FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > N
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 342)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep III DoR 122/2019-8 predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - sodni register - postopek vpisa v sodni register - sklep o zavrnitvi pritožbe - zavrženje predloga za dopustitev revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNI REGISTER 26.8.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II Ips 56/2019 zahteva za varstvo zakonitosti - pravica do osebnih stikov z otrokom - varstvo koristi otroka - udeležba v postopku - Center za socialno delo (CSD) kot udeleženec v postopku - izvrševanje stikov pod nadzorom Centra za socialno delo (CSD) - upoštevanje otrokovih koristi - bistvena kršitev določb nepravdnega postopka - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II DoR 260/2019 dopuščena revizija - socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 20.5.2019
VSRS Sklep II DoR 496/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - delni odvzem poslovne sposobnosti - aktivnosti v zvezi s sodnimi postopki - načelo sorazmernosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 25/2019 pritožba - razlogi za pritožbo - nepravdni postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sklep II Ips 51/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice - odstop od sodne prakse - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 25.4.2019
VSRS Sodba I Up 56/2019 razrešitev notarja - izpolnjevanje pogojev za imenovanje - razrešitveni razlog - pravnomočna obsodila kazenska sodba - oseba vredna javnega zaupanja - presoja skladnosti z Ustavo RS - pravne posledice obsodbe - nekaznovanost - test sorazmernosti - strogi test sorazmernosti - tekoči posli vlade - dokončanje že začetih postopkov - pooblastilo za odločanje Upravni oddelek NOTARIAT - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 18.4.2019
VSRS Sodba I Up 40/2019 imenovanje notarja - ponovljeni postopek - vezanost upravnega organa na stališče Vrhovnega sodišča - izbirna pravica ministra - pooblastila ministra - ocena strokovne komisije - obseg sodne kontrole - strokovna ocena Upravni oddelek NOTARIAT - UPRAVNI SPOR 18.4.2019
VSRS Sklep II Ips 35/2019 zahteva za varstvo zakonitosti - procesna nesposobnost - zastopanje v sodnem postopku - pravica do izjavljanja v postopku - test sorazmernosti - postavitev skrbnika za poseben primer - center za socialno delo kot skrbnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 416/2018 predlog za dopustitev revizije - vrnitev podržavljenega premoženja - res iudicata - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sklep II DoR 22/2019 predlog za dopustitev revizije - pripadajoče zemljišče - garaža - dokazovanje z izvedencem - postavitev novega izvedenca - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sodba III Ips 11/2019 nelojalna konkurenca - pojem - število dejanj - ustvarjanje zmede na trgu - zmeda potrošnika glede izvora blaga - škoda na ugledu pravne osebe - kršitev dobrih poslovnih običajev - dopuščena revizija Gospodarski oddelek NELOJALNA KONKURENCA 12.4.2019
VSRS Sklep II DoR 113/2019 predlog za dopustitev revizije - določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - določitev funkcionalnega zemljišča - izvedenec geodetske stroke - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 264/2018 denacionalizacija - odškodnina - upravičenec do odškodnine - banka - reforma bančnega sistema - decentralizacija - sukcesija - pravno nasledstvo - predlagalni nepravdni postopek - navajanje novih dejstev in dokazov - prekluzija - koncentracija postopka - smiselna uporaba določb ZPP - edicijska dolžnost - dopuščena revizija Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 59/2019 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - pravica do zasebne lastnine - odškodnina zaradi razlastitve - pravica do enakega varstva pravic - zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja - pričetek teka zastaralnega roka - sprememba sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 14.3.2019
VSRS Sklep I Up 158/2018 dopustnost tožbe - disciplinski postopek - notar - odločba disciplinske komisije - upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - notarska zbornica slovenije - avtonomija Upravni oddelek NOTARIAT - UPRAVNI SPOR 13.3.2019
VSRS Sklep Cp 6/2019 nepravdni postopek - drugostopenjski razveljavitveni sklep - odprava bistvene kršitve določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje brez glavne obravnave - dovoljenost pritožbe - razlogi za pritožbo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nedovoljen pritožbeni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sklep II Ips 8/2019 revizija - postulacijska sposobnost - omejitev postulacijske sposobnosti - nepravdni postopek - psihiatrično zdravljenje - postopek sprejema v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda - zavrženje pritožbe - prepozna pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 31.1.2019
VSRS Sklep II Ips 190/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - pravočasna vloga - pravnomočnost sklepa o dedovanju - klavzula pravnomočnosti - zapuščinski postopek - postopek z mednarodnim elementom - krajevna pristojnost - nepopolna smrtovnica - vabljenje dedičev na zapuščinsko obravnavo - zastopanje dediča - obseg pooblastila odvetniku - dedna izjava - odpoved dednemu deležu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 330/2018 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - laičen predlog - postulacijska sposobnost - opravljen pravniški državni izpit - laični pooblaščenec - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 469/2018 dovoljenost revizije - zavarovanje terjatve - sklep o začasni odredbi - nepravdni postopek - spor o izvrševanju roditeljske pravice - pravica do revizije - novela ZPP-E - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep I R 179/2018 spor o pristojnosti - nepravni postopek - postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo - krajevna pristojnost - bivališče nasprotnega udeleženca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELAVCI V DRŽAVNIH ORGANIH - NEPRAVDNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2018 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odgovornost države - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamuda - zamudne obresti - vrsta postopka - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 173/2018 funkcionalno zemljišče k stavbi - ugotovitev pripadajočega zemljišča - nezazidano stavbno zemljišče - nacionalizacija - družbena lastnina - denacionalizacijska odločba - plačilo odškodnine - ovire za določitev pripadajočega zemljišča Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.11.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 14 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMN OPRSŠTUVZŽ
> NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA(4) > NELOJALNA KONKURENCA(38) > NEPRAVDNO PRAVO(261) > NOTARIAT(39)

