanju ponarejanja listin - naklep Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 22.1.1999
Sklep I Ips 16/1999 zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev Kazenski oddelek POPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.1.1999
Sodba I Ips 234/1998 obtožnica - soglasje preiskovalnega sodnika za vložitev neposredne obtožnice - pogoji za izdajo soglasja - nedovoljeni dokazi - dokazi, ki so jih pridobili tuji organi - izločitev nedovoljenih dokazov - prevzem pregona zoper državljana Republike Slovenije zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil v tujini - prevzem pregona od Madžarske Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.1.1999
Sklep I Ips 17/1999 zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev Kazenski oddelek POPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.1.1999
Sodba II Ips 102/1998 stroški kazenskega postopka - zahtevek za povračilo stroškov - rok za priglasitev stroškov - tožba na povračilo stroškov kazenskega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.1.1999
Sodba II Ips 523/1997 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 21.1.1999
Sklep II Ips 577/1998 zahteva za varstvo zakonitosti - zavarovanje denarne terjatve pred vložitvijo tožbe - začasna odredba - sodna pristojnost Civilni oddelek ZAVAROVANJE TERJATEV 21.1.1999
Sodba I Ips 29/1997 kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivem dejanju - uporaba določb Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije kot pravnih pravil Kazenski oddelek POPRAVA KRIVIC 21.1.1999
Sodba II Ips 46/1998 ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor - prenehanje terjatve - napotitev na pravdo - nedopustnost izvršbe - izpodbijanje izvršilnega naslova Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 21.1.1999
Sodba in sklep II Ips 243/1997 odgovornost pri nesreči premikajočih se motornih vozil - oprostitev odgovornosti - pojem tretje osebe - ravnanje tretje osebe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.1.1999
Sklep II Ips 578/1997 povrnitev škode - domneva vzročnosti - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - pojem nevarne dejavnosti - vojno stanje v državi - objektivna odgovornost države Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.1.1999
Sodba II Ips 480/1997 povzročitev škode - služenje vojaškega roka - škoda nastala pri opravljanju vojaških nalog - odgovornost države - odgovornost za ravnanje delavca (vojaškega starešine) - ravnanje pri izpolnjevanju obveznosti iz poklicne dejavnosti - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.1.1999
Sodba II Ips 37/1998 predpogodba - izpolnitev pogodbe, ki ji manjka oblika - prodaja (nepremičnine) - konvalidacija - pridobitni način - izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 21.1.1999
Sodba I Ips 13/1999 pripor - ponovitvena nevarnost - uživalec prepovedanih drog Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.1.1999
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK LMNO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi 1999 Januar

Oddelki

Civilni oddelek(47) Delovno-socialni oddelek(12) Gospodarski oddelek(9) Kazenski oddelek(18)

Vpisniki

G(2) Ips(81) R(3)

Instituti / Izbor najpogostejših

zahteva za varstvo zakonitosti(11) delovno razmerje pri delodajalcu(9) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(6) povzročitev škode(6) podlage za odgovornost(6) denarna odškodnina(6) prenehanje delovnega razmerja(5) povrnitev negmotne škode(5) disciplinska odgovornost(4) izpolnitev pogodbe, ki ji manjka oblika(3) pripor(3) višina odškodnine(3) ponovitvena nevarnost(3) časovna veljavnost kazenskega zakona(2) denarne obveznosti(2) revizija(2) pridobitni način(2) možnosti staršev in potrebe otrok(2) služenje vojaškega roka(2) škoda nastala pri opravljanju vojaških n...(2) povrnitev škode(2) rok za vložitev(2) hišna preiskava(2) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(2) nedovoljen dokaz(2) razmerja med starši in otroci po razvezi...(2) premoženjska razmerja med zakonci(2) protipravnost(2) stopnja krivde(2) precejšen dvom o resničnosti odločilnih ...(2) izločitev nedovoljenih dokazov(2) dokazno breme(2) prodaja nepremičnine(2) predkazenski postopek(2) odgovornost države(2) pravica do odpravnine(2) obojestranska krivda(2) skupno premoženje(2) delitev skupnega premoženja(2) ničnost(2)