FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > R
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 301)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba X Ips 19/2018 dopuščena revizija - izbira na delovno mesto direktorja javne agencije - izbira ministra - odločba o izbiri - obrazloženost odločbe - javni natečaj - strokovna usposobljenost kandidata - diskrecija Upravni oddelek JAVNI USLUŽBENCI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 24.4.2019
VSRS Sodba I Up 56/2019 razrešitev notarja - izpolnjevanje pogojev za imenovanje - razrešitveni razlog - pravnomočna obsodila kazenska sodba - oseba vredna javnega zaupanja - presoja skladnosti z Ustavo RS - pravne posledice obsodbe - nekaznovanost - test sorazmernosti - strogi test sorazmernosti - tekoči posli vlade - dokončanje že začetih postopkov - pooblastilo za odločanje Upravni oddelek NOTARIAT - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 18.4.2019
VSRS Sodba X Ips 11/2018 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - razrešitev s položaja člana uprave - krivdni razlogi - Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) - tožba zoper sklep Državnega zbora RS - upravni akt - sodno varstvo v upravnem sporu - standard obrazložitve sklepa - podzakonski predpis - ustavnoskladna razlaga - odločba Ustavnega sodišča Upravni oddelek RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 59/2019 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - pravica do zasebne lastnine - odškodnina zaradi razlastitve - pravica do enakega varstva pravic - zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja - pričetek teka zastaralnega roka - sprememba sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 14.3.2019
VSRS Sklep I Up 182/2018 imenovanje direktorja - neizbrani kandidat - sodno varstvo - pravna oseba javnega prava - javni sektor - javni uslužbenec - pravna praznina - pravica do sodnega varstva - analogna uporaba zakona - javni zavodi - ugoditev pritožbi - odstop v reševanje Delovnemu in socialnemu sodišču Upravni oddelek JAVNI USLUŽBENCI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 20.2.2019
VSRS Sklep X Ips 331/2017 dovoljenost revizije - razlastitev - stranski udeleženci - pomembno pravno vprašanje - pravno vprašanje ni pomembno po vsebini zadeve - jasno zakonsko besedilo Upravni oddelek RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR 23.1.2019
VSRS Sklep X Ips 334/2016 dovoljenost revizije - razlastitev - občinska javna cesta - povezanost očitkov kršitev in nosilnih razlogov izpodbijane sodbe - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR 9.1.2019
VSRS Sodba II Ips 233/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - lastninska pravica na nepremičnini - z razlastitvijo povezani stroški Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2018 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odgovornost države - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamuda - zamudne obresti - vrsta postopka - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II DoR 70/2018 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - status zemljišča - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2018
VSRS Sklep X Ips 24/2016 dovoljenost revizije - razrešitev direktorja občinske uprave - akt, ki se izpodbija s tožbo ni upravni akt - akt politične diskrecije - nekrivdni razlogi za razrešitev - javni uslužbenec - odločba župana - razvoj sodne prakse - pravni interes za revizijo - zavrženje revizije Upravni oddelek JAVNI USLUŽBENCI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sodba II Ips 126/2018 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - prekluzija - novi dokazi - izbrisna tožba - pogodba namesto razlastitve - razpolaganje z razlaščeno nepremičnino - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - nedopusten nagib - dobroverni pridobitelj - ničnost pogodbe - ekonomski pomen spora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.7.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep I Up 63/2018 javni razpis - direktor javnega zavoda - obvestilo o neizbiri - neizbira nobenega od prijavljenih kandidatov - začasna odredba - ni upravni akt - kršitev ustavnih pravic - akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu Upravni oddelek RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 18.4.2018
VSRS Sodba X Ips 353/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - vodna pravica - ribolov - sladkovodno ribištvo - vodno dovoljenje - koncesija - neskladnost podzakonskega predpisa z zakonom - exceptio illegalis Upravni oddelek RIBIŠTVO - UPRAVNI SPOR - VODE 18.4.2018
VSRS Sklep II Ips 266/2017 razlastitev - nepravdni postopek - odškodnina zaradi razlastitve - status zemljišča - gozdno zemljišče - stavbno zemljišče - vrednotenje zemljišča - gradnja ceste - sprememba namembnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 279/2017 nepravni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - stavbno zemljišče - kmetijsko zemljišče - status zemljišča - sprememba namembnosti - gradnja ceste - vrednotenje zemljišča - pravica do enakega varstva pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV 29.3.2018
VSRS Sklep X DoR 2/2018-3 dopuščena revizija - obrazloženost odločbe - izbira na delovno mesto direktorja javne agencije - javni natečaj Upravni oddelek RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 28.3.2018
VSRS Sklep II Ips 39/2016 razlastitev - lastninska pravica na nepremičnini - stavbno zemljišče - območja stavbnih zemljišč - stroški za urejanje stavbnih zemljišč - prostorski izvedbeni akt - podlage za sprejem zazidalnega načrta - samoupravni sporazum - postopek pred premoženjskopravnim organom - prednostna pravica uporabe - odškodnina zaradi razlastitve - nadomestilo - obligacijskopravni tožbeni zahtevek - zastaranje terjatve - začetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - trditveno in dokazno breme - prekluzija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - RAZLASTITEV - URBANIZEM 19.3.2018
VSRS Sklep II DoR 27/2018 dopuščena revizija - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - kmetijsko ali stavbno zemljišče - dejanska namembnost zemljišča - dejanska raba zemljišč - postopek razlastitve nepremičnin - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sklep X Ips 165/2017 dovoljenost revizije - razlastitev - javna cesta - pomembno pravno vprašanje - izčrpanje pravnih sredstev Upravni oddelek RAZLASTITEV 7.2.2018
VSRS Sklep X Ips 216/2017 dovoljenost revizije - uvedba postopka razlastitve - pomembno pravno vprašanje - ni konkretizirano - jasna zakonska določba - zelo hude posledice niso izkazane - načelo sorazmernosti - javna korist - posegi v lastninsko pravico - bistvene sestavine - ponudba Upravni oddelek RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR 7.2.2018
VSRS Sklep X Ips 195/2017 dovoljenost revizije - gradbeno dovoljenje - zelo hude posledice niso izkazane - delno gradbeno dovoljenje - vplivno območje Upravni oddelek RAZLASTITEV 7.2.2018
VSRS Sklep X Ips 295/2017 dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje ni izpostavljeno - zelo hude posledice niso izkazane Upravni oddelek RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 17.1.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPR SŠTUVZŽ
> RAČUNSKO UPRAVNI SPOR(79) > RAZLASTITEV(112) > RAZREŠITVE IN IMENOVANJA(77) > REVIDIRANJE(30) > RIBIŠTVO(3)

