FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > O
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 401
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10019)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep in sodba II Ips 246/2018 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - razžalitev dobrega imena in časti - odškodninska odgovornost države - kazenski postopek - vložitev obtožnice - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - revizija kot prepis pritožbe - dovoljenost revizije - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 103/2018 poslovna odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - dejanska podlaga zahtevka - pomanjkljiva trditvena podlaga - trditveno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 115/2018 izbrisna tožba - prodajna pogodba - razveljavitev pogodbe - sodna razveza pogodbe - pravnomočna sodna odločba - načelo kavzalnosti - zemljiškoknjižni postopek - pogoji za vknjižbo - načelo formalnosti - načelo formalne legalitete - materialni pogoj - formalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sklep III DoR 80/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - odobritev bančnega kredita - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - konflikt interesov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - višina odškodnine Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 24.7.2019
VSRS Sodba III Ips 46/2018 izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - sklep o izvršbi - obseg izvršbe - čas plačila - poslovanje prek POS terminala - plačilna kartica - prenehanje terjatve - pobot - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 41/2018 pogodba o prevzemu dolga - privolitev upnika v prevzem dolga - pravna podlaga pogodbe - prezadolženost prevzemnika dolga - ničnost - pristop k dolgu - dejanski koncern - zavarovanje terjatve - vračilo menic Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 23.7.2019
VSRS Sodba III Ips 29/2019 podjemna pogodba - prenehanje podjemne pogodbe po volji naročnika - trajno dolžniško razmerje - prenehanje trajnega dolžniškega razmerja - odpoved trajnega dolžniškega razmerja - odpovedni rok - posledice odstopa od pogodbe - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - pozitivni pogodbeni interes - zmotna uporaba materialnega prava - sprememba sodne odločbe v revizijskem postopku - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.7.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 218/2019 dopuščena revizija - povrnitev škode - odškodninska odgovornost delodajalca - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - padec na spolzkih tleh - varni delovni pogoji - potrebna skrbnost - nesrečno naključje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 174/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - pojasnilna dolžnost - elektivni operativni poseg - lepotna operacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sodba II Ips 2/2018 stavbna pravica - pridobitev stavbne pravice - družbena lastnina - pravica uporabe Civilni oddelek JAVNA NAROČILA - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 159/2018 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - razpolaganje s skupnim premoženjem brez soglasja zakonca - dobrovernost pridobitelja - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - materialno procesno vodstvo - dokazno breme - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba II Ips 160/2018 osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana nepremoženjska škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II Ips 339/2017 odgovornost za škodo - odgovornost imetnika psa - ugriz psa - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba II Ips 13/2018 posojilna pogodba - premoženjska razmerja med izvenzakonskima partnerjema - ničnost pogodbe - obličnost - nedovoljena pritožbena novota - prekoračitev trditvene podlage - izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja - zavrnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba III Ips 86/2017-3 zaključek stečajnega postopka - zaključek postopka stečaja brez razdelitve premoženja upnikom - stečaj družbe - poplačilo - odškodninska odgovornost poslovodstva - kasneje najdeno premoženje - tožba v korist stečajnega dolžnika - vložitev tožbe zoper člane poslovodstva stečajnega dolžnika po zaključku stečajnega postopka - dopustnost tožbe - aktivna procesna legitimacija - nastanek terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep III Ips 74/2018 povrnitev škode - odškodninska odgovornost države - izvršilni postopek - izvršitelj - protipravno ravnanje izvršitelja - razrešitev izvršitelja - nadzor nad delom izvršitelja - poklicna odgovornost - zavarovanje odgovornosti - sklenitev zavarovalne pogodbe - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sodba VIII Ips 40/2019 nesreča pri delu - odškodnina za strah Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep II DoR 257/2019 predlog za dopustitev revizije - darilna pogodba - nagib za darilo - odpadla podlaga darila - kondikcija - pravno mnenje Občne seje - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sklep II DoR 167/2019 predlog za dopustitev revizije - stvarne napake vozila - skrita napaka - odprava napak - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do enakega varstva pravic - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 65/2018 obrazloženost odločbe sodišča druge stopnje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med razlogi - zamuda z izpolnitvijo obveznosti - prodaja nepremičnine - pogodbena kazen - kriteriji sorazmernosti pogodbene kazni - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 85/2018 prodajna pogodba - izpolnitev obveznosti - neizpolnitev pogodbe - posledice neizpolnitve pogodbene obveznosti - delna neizpolnitev pogodbe - nepravilna izpolnitev pogodbe - izročitev dokumentacije, potrebne za registracijo vozila - sprejem izpolnitve - prevzem vozila v posest - izguba pravic - odstop od pogodbe - odgovornost za napake (jamčevanje za napake) - načelo vestnosti in poštenja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 46/2019 povrnitev škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - porod - dokazovanje - dokaz z izvedencem - postavitev novega izvedenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - pravica do enakega varstva pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.5.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 401 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNO PRSŠTUVZŽ
> OBLIGACIJSKO PRAVO(4536) > OBRAMBA(17) > OBRT(45) > ODŠKODNINSKO PRAVO(5712) > ODVETNIŠTVO(26) > ODZ(85) > OKOLJSKO PRAVO(63) > OROŽJE(20) > OSEBNE LISTINE(3) > OSEBNOSTNE PRAVICE(78)

Datum seje

2019(182) 2018(403) 2017(373) 2016(409)
2015(415) 2014(445) 2013(491) 2012(534)
2011(621) 2010(600) 2009(579) 2008(568)
2007(355) 2006(297) 2005(316) 2004(326)
2003(257) 2002(308) 2001(307) 2000(342)
1999(381) 1998(374) 1997(342) 1996(225)
1995(206) 1994(165) 1993(197) 1992(1)

Oddelki

Civilni oddelek(8342) Delovno-socialni oddelek(283) Gospodarski oddelek(1214) Kazenski oddelek(18) Upravni oddelek(162)

Vpisniki

Cp(7) Cpg(3) Dor(1180) G(3) Ips(8694)
R(29) Ru(2) U(55) Up(45) Ur(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(1209) povrnitev nepremoženjske škode(1184) dopuščena revizija(1111) telesne bolečine(1087) strah(871) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(785) podlage odškodninske odgovornosti(763) višina denarne odškodnine(727) višina odškodnine(681) dovoljenost revizije(669) denarna odškodnina(654) zavrženje revizije(610) povrnitev škode(594) predlog za dopustitev revizije(570) neupravičena pridobitev(519) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(490) vzročna zveza(475) protipravnost(434) vrednost spornega predmeta(426) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(409) krivdna odgovornost(401) povrnitev premoženjske škode(392) duševne bolečine zaradi skaženosti(377) načelo individualizacije odškodnine(358) objektivna odgovornost(324) deljena odgovornost(301) nesreča pri delu(294) zastaranje(283) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(266) povzročitev škode(265) načelo objektivne pogojenosti odškodnine(248) odgovornost države(246) odškodnina(241) ravnanje oškodovanca(237) načelo objektivne pogojenosti višine odš...(232) pravična denarna odškodnina(229) ničnost(219) dokazovanje(208) zastaranje odškodninske terjatve(201) začetek teka zamudnih obresti(199)