FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > B
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 221)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep III DoR 80/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - odobritev bančnega kredita - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - konflikt interesov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - višina odškodnine Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 24.7.2019
VSRS Sklep X Ips 260/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - izpolnjevanje pogojev za priznanje brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči - mesečni povprečni dohodek na člana družine - osebni stečaj prosilca - nezmožnost dejanskega razpolaganja s premoženjem - namen brezplačne pravne pomoči - pravica do sodnega varstva - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 3.7.2019
VSRS Sodba II Ips 242/2017 hipotekarna tožba - tožbeni zahtevek - aktivna stvarna legitimacija - maksimalna hipoteka - prenos maksimalne hipoteke - prenos pogodbe, iz katere izvira temeljno razmerje - izbrisna tožba - prenos terjatev banke na DUTB - lex specialis - lex posterior derogat legi priori Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 10.1.2019
VSRS Sklep I Up 120/2018 brezplačna pravna pomoč - tožba zaradi molka - po vložitvi tožbe izdana odločba - odpadel pravni interes - stroški upravnega spora Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 7.11.2018
VSRS Sklep X Ips 291/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - obligacijsko razmerje - javnopravno razmerje - kondikcijski zahtevek - neupravičena pridobitev - pretrganje zastaranja - analogna uporaba zakona - uporaba določb Zakona o davčnem postopku - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 17.10.2018
VSRS Sklep I Up 121/2018 tožba zaradi molka organa - pravni interes Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 17.10.2018
VSRS Sklep III DoR 54/2018-11 dopuščena revizija - uprava banke - odškodninska odgovornost članov uprave bank - skrbnost ravnanja uprave Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 16.10.2018
VSRS Sklep II DoR 255/2018 predlog za dopustitev revizije - solastnina - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - upravičenja solastnika - upravljanje s stvarjo - plačilo uporabnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep I Up 158/2017 postopek sodnega varstva proti odločbi o izrednih ukrepih Banke Slovenije - pravno nasledstvo - pripojitev banke - procesna legitimacija - aktivna legitimacija za tožbo - pravica do sodnega varstva - stranka ali stranski udeleženec upravnega postopka - prenehanje kvalificiranih obveznosti banke - pritožba zoper sklep Upravni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR 12.7.2018
VSRS Sklep I Upr 1/2018 spor o pristojnosti med Okrožnim sodiščem in upravnim sodiščem - brezplačna pravna pomoč Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.6.2018
VSRS Sklep II DoR 238/2018 dopuščena revizija - izvršilni naslov - izročitev in izpraznitev nepremičnine - solastnina - načelo formalne legalitete Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.5.2018
VSRS Sklep X DoR 6/2018-3 predlog za dopustitev revizije - banka kot zavezanec za dajanje podatkov - osebni podatki - odločanje v upravnem postopku - gospodarska javna služba Upravni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 18.4.2018
VSRS Sklep II Ips 310/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - brezplačna pravna pomoč - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - stroški pravdnega postopka - povračilo izplačanih stroškov brezplačne pravne pomoči - odmera stroškov po uspehu - odstop od ustaljene sodne prakse - osamljen odstop od sodne prakse - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.3.2018
VSRS Sodba II Ips 173/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - podrejene obveznice - prenehanje kvalificiranih obveznosti banke - plačilo obresti - zapadlost obrestnega kupona - oblastni akt - pravni akti Banke Slovenije - prepoved izplačila - centralna banka - nadzor v bančnem sektorju - bančna kriza Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sodba II Ips 121/2016 prvi narok za glavno obravnavo - preložitev naroka - upravičeni razlogi za preložitev naroka - zloraba procesnih pravic - trditvena podlaga - dokazovanje z izvedencem - substanciranje dokaznega predloga - informativni dokaz - zavrnitev dokaznega predloga - možnost obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sklep I Up 317/2016 brezplačna pravna pomoč - povračilo izplačanih stroškov brezplačne pravne pomoči - stroški pravdnega postopka - dovoljenost upravnega spora - sklep o davčni izvršbi - dokončen upravni akt Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 7.3.2018
VSRS Sklep X Ips 264/2017 dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - napotnica Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - ODVETNIŠTVO - UPRAVNI SPOR 7.2.2018
VSRS Sklep X Ips 299/2017 brezplačna pravna pomoč - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje ni izpostavljeno - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 22.11.2017
VSRS Sodba VIII Ips 9/2017 odškodnina za nesrečo pri delu - odškodninska odgovornost delodajalca - soprispevek delavca k škodnemu dogodku Delovno-socialni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - DELOVNO PRAVO 21.11.2017
VSRS Sklep I Up 27/2017 akt zoper katerega je možen upravni spor - tožba zaradi varstva ustavnih pravic - zavrženje tožbe - sodno varstvo zoper odločbe Banke Slovenije - odločba o izrednih ukrepih - Banka Slovenije - aktivna legitimacija - dokazovanje sistemskih pomanjkljivosti - imetnik kvalificiranih pravic - odškodninska tožba Upravni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR 18.10.2017
VSRS Sklep II Ips 35/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - brezplačna pravna pomoč - odločitev o pravdnih stroških - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti - kriterij, da vsaka stranka krije svoje stroške - odstop od sodne prakse Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.9.2017
VSRS Sklep I Up 143/2017 pritožba - vrnitev v prejšnje stanje - pogoji - zavrženje - oprava zamujenega dejanja Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 23.8.2017
VSRS Sklep X Ips 193/2017 pravdna sposobnost Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 5.7.2017
VSRS Sklep X Ips 136/2017 nagrada in stroški odvetnika za postopek - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - brezplačna pravna pomoč - lex posterior derogat legi priori - pomembno pravno vprašanje ni konkretizirano - svobodna gospodarska pobuda - upravičenci do brezplačne pravne pomoči - načelo enakosti pred zakonom Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - ODVETNIŠTVO - UPRAVNI SPOR 7.6.2017
VSRS Sklep I Up 350/2016 aktivna legitimacija za tožbo - redni upravni spor - subsidiarni upravni spor Upravni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO 10.5.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
AB CČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
> BANČNO JAVNO PRAVO(48) > BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ(173)

