FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > U
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 309
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 7711)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep X Ips 21/2019 svetovalni referendum v lokalni skupnosti - posamičen ali splošni akt - pristojnost upravnega sodišča - pristojnost Ustavnega sodišča - ni sodne pristojnosti - bistvena kršitev določb postopka - ugoditev reviziji - dopuščena revizija Upravni oddelek LOKALNA SAMOUPRAVA - UPRAVNI SPOR 13.8.2019
VSRS Sklep I Up 144/2019 postulacijska sposobnost za pritožbo - pritožba, ki jo vloži stranka sama - pravniški državni izpit (PDI) - pooblastilo - prepozno vložena vloga Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 12.8.2019
VSRS Sklep X Ips 15/2019 odločba urada za varstvo konkurence - predlog za opravo glavne obravnave - glavna obravnava v upravnem sporu - odločanje sodišča brez glavne obravnave - odločanje na seji - pravica do izjave - ugoditev reviziji - dopuščena revizija Upravni oddelek PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - UPRAVNI SPOR 5.8.2019
VSRS Sklep I Up 137/2019 začasna odredba - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - pavšalne in neizkazane navedbe - materialna škoda - posledice izpodbijane odločitve - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 26.7.2019
VSRS Sklep I Up 125/2019 mednarodna zaščita - zavrženje tožbe - zapustitev azilnega doma - evidentiranje prisotnosti - izhod z dovolilnico - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 11.7.2019
VSRS Sklep I Up 120/2019 začasna odredba - soglasje za podaljšanje obratovalnega časa za gostinski obrat - odložitvena začasna odredba - izvršljivost upravnega akta - prisilna izvršitev odločbe - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 11.7.2019
VSRS Sklep I Up 100/2019 prostorski izvedbeni akt - splošni pravni akt - začasno zadržanje - začasna odredba ZUS-1 - zadržanje izvršitve upravnega akta - pravni interes za tožbo - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - URBANIZEM 4.7.2019
VSRS Sklep I Up 45/2019 zavrženje tožbe kot prepozne - pravočasnost tožbe v upravnem sporu - sprememba tožbenega zahtevka - izpodbojna tožba - tožba na ugotovitev nezakonitosti izpodbijanega akta - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 67/2019 mednarodna zaščita - dovoljenje za začasno prebivanje tujca - pravni interes - časovna omejitev - tožbeni ugovor o neustavnosti zakonske ureditve - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - TUJCI - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep X Ips 156/2017 dovoljena revizija po vrednostnem kriteriju - ukrepi Programa razvoja podeželja - zahteva za izplačilo sredstev - standard obrazloženosti sodne odločbe - neizvedba glavne obravnave - opredelitev do dokaznih predlogov - pravica do izjave - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - JAVNI RAZPISI - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 109/2019 začasna odredba - vloga za prekinitev prestajanja kazni - beg osebe, ki ji je vzeta prostost - poslabšanje zdravstvenega stanja - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 90/2019 mednarodna in subsidiarna zaščita - priznan status subsidiarne zaščite - mladoletni prosilci - prosilec iz Afganistana - glavna obravnava v upravnem sporu - opustitev predlagane glavne obravnave - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - odločanje v sporu polne jurisdikcije - sodni nadzor - delitev oblasti - učinkovito sodno varstvo - oblikovanje izreka - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbi Upravni oddelek PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 111/2019 sofinanciranje iz javnih sredstev - začasna odredba - dodelitev sredstev - pričakovanje - pridobitev sredstev kot negotovo dejstvo - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep I Up 121/2019 izbris iz registra avto šol - začasna odredba - nezmožnost opravljanja dejavnosti - predložitev dokazov - težko popravljiva škoda ni izkazana - pritožbene novote Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 3.7.2019
VSRS Sklep II SM 1/2019 svetovalno mnenje Vrhovnega sodišča - enotnost sodne prakse - jezikovna razlaga - namenska razlaga - novela ZPP-E - nepravdni postopek - določitev meje med nepremičninami - meja med javnim dobrom in zemljiščem v zasebni lasti - postopek za ureditev mej na podlagi močnejše pravice - domneva močnejše pravice - izpodbojna zakonska domneva - zadnja mirna posest - pravična ocena - zemljiški kataster kot uradna evidenca - poseg v zasebno lastnino - protiustavnost - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.6.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sodba II Ips 160/2018 osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana nepremoženjska škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep III Ips 74/2018 povrnitev škode - odškodninska odgovornost države - izvršilni postopek - izvršitelj - protipravno ravnanje izvršitelja - razrešitev izvršitelja - nadzor nad delom izvršitelja - poklicna odgovornost - zavarovanje odgovornosti - sklenitev zavarovalne pogodbe - dopuščena revizija Gospodarski oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep II DoR 269/2019 dovoljenost revizije v izvršilnem postopku - predlog za dopustitev revizije - nedovoljen predlog - nedovoljena revizija - sklep o zavrnitvi ugovora - načelo enakosti pred zakonom - novela ZIZ-L - protiustavnost - presoja ustavnosti - jezikovna razlaga zakona - namen zakonodajalca - analogija - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 17.6.2019
VSRS Sklep Uv 3/2019-2 dovoljenost pritožbe - volitve v Evropski parlament - varstvo volilne pravice - pristojnost Vrhovnega sodišča - pristojnost Ustavnega sodišča Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VOLITVE 13.6.2019
VSRS Sodba U 2/2019-14 imenovanje na mesto vrhovnega sodnika - tožba zoper predlog sodnega sveta - zakonitost postopka izbire - pravica do izjave v postopku - načelo zaslišanja strank - smiselna uporaba določb ZUP - ni upravna zadeva Upravni oddelek SODSTVO - UPRAVNI POSTOPEK 12.6.2019
VSRS Sklep X DoR 39/2019-3 dopuščena revizija - vračilo neupravičeno izplačanih sredstev - odločba zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - davčna izvršba - zastaranje terjatve - izvršljivost odločbe ZPIZ - pravnomočnost odločbe Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR 11.6.2019
VSRS Sklep I Up 91/2019 rok za vložitev tožbe v upravnem sporu - zavrženje tožbe kot prepozne - odločba o odmeri dohodnine - osebna vročitev upravne odločbe - podpis na vročilnici - izpodbijanje domneve o pravilnosti vročilnice - ugoditev pritožbi Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 11.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep I Up 96/2019 začasna odredba - dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici - odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža - odsvojitev delnic - težko popravljiva škoda ni izkazana Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - ZAVAROVALNIŠTVO 4.6.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 309 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTU VZŽ
> UPRAVNI POSTOPEK(1677) > UPRAVNI SPOR(5635) > URBANIZEM(253) > USTANOVE(1) > USTAVNO PRAVO(610) > UZANCE(14)

