FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > višina odškodnine
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 732)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep III DoR 80/2019-11 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost članov uprave bank - bančni kredit - odobritev bančnega kredita - skrbnost kreditodajalca - zavarovanje obveznosti - konflikt interesov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - višina odškodnine Gospodarski oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 24.7.2019
VSRS Sklep II DoR 133/2019 predlog za dopustitev revizije - škoda, povzročena s kaznivim dejanjem - predhodni preizkus tožbe - preiskovalno načelo - razpravno načelo - odpust obveznosti - osebni stečaj - pravni interes za vodenje postopka - povrnitev škode - višina odškodnine - primarni strah - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 422/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - dokazovanje z izvedencem - višina odškodnine - zavrnitev dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sklep II DoR 454/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - nesreča pri delu - višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - pravična denarna odškodnina - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.4.2019
VSRS Sodba II Ips 297/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - premoženjska korist - izgubljena korist - ugotavljanje koristi - stanje nepremičnine - trditveno in dokazno breme - izračun izgube donosa katastrskega dohodka kmetije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 253/2018 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - objektivna pogojenost višine odškodnine - višina odškodnine - izsiljevanje prednosti v križišču - vožnja brez vozniškega dovoljenja - ravnanje oškodovanca - prispevek oškodovanca k nastanku škode - vzorčna zveza - načelo zaupanja v cestnem prometu - stroški za tujo pomoč - tuja pomoč v času zdravljenja - tuja pomoč v času bivanja v zdravstveni ustanovi - urna postavka - stroški doplačila za enoposteljno sobo - stroški prevoza - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep in sodba II Ips 185/2018 odškodninski spor - odločitev o podlagi tožbenega zahtevka - vmesna sodba - načelo ekonomičnosti postopka - izdaja vmesne sodbe - narava vmesne sodbe - vsebina vmesne sodbe - izrek vmesne sodbe v odškodninskem sporu - formalna pravnomočnost - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 250/2018 povrnitev nepremoženjske škode - sojenje brez nepotrebnega odlašanja (v razumnem roku) - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku - odlog izvršbe - pravna podlaga - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 157/2018 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odgovornost države - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamuda - zamudne obresti - vrsta postopka - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 155/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - dokazovanje z izvedencem - nujnost izvedbe dokaza z izvedencem - izvedenec medicinske stroke - trditveno in dokazno breme - prosta presoja dokazov - plačilo predujma - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 107/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - izravnalna pravičnost - načelo razdeljevalne pravičnosti - načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 12/2017 povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega (otroka) - načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine - višina odškodnine - katastrofalna škoda ponesrečenca - tetraplegija - duševna zaostalost - odstop od sodne prakse - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 91/2017 povrnitev nepremoženjske škode - pravična odškodnina - enotna odškodnina - višina odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 97/2017 povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 285/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - postopek za ureditev medsebojnih razmerij - gradnja čez mejo nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja - rušenje objekta - odškodnina - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 70/2018 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - status zemljišča - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 50/2017 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - objava časopisnega članka v učbeniku - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - odgovornost države - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost založnika - solidarna odgovornost - pravica do zasebnosti - varstvo osebnostnih pravic - svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja - kolizija pravic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine - povrnitev pravdnih stroškov - solidarna obveznost - nerazdelna odgovornost sospornikov - uspeh stranke v postopku - pobotanje pravdnih stroškov - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep X Ips 332/2017 dovoljenost revizije - denacionalizacija - naravna znamenitost - višina odškodnine - pomembno pravno vprašanje - jasno zakonsko besedilo - odstop do sodne prakse Vrhovnega sodišča ni izkazan - že rešeno pravno vprašanje Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sodba II Ips 343/2016 odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - povrnitev materialne škode - protipravnost - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari - višina odškodnine - postopek davčne izvršbe - rubež vozila - lastninska pravica na vozilu - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep II DoR 176/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 108/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost države - kršitev pravic osebnosti - protipravnost - pravica do osebnega dostojanstva - bivalne razmere v priporu - bivalne razmere v zaporu - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - sodba praksa ESČP - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sklep II DoR 139/2018 predlog za dopustitev revizije - zamudna sodba - zavarovanje pred odgovornostjo - direktna tožba oškodovanca - razpravno načelo - prekoračitev trditvene podlage - odškodnina za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - smrt očeta - višina odškodnine - premoženjska škoda - denarna renta - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 7.6.2018
VSRS Sklep II DoR 112/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - višina odškodnine - vpliv prejšnje poškodbe na višino odškodnine - izvedensko mnenje - pripombe na izvedensko mnenje - prekluzija - razpravno načelo - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.6.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(9) 2018(33) 2017(26) 2016(34)
2015(43) 2014(36) 2013(58) 2012(70)
2011(119) 2010(102) 2009(64) 2008(60)
2007(21) 2006(8) 2005(3) 2004(4)
2003(6) 2002(3) 2001(5) 2000(6)
1999(13) 1998(3) 1997(2) 1995(2)
1994(1) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(683) Delovno-socialni oddelek(25) Gospodarski oddelek(12) Kazenski oddelek(1) Upravni oddelek(11)

Vpisniki

Cp(1) Dor(161) Ips(564) U(4) Up(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivišina odškodnine(732)