FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > S
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 146
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 3643)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep III DoR 122/2019-8 predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - sodni register - postopek vpisa v sodni register - sklep o zavrnitvi pritožbe - zavrženje predloga za dopustitev revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODNI REGISTER 26.8.2019
VSRS Sodba II Ips 115/2018 izbrisna tožba - prodajna pogodba - razveljavitev pogodbe - sodna razveza pogodbe - pravnomočna sodna odločba - načelo kavzalnosti - zemljiškoknjižni postopek - pogoji za vknjižbo - načelo formalnosti - načelo formalne legalitete - materialni pogoj - formalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 288/2019 predlog za dopustitev revizije - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delež na skupnem premoženju - originarna pridobitev lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 67/2018 služnostna pravica - stvarna služnost - varstvo služnostne pravice - konfesorna tožba - odstranitveni zahtevek - prepoved bodočih motilnih dejanj - sprememba tožbe - prekluzija navajanja dejstev - poprava tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II SM 1/2019 svetovalno mnenje Vrhovnega sodišča - enotnost sodne prakse - jezikovna razlaga - namenska razlaga - novela ZPP-E - nepravdni postopek - določitev meje med nepremičninami - meja med javnim dobrom in zemljiščem v zasebni lasti - postopek za ureditev mej na podlagi močnejše pravice - domneva močnejše pravice - izpodbojna zakonska domneva - zadnja mirna posest - pravična ocena - zemljiški kataster kot uradna evidenca - poseg v zasebno lastnino - protiustavnost - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 27.6.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 186/2019 predlog za dopustitev revizije - nedovoljen predlog - postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča - odkupna pravica - ustanovitev odkupne pravice - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 159/2018 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - razpolaganje s skupnim premoženjem brez soglasja zakonca - dobrovernost pridobitelja - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - materialno procesno vodstvo - dokazno breme - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep VIII Ips 166/2018 brezposelnost - starejši delavec - pravica do denarnega nadomestila - zavarovalna doba Delovno-socialni oddelek SOCIALNO ZAVAROVANJE 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 18/2018 stečajni postopek - delniška družba (d. d.) - neobstoj ločitvene pravice - sklenitev posojilne pogodbe - kapitalsko nadomestno posojilo - slabo ekonomsko finančno stanje dolžnika Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sodba III Ips 86/2017-3 zaključek stečajnega postopka - zaključek postopka stečaja brez razdelitve premoženja upnikom - stečaj družbe - poplačilo - odškodninska odgovornost poslovodstva - kasneje najdeno premoženje - tožba v korist stečajnega dolžnika - vložitev tožbe zoper člane poslovodstva stečajnega dolžnika po zaključku stečajnega postopka - dopustnost tožbe - aktivna procesna legitimacija - nastanek terjatve - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 18.6.2019
VSRS Sklep II DoR 197/2019 dopuščena revizija - taksa za tožbo - vrnitev sodne takse - višina sodne takse - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.6.2019
VSRS Sklep II DoR 178/2019 predlog za dopustitev revizije - stvarna služnost - priposestvovanje stvarne služnosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sodba U 2/2019-14 imenovanje na mesto vrhovnega sodnika - tožba zoper predlog sodnega sveta - zakonitost postopka izbire - pravica do izjave v postopku - načelo zaslišanja strank - smiselna uporaba določb ZUP - ni upravna zadeva Upravni oddelek SODSTVO - UPRAVNI POSTOPEK 12.6.2019
VSRS Sklep II DoR 5/2019 predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje - dokazna ocena - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 499/2018 dopuščena revizija - solastnina - nepremičnina v solastnini - stvarna služnost - prenehanje stvarne služnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 25/2019 sosedsko pravo - okrnitev pogleda/razgleda - imisije - krajevno običajna meja imisij - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - praktična konkordanca - splošno koristna dejavnost - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 30.5.2019
VSRS Sklep II DoR 183/2019 sodna taksa - plačilo sodne takse kot procesna predpostavka - predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločitve - pobotni ugovor - razveljavitev sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 30.5.2019
VSRS Sklep X DoR 11/2019-3 dopuščena revizija - odmera komunalnega prispevka - program opremljanja - podlaga za odmero nadomestila - višina stroškov - strokovno mnenje Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI SPOR 29.5.2019
VSRS Sklep X DoR 302/2018-3 dopuščena revizija - najem neprofitnega stanovanja - splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja - dohodkovni in premoženjski cenzus Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR 29.5.2019
VSRS Sodba II Ips 39/2019 lastninjenje športnih objektov v družbeni lastnini - lastninska (vindikacijska) tožba - pravica do posesti Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II DoR 145/2019 predlog za dopustitev revizije - izvršba na nepremičnine - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na nepremičnini - časovne meje pravnomočnosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II DoR 260/2019 dopuščena revizija - socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 20.5.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 8/2018 revizija - revizija kot prepis pritožbe - sklep o začetku stečajnega postopka - vročitev - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - delno zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 16.5.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 146 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRS ŠTUVZŽ
> SOCIALNO VARSTVO(116) > SOCIALNO ZAVAROVANJE(554) > SODNE TAKSE(527) > SODNI REGISTER(32) > SODSTVO(107) > STANOVANJSKO PRAVO(435) > STATUSNO PRAVO(89) > STAVBNA ZEMLJIŠČA(80) > STEČAJNO PRAVO(479) > STVARNO PRAVO(1333)

Datum seje

2019(107) 2018(190) 2017(163) 2016(216)
2015(246) 2014(226) 2013(190) 2012(226)
2011(257) 2010(227) 2009(202) 2008(185)
2007(130) 2006(105) 2005(113) 2004(74)
2003(70) 2002(94) 2001(57) 2000(80)
1999(113) 1998(87) 1997(70) 1996(51)
1995(50) 1994(59) 1993(55)

Oddelki

Civilni oddelek(1801) Delovno-socialni oddelek(629) Gospodarski oddelek(502) Kazenski oddelek(5) Upravni oddelek(706)

Vpisniki

Cp(4) Cpg(3) Dor(523) Dsp(1) G(11)
Ips(2504) R(45) Ru(1) SM(1) U(75)
Up(466) Upr(6) Ur(1) Uv(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(436) predlog za dopustitev revizije(248) pridobitev lastninske pravice(201) priposestvovanje(180) dovoljenost revizije(163) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(151) zahteva za varstvo zakonitosti(140) lastninska pravica na nepremičnini(136) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(135) zavrženje revizije(124) oprostitev plačila sodnih taks(119) pridobitev lastninske pravice na nepremi...(104) privatizacija stanovanj(104) sodne takse(99) družbena lastnina(98) solastnina(97) stečajni postopek(96) vrednost spornega predmeta(79) neupravičena pridobitev(77) izbrisna tožba(75) lastninjenje(75) dobra vera(72) varstvo lastninske pravice(68) stvarna služnost(62) skupno premoženje zakoncev(62) pomembno pravno vprašanje(62) originarna pridobitev lastninske pravice(61) gradnja na tujem svetu(57) ničnost(57) negatorna tožba(52) sklepčnost tožbe(51) zastaranje(51) dobrovernost(48) izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj(46) invalidska pokojnina(45) razpolaganje z vojaškimi stanovanji v ča...(44) izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega d...(44) delitev skupnega premoženja(44) pravica uporabe(43) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(43)