Datum seje

2019(155) 2018(284) 2017(455) 2016(486)
2015(384) 2014(345) 2013(372) 2012(524)
2011(464) 2010(556) 2009(858) 2008(710)
2007(342) 2006(212) 2005(244) 2004(135)
2003(113) 2002(94) 2001(59) 2000(48)
1999(69) 1998(47) 1997(105) 1996(133)
1995(134) 1994(268) 1993(115)

Oddelki

Civilni oddelek(323) Delovno-socialni oddelek(60) Gospodarski oddelek(224) Kazenski oddelek(147) Upravni oddelek(6957)

Vpisniki

Cp(6) Cpg(2) Dor(90) G(146) Ips(3814)
Kp(2) R(7) Ru(8) SM(1) U(796)
Up(2767) Upr(50) Ur(3) Uv(19)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(1755) pomembno pravno vprašanje(1058) zelo hude posledice(594) začasna odredba(495) trditveno in dokazno breme(486) dovoljena revizija(461) denacionalizacija(363) revizija(347) vrednostni kriterij(339) obnova postopka(280) zavrženje tožbe(277) pravni interes(204) dovoljenost(201) težko popravljiva škoda(186) zavrženje revizije(175) zavrženje(171) zelo hude posledice niso izkazane(171) upravni spor(159) ukrep gradbenega inšpektorja(155) pritožba(137) mednarodna zaščita(123) akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sp...(122) postulacijska sposobnost(120) dopuščena revizija(119) gradbeno dovoljenje(118) odstop od sodne prakse(106) bistvena kršitev določb postopka(102) lokacijsko dovoljenje(101) dohodnina(99) ZUS-1(99) nepopolno ugotovljeno dejansko stanje(89) upravni postopek(88) bistvena kršitev določb postopka v uprav...(86) nedovoljena pritožba(79) kršitev pravil postopka(78) davki(78) davek na dodano vrednost(75) glavna obravnava(73) ugotovitev državljanstva(71) dokazno breme(71)