FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > P
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 182
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4530)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep X Ips 15/2019 odločba urada za varstvo konkurence - predlog za opravo glavne obravnave - glavna obravnava v upravnem sporu - odločanje sodišča brez glavne obravnave - odločanje na seji - pravica do izjave - ugoditev reviziji - dopuščena revizija Upravni oddelek PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - UPRAVNI SPOR 5.8.2019
VSRS Sodba in sklep III Ips 42/2018 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - kršitev zakona ali statuta - prepoved konkurence - kršitev prepovedi konkurence - direktor družbe - ustanovitev nove gospodarske družbe - nekdanji družbenik - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 26.7.2019
VSRS Sklep III DoR 80/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - odobritev bančnega kredita - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - konflikt interesov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - višina odškodnine Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 24.7.2019
VSRS Sodba III Ips 46/2018 izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - sklep o izvršbi - obseg izvršbe - čas plačila - poslovanje prek POS terminala - plačilna kartica - prenehanje terjatve - pobot - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 41/2018 pogodba o prevzemu dolga - privolitev upnika v prevzem dolga - pravna podlaga pogodbe - prezadolženost prevzemnika dolga - ničnost - pristop k dolgu - dejanski koncern - zavarovanje terjatve - vračilo menic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 29/2019 podjemna pogodba - prenehanje podjemne pogodbe po volji naročnika - trajno dolžniško razmerje - prenehanje trajnega dolžniškega razmerja - odpoved trajnega dolžniškega razmerja - odpovedni rok - posledice odstopa od pogodbe - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - pozitivni pogodbeni interes - zmotna uporaba materialnega prava - sprememba sodne odločbe v revizijskem postopku - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sklep I Up 125/2019 mednarodna zaščita - zavrženje tožbe - zapustitev azilnega doma - evidentiranje prisotnosti - izhod z dovolilnico - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 11.7.2019
VSRS Sklep I Up 67/2019 mednarodna zaščita - dovoljenje za začasno prebivanje tujca - pravni interes - časovna omejitev - tožbeni ugovor o neustavnosti zakonske ureditve - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - TUJCI - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 90/2019 mednarodna in subsidiarna zaščita - priznan status subsidiarne zaščite - mladoletni prosilci - prosilec iz Afganistana - glavna obravnava v upravnem sporu - opustitev predlagane glavne obravnave - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - odločanje v sporu polne jurisdikcije - sodni nadzor - delitev oblasti - učinkovito sodno varstvo - oblikovanje izreka - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep II Ips 78/2018 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izključitev družbenika iz družbe - postopek izključitve - izstop družbenika iz družbe - sodna poravnava - sodni izstop družbenika - prenehanje poslovnega deleža - prenos poslovnega deleža družbenika - izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža - razlaga sodne poravnave - pasivna legitimacija družbe - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO DRUŽB 20.6.2019
VSRS Sodba III Ips 24/2019 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izstop družbenika iz družbe - razlogi za izstop - porušeni odnosi med družbeniki - prenos poslovnega deleža družbenika - pravica do prenosa poslovnega deleža - dopuščena revizija Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 18/2018 stečajni postopek - delniška družba (d. d.) - neobstoj ločitvene pravice - sklenitev posojilne pogodbe - kapitalsko nadomestno posojilo - slabo ekonomsko finančno stanje dolžnika Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 1/2019 povrnitev premoženjske škode - stečaj družbe - tržna vrednost delnice - padec vrednosti delnic - neposredni odškodninski zahtevek delničarja - odsevna škoda - prenehanje delnic zaradi stečaja Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB 18.6.2019
VSRS Sklep II Ips 65/2018 obrazloženost odločbe sodišča druge stopnje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med razlogi - zamuda z izpolnitvijo obveznosti - prodaja nepremičnine - pogodbena kazen - kriteriji sorazmernosti pogodbene kazni - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 138/2019 predlog za dopustitev revizije - kršitev avtorske pravice - objava v medijih - objava videospota - povrnitev premoženjske škode - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba VIII Ips 184/2018 starostna pokojnina - dodana doba - sprememba predpisa - pričakovana pravica Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 4.6.2019
VSRS Sodba I Up 65/2019 mednarodna in subsidiarna zaščita - ponovljeni postopek pred sodiščem - neizvedba glavne obravnave - obrazloženost zavrnitve dokaznega predloga - opredelitev do navedb stranke - pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja - dejansko stanje v upravnem postopku - politično prepričanje kot razlog preganjanja Upravni oddelek DAVKI - PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 29.5.2019
VSRS Sodba I Up 35/2019 mednarodna zaščita - odločanje v sporu polne jurisdikcije - priznan status begunca - preganjanje zaradi veroizpovedi - sprememba veroizpovedi - ugotovljeno drugačno dejansko stanje - nestrinjanje z dokazno oceno Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 29.5.2019
VSRS Sklep I Up 81/2019 mednarodna zaščita - ponovljeni postopek pred sodiščem - odločanje v senatu ali sodniku posamezniku - nepravilna sestava sodišča - enostavno dejansko in pravno stanje - absolutna bistvena kršitev določb postopka - ugoditev pritožbi - vrnitev zadeve v ponovno sojenje pred drugim sodnikom Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 29.5.2019
VSRS Sklep II Ips 34/2018 ugotovitev obstoja pogodbe - izstavitev zemljiškoknjižne listine - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazovanje z listinami - izvirna/originalna listina - kopija pogodbe - ponarejena listina - pristnost podpisa - ponarejen podpis - sorodstveno razmerje - dokazovanje z izvedencem grafologom - dopolnitev izvedenskega mnenja - popis spisa - vpogled stranke v postopku v sodni spis - fotokopiranje listin v spisu - manjkajoča listina v spisu - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme - procesna jamstva - načelo enakosti orožij - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sodba VIII Ips 176/2018 nadomestilo za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev - preplačilo - vračilo preveč plačanega nadomestila - pravnomočnost Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 21.5.2019
VSRS Sodba IV Ips 17/2019 pravica do obrambe - (ne)izvedba predlaganih dokazov - pravica do izjave - pravica do poštenega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih Kazenski oddelek PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO 21.5.2019
VSRS Sodba IV Ips 14/2019 kršitev določb postopka o prekršku - splošna pravila za odmero sankcije - sankcija za prekršek - odpustitev prekrškovne sankcije - kazenske točke v cestnem prometu - prekoračitev pravice, ki jo ima sodišče po zakonu Kazenski oddelek PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO 21.5.2019
VSRS Sklep I Kr 25/2019 krajevna pristojnost sodišča - kraj storitve prekrška - sedež pravne osebe - delavnostna teorija - spor o pristojnosti Kazenski oddelek PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO 21.5.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 182 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOP RSŠTUVZŽ
> PLAČILNI PROMET(2) > POGODBENO PRAVO(1533) > POKOJNINSKO ZAVAROVANJE(728) > POKOPALIŠČA(1) > POLITIČNE STRANKE(10) > POMORSKO PRAVO(7) > POPRAVA KRIVIC(183) > PRAVO DRUŽB(350) > PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI(16) > PRAVO EVROPSKE UNIJE(116) > PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE(299) > PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE(58) > PRAVO SVETA EVROPE(12) > PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA(536) > PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV(143) > PREBIVALIŠČE(10) > PREDHODNO ODLOČANJE SES(2) > PREDHODNO ODLOČANJE SEU(10) > PREKRŠKI(276) > PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO(446) > PREVZEMI(23) > PRIMERJALNO PRAVO(2)

