FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > G
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 619)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba X Ips 22/2018 sprememba gradbenega dovoljenja - pravnomočno gradbeno dovoljenje - naklon strehe - lokacijski pogoji - sprememba lokacijskih pogojev - sodba presenečenja - uporaba druge pravne podlage - potrebna skrbnost - pravica do izjave - dopuščena revizija Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO 3.7.2019
VSRS Sklep III DoR 9/2019-9 dopuščena revizija - odvoz odpadnih nagrobnih sveč s pokopališč na zbirno mesto - obveznost plačila prevoza - zbirni center - ravnanje s komunalnimi odpadki - izvajalec gospodarske javne službe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sodba III Ips 71/2018 pogodba o delu - razlaga jasnih pogodbenih določil - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - plačilo izvedenih del - zadržanje plačila - odstopno upravičenje - začetek stečajnega postopka - pravne posledice sekundarnega stečajnega postopka - pobotanje medsebojnih terjatev - trditveno in dokazno breme Gospodarski oddelek GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep I Up 159/2018 gradbeno dovoljenje odpravljeno v pritožbenem postopku - odprava odločbe prve stopnje in vrnitev v ponoven postopek - dovoljenost upravnega spora - potrdilo o pravnomočnosti odločbe - odloženo sodno varstvo - obseg ugovora - pravočasnost Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep II DoR 411/2018 dopuščena revizija - gospodarske javne službe - lastninjenje po ZGJS - pasivna legitimacija - ustanovitev nove občine - ustanovitev Občine Ankaran - skupno premoženje občin - razdelitev skupnega premoženja - dejanska raba nepremičnin - namenska raba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - LOKALNA SAMOUPRAVA - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 410/2018 dopuščena revizija - gospodarske javne službe - lastninjenje po ZGJS - pridobitev lastninske pravice - pasivna legitimacija - ustanovitev nove občine - ustanovitev Občine Ankaran - skupno premoženje občin - nujno sosporništvo - odtujitev stvari med pravdo - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - domneva dobre vere - trditveno in dokazno breme - priznanje dejstev - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - LOKALNA SAMOUPRAVA - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep X DoR 227/2018-3 dopuščena revizija - uporabno dovoljenje za del objekta - priznanje statusa stranskega udeleženca - etažni lastniki večstanovanjske stavbe Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 9.1.2019
VSRS Sklep I Up 191/2018 začasna odredba - ukrep gradbenega inšpektorja - materialna škoda - rušenje objekta - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 21.11.2018
VSRS Sklep X DoR 145/2018-3 dopuščena revizija - razveljavitev gradbenega dovoljenja v obnovljenem postopku - ničnost gradbenega dovoljenja - pravica do pravnega sredstva - zatrjevan odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 7.11.2018
VSRS Sklep X DoR 140/2018-3 dopuščena revizija - obveznost priklopa - javno vodovodno omrežje - ničnost odločbe - zatrjevan odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - UPRAVNI SPOR 7.11.2018
VSRS Sklep I Up 97/2018 sklep občinskega sveta - akt, ki se izpodbija s tožbo ni upravni akt - akt poslovanja občine - obvezna lokalna gospodarska javna služba - cena storitev - subsidiarno sodno varstvo po 4. členu ZUS-1 Upravni oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - UPRAVNI SPOR 3.10.2018
VSRS Sklep X DoR 90/2018-3 dopuščena revizija - promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi - pretežnostni kriterij Upravni oddelek GOZDOVI - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI SPOR 4.7.2018
VSRS Sodba X Ips 254/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - izdaja gradbenega dovoljenja - distribucijsko omrežje električne energije - gradnja daljnovoda - pravica graditi - varovalni pas - poseg v izvrševanje lastninske pravice - omejitev lastninske pravice Upravni oddelek ENERGETIKA - GRADBENIŠTVO 14.6.2018
VSRS Sklep X DoR 19/2018-3 dopuščena revizija - odmera komunalnega prispevka - površina stavbnega zemljišča Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - KOMUNALNA DEJAVNOST 28.3.2018
VSRS Sklep II DoR 417/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - uporabno dovoljenje - postopek izdaje uporabnega dovoljenja - napake v postopku - odškodninska odgovornost države - protipravnost ravnanja - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.3.2018
VSRS Sklep X Ips 202/2017 dovoljenost revizije - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 7.2.2018
VSRS Sklep II DoR 258/2017 pasivna legitimacija - stroški porabe vode - zavezanec za plačilo porabljene vode - javno dobro - uporabnik - najemnik nepremičnine - lastnik nepremičnin - financiranje gospodarske javne službe - odlok o oskrbi z vodo - urejanje s podzakonskim aktom - exceptio illegalis Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 13.12.2017
VSRS Sklep X Ips 99/2017 dovoljenost revizije - gradbeno dovoljenje - nezahtevni objekt - pomembno pravno vprašanje ni izpostavljeno - neenotna sodna praksa sodišča prve stopnje ni izkazana - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 8.11.2017
VSRS Sklep X Ips 21/2015 dovoljenost revizije - gradbeno dovoljenje - odmik od meje - soglasje soseda - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 8.11.2017
VSRS Sklep X Ips 29/2017 dovoljenost revizije - gradbeno dovoljenje - nadomestna gradnja - novogradnja - pomembno pravno vprašanje - jasna zakonska določba - zelo hude posledice niso konkretizirane in izkazane - prehodne določbe zakona Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 18.10.2017
VSRS Sodba X Ips 317/2015 javne ceste - razlastitev - javna korist - presoja po uradni dolžnosti Upravni oddelek GRADBENIŠTVO 18.10.2017
VSRS Sklep I Up 107/2017 pritožba - ničnost upravne odločbe - predlog za obnovo upravnega postopka - sodna pristojnost Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI SPOR 20.9.2017
VSRS Sklep X Ips 164/2017 dovoljenost revizije - zelo hude posledice - trditveno in dokazno breme - inšpekcijsko nadzorstvo v gradbeništvu - gradbeništvo Upravni oddelek GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 20.9.2017
VSRS Sklep I Up 191/2017 začasna odredba - gradbeno dovoljenje - obnova postopka - pritožba - težko popravljiva škoda - trditveno in dokazno breme - rušenje in gradnja novega objekta Upravni oddelek CARINE - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 18.8.2017
VSRS Sodba X Ips 121/2016 energetika - dovoljena revizija - daljnovod - služnost v javno korist - vsebina služnosti - gradnja novega objekta - objekt državnega pomena - državni prostorski načrt Upravni oddelek ENERGETIKA - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR 21.6.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 25 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFG HIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE(21) > GOSPODARSKI PRESTOPKI(2) > GOZDOVI(14) > GRADBENIŠTVO(582)