Datum seje

2019(21) 2018(40) 2017(23) 2016(14)
2015(27) 2014(28) 2013(15) 2012(19)
2011(13) 2010(11) 2009(14) 2008(14)
2007(4) 2006(17) 2005(15) 2004(9)
2003(11) 2002(8) 2001(4) 2000(6)
1999(3) 1998(8) 1997(3) 1996(3)
1995(3) 1994(4) 1993(5)

Oddelki

Civilni oddelek(261) Gospodarski oddelek(23) Kazenski oddelek(3) Upravni oddelek(55)

Vpisniki

Cp(14) Cpg(1) Dor(45) G(1) Ips(207)
R(33) U(2) Up(38) Upr(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

nepravdni postopek(94) dovoljenost revizije(51) imenovanje notarja(29) zavrženje revizije(29) dopuščena revizija(25) predlog za dopustitev revizije(25) zahteva za varstvo zakonitosti(23) razlastitev(22) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(21) določitev krajevne pristojnosti po višje...(18) vrnitev zaplenjenega premoženja(18) nelojalna konkurenca(16) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(14) odškodnina zaradi razlastitve(14) višina odškodnine(13) vrednost spornega predmeta(11) spor o pristojnosti(10) postopek za določitev odškodnine(10) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(9) odškodnina(9) revizija(8) začasna odredba(8) pravica do osebne svobode(8) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(8) kmetijsko zemljišče(7) pravni interes(7) postopek sprejema v varovani oddelek soc...(7) pridržanje oseb v psihiatričnih zdravstv...(7) denacionalizacija(6) postulacijska sposobnost(6) dovoljenost revizije v nepravdnem postop...(6) status zemljišča(6) odvzem poslovne sposobnosti(5) pravica do prostovoljnega zdravljenja(5) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(5) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(5) določitev pripadajočega zemljišča(5) krajevna pristojnost(5) prekluzija(5) dejanska razlastitev(5)