Datum seje

2019(106) 2018(251) 2017(267) 2016(278)
2015(249) 2014(285) 2013(306) 2012(341)
2011(374) 2010(267) 2009(281) 2008(262)
2007(167) 2006(140) 2005(88) 2004(80)
2003(50) 2002(94) 2001(91) 2000(78)
1999(80) 1998(80) 1997(102) 1996(56)
1995(43) 1994(55) 1993(59)

Oddelki

Civilni oddelek(1474) Delovno-socialni oddelek(753) Gospodarski oddelek(836) Kazenski oddelek(723) Upravni oddelek(744)

Vpisniki

Cp(8) Cpg(6) Dor(288) G(105) Ips(3486)
Kr(12) R(17) Ru(2) U(22) Up(579)
Ur(5)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(361) mednarodna zaščita(290) azil(188) zahteva za varstvo zakonitosti(170) dovoljenost revizije(159) kršitev materialnih določb zakona(137) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(133) zavrženje revizije(132) pravice obrambe(117) prodajna pogodba(114) starostna pokojnina(112) bistvena kršitev določb postopka o prekr...(109) omejitev gibanja(104) zahteva za sodno varstvo(103) predlog za dopustitev revizije(96) pokojninska osnova(88) neupravičena pridobitev(87) enako varstvo pravic(85) kršitev kazenskega zakona(84) gradbena pogodba(81) ničnost(77) pogodba o delu(76) obstoj prekrška(72) vrednost spornega predmeta(72) razlogi o odločilnih dejstvih(70) bistvena kršitev določb postopka(67) razlaga pogodbe(66) posojilo(65) izvajanje dokazov v korist obdolženca(64) zastaranje(63) posojilna pogodba(62) odločanje sodišča(62) pokojnina(61) možnost izjave o prekršku(59) obstoj kaznivega dejanja(58) očitno neutemeljena prošnja(58) postopek o prekršku(54) dokazovanje(54) ničnost pogodbe(53) precejšen dvom o resničnosti odločilnih ...(53)