FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > bistvena kršitev določb kazenskega postopka
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 58
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1440)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba I Ips 17568/2012 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - odločanje na seji pritožbenega senata - sprememba izreka na drugi stopnji - opis kaznivega dejanja - sprememba opisa kaznivega dejanja - nerazumljiv izrek - nejasen izrek - zmotna ugotovitev dejanskega stanja - pritožbena obravnava - pritožbena seja Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 4.7.2019
VSRS Sodba I Ips 4778/2016 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica do sodnega varstva - sestava sodišča - zborno sojenje - senatno sojenje - pristojnost za odločanje o zahtevi za izločitev - dvom v nepristranskost sodnikov - videz nepristranskosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sodba I Ips 30999/2016 kršitev kazenskega zakona - kaznivo dejanje uboja - naklep - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica do obrambe - zavrnitev dokaznih predlogov Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sodba I Ips 42930/2017 kršitev kazenskega zakona - kaznivo dejanje grožnje - konkretizacija zakonskih znakov - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - obrazložitev sodbe - razlogi o odločilnih dejstvih - obrazložitev naklepa - obarvani naklep - pravica do obrambe - zavrnitev dokaznih predlogov - dokazna presoja - obrazložitev dokazne presoje Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sodba I Ips 36/2017 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - jezik kazenskega postopka - jezik pisanj - pravica tujca do uporabe svojega jezika - nerazumljiv izrek - nerazumljiv opis - (ne)obrazloženost sodbe - razlogi o odločilnih dejstvih - odločilno dejstvo Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sodba I Ips 11028/2012 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - kriva ovadba - razlogi o odločilnih dejstvih - (ne)obrazloženost sodbe - obrazloženost sodbe sodišča druge stopnje - pravica do obrambe - zavrnitev dokaznih predlogov - zmotna uporaba materialnega prava - naklep - nedovoljeno izpodbijanje dejanskega stanja - materialna izčrpanost pravnih sredstev Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sodba I Ips 12336/2014 kršitev kazenskega zakona - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - blanketna norma - konkretizacija kršitve - prištevnost - actio libera in causa - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - odločilno dejstvo - kršitev pravice do obrambe - zavrnitev dokaznih predlogov Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba I Ips 44785/2013 pogojna obsodba s posebnim pogojem - izpolnitev posebnega pogoja v pogojni obsodbi - vrnitev premoženjske koristi - preklic pogojne obsodbe - preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve posebnega pogoja - osebni stečaj obsojenca - pravna narava premoženjske obveznosti iz pogojne obsodbe - prednostna terjatev - vpliv stečaja na izpolnitev obveznosti - razpolaganje s premoženjem - končan stečajni postopek - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - zmotna uporaba materialnega prava Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 25.4.2019
VSRS Sodba I Ips 23240/2015 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica obrambe - predobravnavni narok - prekluzija - načelo materialne resnice - kršitev pravice do obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - pouk obdolžencu - preložitev naroka - procesno vodstvo - zahteva za varstvo zakonitosti - izčrpanje pravnih sredstev Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba I Ips 42208/2010 kršitev kazenskega zakona - kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic - obstoj kaznivega dejanja - zakonski znaki - izraba položaja - čas storitve kaznivega dejanja - zastaranje kazenskega pregona - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - kršitev pravice do pritožbe - kršitev pravice do obrambe - procesna sposobnost - pravica do poštenega sojenja - nepristranskost sodnika Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba I Ips 14406/2014 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - sprememba opisa kaznivega dejanja iz obtožbe - lahka telesna poškodba - objektivna identiteta obtožbe in sodbe Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.3.2019
VSRS Sodba I Ips 51467/2012 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pomanjkljivi razlogi o odločilnih dejstvih - izročitev listin - osredotočeno policijsko preiskovanje - opis dejanja - opis dejanja v obtožnem predlogu - kaznivo dejanje ponarejanja listin - uporaba krive listine - uporaba ponarejene listine - materialni falsifikat - študentska organizacija - pravna oseba javnega prava - hišna preiskava - zakonitost hišne preiskave Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sodba I Ips 59294/2010 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica do neodvisnega in nepristranskega sojenja - izločitev sodnika - pristranskost sodnika - subjektivna in objektivna pristranskost - videz nepristranskosti - dvom v nepristranskost drugostopenjskega sodnika - načelo neposrednosti - sprememba sestave senata med glavno obravnavo - sodnik porotnik - nadomestni sodnik porotnik - odločitev procesne narave - pravica do zakonitega (naravnega) sodnika - posebna znanja - pravica do obrambe - čas za pripravo obrambe - zavrnitev dokaznih predlogov - prepoved spremembe obtožbe v škodo obtoženca - sprememba opisa kaznivega dejanja - razlogi sodbe - ni razlogov o odločilnih dejstvih - protispisnost - obrazloženost sodbe sodišča druge stopnje - izrek kazenske sankcije - obteževalne okoliščine - kršitev kazenskega zakona - kaznivo dejanje pranja denarja - dispozicija pravnega pravila - zakonski znaki kaznivega dejanja - izvršitvene oblike - abstraktni in konkretni opis kaznivega dejanja - objektivne in subjektivne okoliščine storilca - predikatno kaznivo dejanje - izrek sodbe - obrazložitev sodbe - obrazložitev subjektivnega elementa - načelo zakonitosti - sprememba sodne prakse - očitek kršitve prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari - stek kaznivih dejanj - odreditev izvedenstva strokovno mnenje, ki ga pridobi stranka sama - uveljavljanje zmotne ugotovitve dejanskega stanja Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 5.2.2019