Datum seje

2019(7) 2018(9) 2017(20) 2016(9)
2015(32) 2014(22) 2013(34) 2012(43)
2011(61) 2010(92) 2009(125) 2008(65)
2007(28) 2006(38) 2005(7) 2004(3)
2003(4) 2002(3) 2001(2) 2000(1)
1999(2) 1998(1) 1997(3) 1996(1)
1995(1) 1994(3) 1993(3)

Oddelki

Civilni oddelek(11) Gospodarski oddelek(4) Kazenski oddelek(5) Upravni oddelek(599)

Vpisniki

Dor(12) Ips(361) U(11) Up(234) Upr(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(201) gradbeno dovoljenje(125) pomembno pravno vprašanje(112) zelo hude posledice(94) ukrep gradbenega inšpektorja(83) trditveno in dokazno breme(51) začasna odredba(50) enotno dovoljenje za gradnjo(39) lokacijsko dovoljenje(35) obnova postopka(34) vrednostni kriterij(31) dovoljena revizija(30) težko popravljiva škoda(27) gradbeništvo(26) zelo hude posledice niso izkazane(21) izdaja gradbenega dovoljenja(17) pravni interes(16) zavrženje revizije(15) uporabno dovoljenje(13) nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...(13) dopuščena revizija(13) stranka v postopku(12) ukrep urbanističnega inšpektorja(11) nelegalna gradnja(11) enostavni objekt(11) zavrženje(11) zelo hude posledice niso konkretizirane(9) nadomestna gradnja(9) neskladna gradnja(9) obnova postopka izdaje gradbenega dovolj...(9) sprememba gradbenega dovoljenja(9) zavrženje tožbe(9) vplivno območje(8) dovolitev priglašenih del(8) pomembno pravno vprašanje ni konkretizir...(8) pomembno pravno vprašanje ni izpostavlje...(8) odstop od sodne prakse(8) inšpekcijski ukrep(8) načelo zakonitosti(8) legalizacija objekta(8)