Datum seje

2019(3) 2018(14) 2017(16) 2016(16)
2015(12) 2014(14) 2013(14) 2012(22)
2011(15) 2010(12) 2009(2) 2008(3)
2007(10) 2006(24) 2005(19) 2004(3)
2003(8) 2002(8) 1999(1) 1995(2)
1994(2) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(9) Delovno-socialni oddelek(1) Gospodarski oddelek(15) Kazenski oddelek(1) Upravni oddelek(195)

Vpisniki

Cpg(2) Dor(5) G(14) Ips(103) U(6)
Up(84) Upr(7)

Instituti / Izbor najpogostejših

brezplačna pravna pomoč(88) dovoljenost revizije(56) pomembno pravno vprašanje(55) dovoljena revizija(18) zelo hude posledice(17) trditveno in dokazno breme(11) dodelitev brezplačne pravne pomoči(9) jasna zakonska določba(7) aktivna legitimacija za tožbo(7) zavrženje tožbe(6) nepopolno ugotovljeno dejansko stanje(5) pogoji(5) nepopolna vloga(5) oprostitev plačila sodnih taks(5) zavrženje(5) zelo hude posledice niso izkazane(5) izjava o premoženjskem stanju(5) neresnično navajanje podatkov(5) zavrženje revizije(5) zahteva za varstvo zakonitosti(5) revizija(4) pogoji za dodelitev brezplačne pravne po...(4) začasna odredba(4) tožba zaradi molka organa(4) vrednost zamolčanega premoženja(4) delegacija pristojnosti(4) jasno zakonsko besedilo(4) opravičljiv spregled(4) verodostojnost izjave(4) drugi tehtni razlogi(4) finančni pogoj(3) izredni ukrep prenehanja kvalificiranih ...(3) banke(3) nujna brezplačna pravna pomoč(3) dopuščena revizija(3) dovoljenost zahteve za varstvo zakonitos...(3) obseg presoje organa za brezplačno pravn...(3) neizkazane posledice(3) načelo enakosti pred zakonom(3) objektivna nepristranskost sodišča(3)