FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > denacionalizacija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 41
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1025)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 53/2019 predlog za dopustitev revizije - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičninami za katere obstaja dolžnost vrnitve - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 297/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - premoženjska korist - izgubljena korist - ugotavljanje koristi - stanje nepremičnine - trditveno in dokazno breme - izračun izgube donosa katastrskega dohodka kmetije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 264/2018 denacionalizacija - odškodnina - upravičenec do odškodnine - banka - reforma bančnega sistema - decentralizacija - sukcesija - pravno nasledstvo - predlagalni nepravdni postopek - navajanje novih dejstev in dokazov - prekluzija - koncentracija postopka - smiselna uporaba določb ZPP - edicijska dolžnost - dopuščena revizija Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep X Ips 237/2017 dovoljenost revizije - denacionalizacija - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice niso izkazane - pričakovana pravica Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 23.1.2019
VSRS Sklep X Ips 317/2017 dovoljenost revizije - denacionalizacija - vrednotenje podržavljenega premoženja - naravna znamenitost - pomembno pravno vprašanje - jasno zakonsko besedilo Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sklep X DoR 82/2018-3 denacionalizacija - nedovoljen predlog za dopustitev revizije - odpravljena odločba prvostopenjskega organa in vrnitev v ponoven postopek - upravni postopek ni končan - pravni interes za predlog za dopustitev revizije Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sklep X Ips 332/2017 dovoljenost revizije - denacionalizacija - naravna znamenitost - višina odškodnine - pomembno pravno vprašanje - jasno zakonsko besedilo - odstop do sodne prakse Vrhovnega sodišča ni izkazan - že rešeno pravno vprašanje Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 29.8.2018
VSRS Sklep II Ips 302/2017 odškodnina zaradi razlastitve - nacionalizacija stavbnega zemljišča - denacionalizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sodba presenečenja Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 9.8.2018
VSRS Sodba II Ips 264/2017 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - stroški upravljanja premoženja - hipotetična najemnina - razpravno načelo - preiskovalno načelo - trditveno in dokazno breme - davki - davčna obveznost - davčni odtegljaj - davčnopravna obravnava nadomestila zaradi nemožnosti uporabe premoženja - izrek sodne odločbe - časovne meje pravnomočnosti - nominalna višina obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - DENACIONALIZACIJA 24.5.2018
VSRS Sodba X Ips 240/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - denacionalizacija - pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo (finančna in izravnalna pogodba, FIP) - možnost pridobitve odškodnine od druge države - odločba Ustavnega sodišča - izključitveni razlog - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA 23.5.2018
VSRS Sklep I Up 252/2017 denacionalizacija - sklep o (ne)izločitvi uradne osebe - dovoljenost tožbe v upravnem sporu - zavrženje tožbe Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 23.5.2018
VSRS Sklep II DoR 55/2018 predlog za dopustitev revizije - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem za katerega obstaja dolžnost vrnitve - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - ničnost - sosporništvo - formalno sosporništvo - materialno sosporništvo - nujno sosporništvo - sodne takse - oprostitev plačila sodnih taks Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - SODNE TAKSE 12.4.2018
VSRS Sklep II Ips 224/2017 enotno sosporništvo - učinki pravdnih dejanj enotnih sospornikov - dovoljenost revizije - denacionalizacija - denacionalizacija v obliki odškodnine - obveznice slovenske odškodninske družbe - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka subjektivnega zastaralnega roka - višina odškodnine - določljivost terjatev - sprememba sodne prakse Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 26.3.2018
VSRS Sklep II Ips 217/2017 denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - res extra commercio - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - deliktna odškodninska odgovornost - solidarna odškodninska odgovornost - vzročna zveza - ravnanje tretjega - vzrok za nastanek škodne posledice - pogoj za nastanek škodne posledice - teorija naravne vzročnosti - dolžna skrbnost - teorija ratio legis vzročnosti - teorija adekvatne vzročnosti - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba X Ips 216/2016 dovoljena revizija - denacionalizacija - vrednostni kriterij - odškodnina od tuje države - pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo (finančna in izravnalna pogodba, FIP) - izključitveni razlog - napačna uporaba materialne prava - možnost pridobitve odškodnine od druge države Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA 7.3.2018
VSRS Sodba X Ips 211/2016 denacionalizacija - predlagalni postopek - določenost zahtevka - pravočasnost zahtevka Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 21.2.2018
VSRS Sodba X Ips 106/2016 dovoljena revizija - denacionalizacija - odškodnina od tuje države - pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo (finančna in izravnalna pogodba, FIP) Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA 6.12.2017
VSRS Sklep X Ips 120/2015 dovoljenost revizije - pravica do odškodnine od tuje države - zavrženje predloga za obnovo postopka - vrednostni spor - dovolitev obnove postopka - pomembno pravno vprašanje glede na vsebino obravnavane zadeve - predhodno vprašanje - denacionalizacija Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 22.11.2017
VSRS Sodba X Ips 382/2015 denacionalizacija - davek od dobička pravnih oseb dovoljena revizija - vrednostni spor - odškodnina kot oblika denacionalizacije - merila za ugotavljanje vrednosti objekta Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 26.10.2017
VSRS Sklep I Up 216/2017 denacionalizacija - začasna odredba - pravnomočnost upravne odločbe - pravni interes - ponovna vložitev zahteve - veljavnost začasne odredbe - upravni spor Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 18.10.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 56/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pravnomočnost denacionalizacijske odločbe - zastaranje - nastop zamude - prekluzija - načelo popolnosti - načelo vestnosti in upoštevanja - načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - vezanost na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - odstop od načelnega pravnega mnenja - odstop od sodne prakse - ovrženje (overrulling) - razlikovanje (distinguishing) - zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sklep X Ips 212/2017 denacionalizacija - obnova postopka - dovoljenost revizije - odstop od sodne prakse ni izkazan Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 6.9.2017
VSRS Sklep X Ips 225/2017 pomembno pravno vprašanje ni postavljeno - dovoljenost revizije - denacionalizacija - vrednostni spor - zelo hude posledice niso konkretizirane in izkazane Upravni oddelek DENACIONALIZACIJA - UPRAVNI SPOR 23.8.2017
VSRS Sodba II Ips 15/2017 agrarna skupnost - denacionalizacija - premoženje agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev podržavljenega premoženja članom agrarne skupnosti - skupna lastnina - kolektivna terjatev - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - odškodnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 29.6.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 41 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI JK L MN O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(5) 2018(12) 2017(27) 2016(37)
2015(53) 2014(40) 2013(39) 2012(39)
2011(63) 2010(65) 2009(74) 2008(122)
2007(175) 2006(63) 2005(104) 2004(19)
2003(16) 2002(16) 2001(10) 2000(13)
1999(15) 1998(10) 1997(3) 1994(1)
1993(4)

Oddelki

Civilni oddelek(270) Gospodarski oddelek(9) Upravni oddelek(746)

Vpisniki

Dor(33) Ips(665) U(11) Up(316)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidenacionalizacija(1025)