VSRS Sodba I Ips 978/2013 kršitev kazenskega zakona - protipravnost - vzročna zveza - krivda - zavestna malomarnost - test sorazmernosti - načelo proporcionalnosti - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - protispisnost - seja pritožbenega senata - obveščanje strank o seji senata Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba I Ips 11881/2014 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica do nepristranskega sojenja - izločitev sodnika - dvom v nepristranskost sodnika pristojnega sodišča - sprejem priznanja krivde soobdolžencev - kriterij obrazloženosti - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - dokazna ocena - prikriti preiskovalni ukrepi - odredba - uporaba dobljenih dokazov zoper osebo, zoper katero ukrep ni bil odrejen - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba I Ips 37069/2011 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - hišna preiskava - odredba o hišni preiskavi - upravičeni predlagatelj Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 27.9.2018
VSRS Sodba I Ips 31885/2014 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - stvarna pristojnost okrožnega sodišča - kaznivo dejanje razžalitve - kaznivo dejanje obrekovanja - sredstvo javnega obveščanja - elektronska pošta - zasebna komunikacija - standard obrazloženosti odločb sodišča druge stopnje Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sodba I Ips 18238/2015 kršitev kazenskega zakona - silobran - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - zapisnik o izpovedbah prič - vplivanje na priče - pooblaščenec oškodovanca - zmotna ugotovitev dejanskega stanja Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sodba I Ips 3324/2015 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - skrajšani kazenski postopek - pogoji za sojenje v nenavzočnosti obdolženca - seja pritožbenega sodišča - obvestilo o seji pritožbenega sodišča - kršitev pravice do obrambe - pritožbena obravnava - izvajanje dokazov na obravnavi pred sodiščem druge stopnje Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 6.7.2018
VSRS Sodba I Ips 55384/2011 kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - zakonski znaki - uradno dejanje - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - prikriti preiskovalni ukrepi - nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem - izjava državnega tožilca - kazenski pregon - procesni prekluzivni rok - uničenje podatkov - komunikacijska zasebnost - avtentična razlaga zakona - učinki avtentične razlage zakona - pravica do nepristranskega sojenja - odreditev ukrepa - izločitev sodnika - pravica do obrambe v postopku - dokazni predlogi - zavrnitev dokaznih predlogov - nedovoljena vnaprejšnja dokazna ocena Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 31.5.2018
VSRS Sodba I Ips 5994/2012 zahteva za varstvo zakonitosti - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravica do obrambe z zagovornikom - priprava obrambe - odločba o brezplačni pravni pomoči - dodelitev brezplačne pravne pomoči - vrnitev v prejšnje stanje Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 17.5.2018
VSRS Sodba I Ips 10617/2014 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - prekoračitev obtožbe - objektivna identiteta med obtožbo in sodbo - neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.4.2018
VSRS Sodba I Ips 60110/2012 kršitev kazenskega zakona - ponareditev ali uničenje poslovnih listin - zakonski znaki kaznivega dejanja - račun - lažni podatki - slovenski računovodski standardi - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sodba I Ips 85640/2010 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - skrajšani kazenski postopek - pogoji za sojenje v nenavzočnosti obdolženca - opravičilo - seja pritožbenega senata - obvestilo o seji pritožbenega senata - pravice obrambe - pritožbena obravnava - izvajanje dokazov na obravnavi pred sodiščem druge stopnje - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - zakonski znaki - kaznivo dejanje jemanja podkupnine - kaznivo dejanje zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic - uradna oseba - uradno dejanje - nepremoženjska korist - prekoračitev obtožbe - objektivna identiteta med obtožbo in sodbo Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 29.3.2018
VSRS Sodba I Ips 58174/2012 bistvena kršitev določb kazenskega postopka - kršitev kazenskega zakona - nedovoljeno izpodbijanje dejanskega stanja - preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega kaznivega dejanja Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.12.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 58 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č DEFGHI JK LMNO P RSŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(14) 2018(10) 2017(26) 2016(97)
2015(141) 2014(196) 2013(273) 2012(177)
2011(25) 2010(17) 2009(16) 2008(106)
2007(100) 2006(60) 2005(30) 2004(30)
2003(51) 2002(26) 2001(6) 2000(22)
1999(5) 1998(4) 1997(1) 1994(2)
1993(5)

Oddelki

Kazenski oddelek(1439) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

Ips(1409) Kp(30) Kr(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsibistvena kršitev določb kazenskega posto...(1440)