FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Z
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 56
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1384)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 115/2018 izbrisna tožba - prodajna pogodba - razveljavitev pogodbe - sodna razveza pogodbe - pravnomočna sodna odločba - načelo kavzalnosti - zemljiškoknjižni postopek - pogoji za vknjižbo - načelo formalnosti - načelo formalne legalitete - materialni pogoj - formalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 135/2018 premoženjsko zavarovanje - stanovanjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - zavarovalna vrednost - zavarovanje na novo vrednost - zavarovalni pogoji - razlaga spornih določil - jezikovna razlaga - logična razlaga - višina zavarovalne vsote - podzavarovanje - razlaga v korist druge pogodbene stranke - dopuščena revizija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 218/2019 dopuščena revizija - povrnitev škode - odškodninska odgovornost delodajalca - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - padec na spolzkih tleh - varni delovni pogoji - potrebna skrbnost - nesrečno naključje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II SM 1/2019 svetovalno mnenje Vrhovnega sodišča - enotnost sodne prakse - jezikovna razlaga - namenska razlaga - novela ZPP-E - nepravdni postopek - določitev meje med nepremičninami - meja med javnim dobrom in zemljiščem v zasebni lasti - postopek za ureditev mej na podlagi močnejše pravice - domneva močnejše pravice - izpodbojna zakonska domneva - zadnja mirna posest - pravična ocena - zemljiški kataster kot uradna evidenca - poseg v zasebno lastnino - protiustavnost - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.6.2019
VSRS Sodba VIII Ips 210/2018 porod na domu - povračilo stroškov Delovno-socialni oddelek ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 18.6.2019
VSRS Sklep I Up 96/2019 začasna odredba - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža - odsvojitev delnic - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 4.6.2019
VSRS Sodba VIII Ips 167/2018 povračilo stroškov zdravljenja v tujini - izčrpane možnosti zdravljenja v sloveniji Delovno-socialni oddelek ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 4.6.2019
VSRS Sklep X DoR 326/2018-3 dopuščena revizija - dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor - dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja - upravljanje večstanovajskih stavb - glavna dejavnost - zavarovanje Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 29.5.2019
VSRS Sklep X DoR 319/2018-3 dopuščena revizija - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - odprava odločbe in vrnitev organu prve stopnje - molk organa - nastop fikcije Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 29.5.2019
VSRS Sklep II DoR 57/2019 predlog za dopustitev revizije - plačilo odškodnine - predložitev dokaza - materialno procesno vodstvo - obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep II Ips 352/2017 zavarovalna pogodba - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - zakonita domneva - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - obstoj škodnega dogodka - obstoj zavarovalnega primera - ugovor nenastale pravice - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - uporaba varnostnega pasu - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep X DoR 318/2018-3 dopuščena revizija - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - odprava upravne odločbe - ponovno odločanje o zahtevi - molk organa - nastop fikcije - predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 14.5.2019
VSRS Sklep X DoR 55/2019-3 dopuščena revizija - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - razlaga Slovenskih računovodskih standardov (SRS) - glavna obravnava v upravnem sporu Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 10.5.2019
VSRS Sodba II Ips 63/2018 povrnitev nepremoženjske škode - zavarovalnina - odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom - varstvo in zdravje pri delu - oškodovanec - samozaposlena oseba - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - prispevek oškodovanca - plačilo odškodnine pred pravdo - delno plačilo zavarovalne vsote - priznanje odškodninske odgovornosti - pripoznava tožbenega zahtevka - navadno sosporništvo - načelo avtonomije volje - načelo dispozitivnosti - razpravno načelo - dokazna ocena - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 401/2018 dopuščena revizija - prodaja kmetijskih zemljišč - obid prisilnih predpisov - priposestvovanje - izbrisna tožba - zamudna sodba - zloraba instituta zamudne sodbe - zloraba procesnih pravic - pasivnost tožene stranke - darilna pogodba - obstoj pogodbe - veljavnost pogodbe - predznamba lastninske pravice - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 15.4.2019
VSRS Sodba II Ips 12/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - zavarovalna pogodba - zavarovalni primer - obseg zavarovanja - dokazovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 33/2018 zavarovalna pogodba - povrnitev premoženjske škode - požar - električna napeljava - dolžnost vzdrževanja - krivdna odgovornost - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 178/2017 pogodba o izvajanju storitev - dopolnilno zdravstveno zavarovanje - pogodbena provizija - zakonska provizija - pripoznava dolga - izjava volje - knjigovodsko stanje terjatev - podpis obrazca IOP (izpis odprtih postavk) Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 44/2018 zavarovalna pogodba - zavarovanje civilne odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - zavarovalno kritje - omejitev zavarovalnega kritja - varstvo šibkejše stranke - jezikovna razlaga - teleološka razlaga - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 323/2017-8 lastninjenje po ZLNDL - družbena lastnina - pravica uporabe - ugotovitev lastninske pravice - pravni interes za ugotovitveni zahtevek - aktivna legitimacija - singularni pravni naslednik - ničnost pogodb - premoženje zadrug - obseg obrazložitve odločbe višjega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZADRUGE 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 332/2017 izbrisna tožba - stvarna pasivna legitimacija - dediči kot sosporniki - nujno sosporništvo - pogodba o dosmrtnem preživljanju - sklepčnost tožbe - vsebina tožbenega zahtevka - ugotovitveni del tožbenega zahtevka - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 24/2019 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - regres zavarovalnice - prometna nesreča - pobeg s kraja nesreče - uporaba motornega vozila - dolžnost nadzora - dolžna skrbnost - trditvena podlaga - prekoračitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 498/2018 dopuščena revizija - zdravniška služba - specializacija zdravnikov - odobritev zdravniške specializacije - povrnitev stroškov specializacije - odklonitev zaposlitve v regiji, za katero je bila zdravniku odobrena specializacija - zaposlitev v sistemu javnega zdravstva - obvezno zdravstveno zavarovanje - pravica do proste izbire zaposlitve - pravica do zdravstvenega varstva - ustavna presoja - test sorazmernosti - test legitimnosti - prepoved retroaktivnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 7.3.2019
VSRS Sodba X Ips 298/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - plačilo prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - kvota za zaposlovanje invalidov - merila za določitev višine - skladnost uredbe z zakonom - rok za izdajo upravne odločbe v ponovljenem postopku Upravni oddelek INVALIDI - ZAPOSLOVANJE 6.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 239/2018 posojilna pogodba - ničnost pravnega posla - notarski zapis - ničnost notarskega zapisa - nujno sosporništvo - izbrisna tožba - ne bis in idem - subjektivna in objektivna identiteta tožbenega zahtevka - učinek pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 28.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 56 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ Ž
> ZADRUGE(38) > ZAPOSLOVANJE(64) > ZAVAROVALNIŠTVO(34) > ZAVAROVALNO PRAVO(606) > ZAVAROVANJE TERJATEV(108) > ZDRAVSTVENA DEJAVNOST(30) > ZDRAVSTVENO VARSTVO(11) > ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE(208) > ZEMLJIŠKA KNJIGA(212) > ZEMLJIŠKI KATASTER(96)

