FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > M
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 411)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 174/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - pojasnilna dolžnost - elektivni operativni poseg - lepotna operacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 138/2019 predlog za dopustitev revizije - kršitev avtorske pravice - objava v medijih - objava videospota - povrnitev premoženjske škode - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.6.2019
VSRS Sklep Cp 15/2019 priznanje tuje sodne odločbe - dvostranska pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - hrvaška sodna odločba - predhodno vprašanje - rešitev predhodnega vprašanja - učinki pravnomočnosti - rei vindicatio - obstoj lastninske pravice na nepremičnini - izročitev stvari v posest - uporabnina - pravni interes za priznanje tuje sodne odločbe - zavrnitev priznanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sodba II Ips 13/2019 pravica do objave odgovora - javni interes - manjšinska narodna skupnost - svoboda tiska - svoboda izražanja - konkurenca ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep Cp 42/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - spustitev v postopek - evropski plačilni nalog - ugovor zoper evropski plačilni nalog - vročitev tožbe - vročitev zamudne sodbe - pravilnost vročitve - pravica do obrambe - praksa SEU - pridržek javnega reda - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pisnost postopka - zahteva za izvedbo naroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 21.2.2019
VSRS Sklep II DoR 342/2018 odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove - operativni poseg - zahteven operativni poseg - pojasnilna dolžnost - oblika pojasnila - privolitev bolnika v medicinski poseg - oblika privolitve - pisna oblika - ustna oblika - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba II Ips 231/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka - vsebinsko zanikanje - poslovna skrivnost - ugled in dobro ime pravne osebe - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - zavrnitev zahteve za objavo popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 362/2018 predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - prebivališče strank v postopku - prebivališče strank v tujini - rubež na premičnino - zavrženje predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 108/2017 razveza prodajne pogodbe - ničnost prodajne pogodbe - prodaja nepremičnine na Hrvaškem tujim državljanom - vrnitev kupnine - povrnitev premoženjske škode - vrnitveni zahtevek - konvalidacija pogodbe - zastaranje - uporaba hrvaškega prava - sprememba zakonodaje Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.11.2018
VSRS Sodba II Ips 61/2017 povrnitev nepremoženjske škode - mediji - kršitev osebnostnih pravic v tisku - razžalitev dobrega imena in časti - odškodninska odgovornost - odgovornost izdajatelja - pravica do svobode izražanja - medijska svoboda - varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic - kolizija ustavnih pravic - podlage odškodninske odgovornosti - izključitev protipravnosti - dobra vera - novinarska etika - razkritje vira informacij - anonimnost vira informacij - resničnost objavljenih informacij - prepričanje v resničnost informacij - dolžna skrbnost novinarja - dokazovanje - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 116/2018 pravica do popravka po določbah Zakona o medijih - pogoji za objavo popravka - pogoji za zavrnitev zahteve za objavo popravka - odklonitveni razlog za objavo popravka - vsebina popravka - sporočilni pomen besedila - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - kolizija ustavnih pravic Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 140/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sklep Cp 24/2018 priznanje tuje sodne odločbe - nasprotovanje javnemu redu - prevajanje sodnih pisanj - prevod sodbe - vročilnica - javna listina - vročanje po zaprošenem organu - odločba srbskega sodišča - neposredna vročitev - Haaška konvencija Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 26.7.2018
VSRS Sklep Cp 19/2018 razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pojem sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - plačilni nalog - praksa SEU - začasno izvršljiv plačilni nalog - javni red - prekinitev postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba II Ips 89/2018 mediji - pravica do popravka - varstvo časti in dobrega imena - vsebina popravka - odklonitveni razlogi - zavrnitev zahteve za objavo popravka - vsebinsko zanikanje - zavajajoč popravek - pravica javnosti do obveščenosti - objektivno informiranje javnosti - prizadetost pravice ali interesa predlagatelja popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 28.6.2018
VSRS Sklep II DoR 416/2017 predlog za dopustitev revizije - spor z mednarodnim elementom - navezne okoliščine pravnega posla - uporaba slovenskega prava - posojilna pogodba - podlaga pogodbe - nagib - pogodbena volja strank - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 24.5.2018
VSRS Sklep III Ips 5/2017 pristojnost slovenskega sodišča - mednarodna prodajna pogodba - distribucijska pogodba - navezne okoliščine - kraj izpolnitve - prevozna pogodba - klavzule INCOTERMS - klavzula Franko tovarna - Ex works (EXW) - zavrženje tožbe Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.5.2018
VSRS Sodba II Ips 290/2017 odgovornost zdravstvene ustanove - pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev - poslovna odškodninska odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninskega zahtevka - začetek teka zastaralnega roka - zaključek zdravljenja - zdravniška napaka (medicinska napaka) - poškodba ob porodu - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza - avtonomija zdravnika - odnos med zdravnikom in pacientom - osebnostne pravice - pravica pacienta do izbire načina zdravljenja - informirana privolitev - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda Civilni oddelek MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sklep Cpg 3/2018 izvršitev tuje sodne odločbe - zavrnitev izvršitve - odločba estonskega sodišča - pravica do obrambe - začetek postopka za izpodbijanje sodne odločbe - izpodbijanje odločbe v državi članici izvora - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 10.4.2018
VSRS Sklep I R 31/2018 vročanje sodnih pisanj - pravna pomoč med državami članicami EU - imuniteta - vročanje po diplomatski poti - odklonitev pomoči - pridržek javnega reda - dokončna odločitev Vrhovnega sodišča RS Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep Cpg 2/2018-3 priznanje tujega postopka izredne uprave (kot tujega postopka zaradi insolventnosti) - materialna konsolidacija - načelo enakega obravnavanja upnikov - javni red - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 14.3.2018
VSRS Sklep Cp 18/2017 priznanje tuje sodne odločbe - nepravdni postopek - prekluzija dejstev - izraelska sodba - pravica do učinkovitega sodnega varstva - načelo materialne resnice - pogoj vzajemnosti - pridržek javnega reda - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.2018
VSRS Sklep I R 15/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - zapuščinska obravnava - mednarodna pristojnost slovenskega sodišča - bivališče zapustnika v tujini - slovenski državljan Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 7.2.2018
VSRS Sklep III Ips 66/2017 pristojnost slovenskega sodišča - dogovor o pristojnosti - ugovor pristojnosti - pravica do izjave - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje o odločilnih dejstvih - skupno obravnavanje tožbe in nasprotne tožbe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 335/2017 predlog za dopustitev revizije - mednarodna ugrabitev otrok - vrnitev otroka - izročitev otroka - dovoljenost revizije - smiselna uporaba določb o izvršbi v postopku zavarovanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.11.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 17 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLM NOPRSŠTUVZŽ
> MATIČNE KNJIGE(4) > MEDICINSKO PRAVO(35) > MEDIJSKO PRAVO(95) > MEDNARODNO JAVNO PRAVO(8) > MEDNARODNO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC(5) > MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO(254) > MEDVOJNI PROCESI(11)