Datum seje

2019(7) 2018(19) 2017(16) 2016(18)
2015(22) 2014(13) 2013(19) 2012(18)
2011(16) 2010(14) 2009(9) 2008(6)
2007(5) 2006(9) 2005(4) 2004(6)
2003(1) 2002(1) 2001(2) 2000(1)
1999(4) 1998(7) 1997(19) 1996(24)
1995(11) 1994(7) 1993(23)

Oddelki

Civilni oddelek(49) Delovno-socialni oddelek(4) Gospodarski oddelek(99) Upravni oddelek(149)

Vpisniki

Dor(8) G(26) Ips(119) Ru(38) U(12)
Up(59) Ur(39)

Instituti / Izbor najpogostejših

razlastitev(60) dovoljenost revizije(56) pomembno pravno vprašanje(39) začasna odredba(20) zelo hude posledice(18) odškodnina zaradi razlastitve(18) kršitev pravil revidiranja(12) dopuščena revizija(12) revidiranje(12) zelo hude posledice niso izkazane(11) višina odškodnine(11) zavrženje revizije(11) prometni davek(10) javna korist(10) dohodnina(9) nepravdni postopek(9) dovoljena revizija(9) uvedba postopka razlastitve(9) kmetijsko zemljišče(9) dejanska razlastitev(9) trditveno in dokazno breme(8) stavbno zemljišče(8) status zemljišča(8) vrednostni kriterij(7) opomin(7) akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sp...(7) zamudne obresti(6) postopek sodnega varstva(6) izrek opomina(6) zavrženje tožbe(6) težko popravljiva škoda(5) pogodba namesto razlastitve(5) lastninska pravica na nepremičnini(5) davek od osebnih prejemkov(5) javni interes(5) gradnja ceste(5) posebne igre na srečo(5) javno dobro(5) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) imenovanje direktorja(4)