Datum seje

2019(36) 2018(59) 2017(62) 2016(60)
2015(71) 2014(86) 2013(89) 2012(92)
2011(123) 2010(95) 2009(77) 2008(50)
2007(42) 2006(43) 2005(37) 2004(34)
2003(19) 2002(40) 2001(25) 2000(26)
1999(26) 1998(19) 1997(21) 1996(21)
1995(49) 1994(43) 1993(39)

Oddelki

Civilni oddelek(732) Delovno-socialni oddelek(156) Gospodarski oddelek(216) Kazenski oddelek(4) Upravni oddelek(276)

Vpisniki

Cp(1) Dor(186) G(62) Ips(916) R(26)
SM(1) U(125) Up(64) Upr(2) Ur(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

zavarovalna pogodba(228) dopuščena revizija(225) splošni zavarovalni pogoji(101) zavarovanje avtomobilske odgovornosti(80) dovoljenost revizije(78) izguba zavarovalnih pravic(77) izbrisna tožba(73) zavrženje revizije(63) nezgodno zavarovanje(54) predlog za dopustitev revizije(54) zahteva za varstvo zakonitosti(50) začasna odredba(46) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(44) začasna nezmožnost za delo(42) povrnitev škode(41) regres zavarovalnice(41) vrednost spornega predmeta(40) načelo zaupanja v zemljiško knjigo(39) pomembno pravno vprašanje(38) obvezno zavarovanje avtomobilske odgovor...(35) vzročna zveza(32) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(32) obveznosti zavarovalnice(29) zavarovanje avtomobilskega kaska(29) denarno nadomestilo med brezposelnostjo(28) podlage odškodninske odgovornosti(28) zavarovalna vsota(27) zavarovalno kritje(26) zavarovanje pred odgovornostjo(26) zavarovalni nadzor(25) premoženjsko zavarovanje(25) trditveno in dokazno breme(24) dokazovanje(24) spor o pristojnosti(23) lastninjenje(23) plačilo zavarovalnine(22) dokazno breme(22) dovoljena revizija(21) zdravljenje v tujini(21) povrnitev premoženjske škode(20)