Datum seje

2019(6) 2018(17) 2017(19) 2016(30)
2015(34) 2014(18) 2013(26) 2012(37)
2011(22) 2010(16) 2009(21) 2008(21)
2007(18) 2006(18) 2005(5) 2004(18)
2003(14) 2002(10) 2001(20) 2000(9)
1999(7) 1998(15) 1997(2) 1996(3)
1995(2) 1994(2) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(306) Delovno-socialni oddelek(7) Gospodarski oddelek(69) Kazenski oddelek(13) Upravni oddelek(16)

Vpisniki

Cp(116) Cpg(32) Dor(25) Ips(218) R(13)
U(2) Up(5)

Instituti / Izbor najpogostejših

priznanje tuje sodne odločbe(115) pristojnost slovenskega sodišča(34) javni red(31) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(27) mediji(27) povrnitev škode(23) povrnitev nepremoženjske škode(19) kolizija ustavnih pravic(19) dopuščena revizija(17) pravica do popravka(15) zdravniška napaka (medicinska napaka)(15) načelo kontradiktornosti(15) pravica do objave popravka(15) dovoljenost revizije(15) podlage odškodninske odgovornosti(14) objava popravka(14) uporaba slovenskega prava(13) pojasnilna dolžnost(13) skrbnost dobrega strokovnjaka(12) možnost sodelovanja v postopku(12) javna glasila(12) dokazovanje(12) predlog za dopustitev revizije(12) pravica do svobode izražanja(12) spor z mednarodnim elementom(11) navezne okoliščine(11) mednarodna pristojnost(11) svoboda izražanja(11) uporaba tujega prava(10) izvedenec(10) pravo, ki ga je treba uporabiti(10) pridržek javnega reda(10) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(10) vzajemnost(10) zahteva za varstvo zakonitosti(10) razglasitev izvršljivosti tuje sodne odl...(9) odgovornost bolnišnice(9) protipravnost(9) odklonitveni razlogi(9) pasivna legitimacija(9)