FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > trditveno in dokazno breme
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 782)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 34/2018 ugotovitev obstoja pogodbe - izstavitev zemljiškoknjižne listine - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazovanje z listinami - izvirna/originalna listina - kopija pogodbe - ponarejena listina - pristnost podpisa - ponarejen podpis - sorodstveno razmerje - dokazovanje z izvedencem grafologom - dopolnitev izvedenskega mnenja - popis spisa - vpogled stranke v postopku v sodni spis - fotokopiranje listin v spisu - manjkajoča listina v spisu - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme - procesna jamstva - načelo enakosti orožij - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II Ips 352/2017 zavarovalna pogodba - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - zakonita domneva - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - obstoj škodnega dogodka - obstoj zavarovalnega primera - ugovor nenastale pravice - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - uporaba varnostnega pasu - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep III Ips 9/2019 odškodninska odgovornost člana organa vodenja in nadzora - odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta - opustitev - huda malomarnost - lahka malomarnost - skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 10.5.2019
VSRS Sodba II Ips 36/2018 povrnitev škode - odškodninska odgovornost države - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - kvalificirana stopnja napačnosti - trditveno in dokazno breme - kvalificirana protipravnost - pravno stališče sodnika Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sodba II Ips 33/2018 zavarovalna pogodba - povrnitev premoženjske škode - požar - električna napeljava - dolžnost vzdrževanja - krivdna odgovornost - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 297/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - premoženjska korist - izgubljena korist - ugotavljanje koristi - stanje nepremičnine - trditveno in dokazno breme - izračun izgube donosa katastrskega dohodka kmetije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba III Ips 71/2018 pogodba o delu - razlaga jasnih pogodbenih določil - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - plačilo izvedenih del - zadržanje plačila - odstopno upravičenje - začetek stečajnega postopka - pravne posledice sekundarnega stečajnega postopka - pobotanje medsebojnih terjatev - trditveno in dokazno breme Gospodarski oddelek GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep III Ips 38/2018 odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - trditveno in dokazno breme - pomanjkljiva trditvena podlaga - materialno procesno vodstvo - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja zaradi zmotne uporabe materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sklep II DoR 21/2019 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovalni primer - ugovor zavarovalnice - povzročitev zavarovalnega primera namenoma ali s prevaro - simulirana prometna nesreča - fingirana prometna nesreča - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sklep VIII DoR 254/2018-7 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - odškodninska odgovornost delavca - trditveno in dokazno breme - edicijska dolžnost Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 23.1.2019
VSRS Sklep II DoR 441/2018 dopuščena revizija - zamudna sodba - trditveno in dokazno breme - izvedenec grafolog - zavrnitev dokaznega predloga - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II DoR 410/2018 dopuščena revizija - gospodarske javne službe - lastninjenje po ZGJS - pridobitev lastninske pravice - pasivna legitimacija - ustanovitev nove občine - ustanovitev Občine Ankaran - skupno premoženje občin - nujno sosporništvo - odtujitev stvari med pravdo - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - domneva dobre vere - trditveno in dokazno breme - priznanje dejstev - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - LOKALNA SAMOUPRAVA - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 197/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - valuta obveznosti (valutna klavzula) - aleatorna pogodba - dolgoročni kredit v CHF - posojilo v tuji valuti - ničnost pogodbe - predmet pogodbe - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - informacijska dolžnost banke - Direktiva Sveta 93/13/EGS - sodna praksa Sodišča Evropske unije - trditveno in dokazno breme - prehod dokaznega bremena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 240/2017 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - preklic darila - običajno darilo - vrnitev danega - trditveno in dokazno breme - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sodba II Ips 155/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - dokazovanje z izvedencem - nujnost izvedbe dokaza z izvedencem - izvedenec medicinske stroke - trditveno in dokazno breme - prosta presoja dokazov - plačilo predujma - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2017 odgovornost države za delo sodišč - sojenje v razumnem roku (brez nepotrebnega odlašanja) - povrnitev premoženjske škode - insolventnost dolžnika - stečaj dolžnika - plačilna nezmožnost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - zapadlost škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep I Up 189/2018 začasna odredba - težko popravljiva škoda - trditveno in dokazno breme - inšpekcijski ukrep - rušitev objekta Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 7.11.2018
VSRS Sklep I Up 185/2018 ukrep gradbenega inšpektorja - začasna odredba - odstranitev objekta - težko popravljiva škoda - stečaj - trditveno in dokazno breme Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 7.11.2018
VSRS Sodba II Ips 148/2017 poslovna odškodninska odgovornost - pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - pravna narava pogodbe - pogodba o naročilu - podjemna pogodba - pogodba sui generis - pojasnilna dolžnost zdravnika - kršitev pojasnilne dolžnosti - informiranost pacienta - pravica do informiranosti - privolitev bolnika v zdravljenje - pravica do samoodločbe - pravica do osebnega dostojanstva - vzročna zveza - višina zavarovalne vsote - višina odškodnine za nepremoženjsko škodo - obseg zavarovalnega kritja - sklepčnost tožbe - trditveno in dokazno breme - pravica stranke do izjave v postopku - pritožbene navedbe - meje pritožbenega preizkusa - prekoračitev trditvene podlage - vštevanje stroškov sodnega postopka v zavarovalno vsoto Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba in sklep III Ips 28/2018 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - navadna škoda - obstoj škode - trditveno in dokazno breme - dokazno breme tožnika - sestava sodišča - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje - odločanje po sodniku posamezniku - takojšnje grajanje procesne kršitve - stroški revizijskega postopka - nagrada odvetnika - zahteva za oceno ustavnosti zakona - prekinitev postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sodba II Ips 73/2017 prodajna pogodba - neupravičena pridobitev - dokazovanje - trditveno in dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - izpodbijanje dejanskega stanja - revizija - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - razlogi za revizijo - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep II DoR 253/2018 predlog za dopustitev revizije - preživnina - nesklepčna tožba - trditveno in dokazno breme - zamudna sodba - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II Ips 188/2016 skupno premoženje zakoncev - razpolaganje s skupnim premoženjem - samostojni podjetnik posameznik (s.p.) - denarna sredstva - odgovornost zakoncev za skupne dolgove - solidarna odgovornost - obveznost nastala v zvezi s skupnim premoženjem - solidarna odgovornost zakoncev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - smrt zakonca - dolgovi zapustnika - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - trditveno in dokazno breme - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sklep I Up 145/2018 začasna odredba - korupcija - lobiranje - težko popravljiva škoda - trditveno in dokazno breme - splošno znana dejstva - pritožba tožene stranke - ugoditev pritožbi Upravni oddelek KORUPCIJA - UPRAVNI SPOR 26.7.2018
VSRS Sodba II Ips 332/2016 zavarovalna pogodba - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - nepremoženjska škoda - škoda povzročena s kaznivim dejanjem - vezanost na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega sodišča - izključitev zavarovalnega kritja - alkoholiziranost - vzročna zveza - plačilo zavarovalnine - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(12) 2018(36) 2017(36) 2016(34)
2015(50) 2014(43) 2013(76) 2012(91)
2011(61) 2010(50) 2009(116) 2008(134)
2007(10) 2006(4) 2005(5) 2004(5)
2003(2) 2002(10) 2001(1) 2000(3)
1999(2) 1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(204) Delovno-socialni oddelek(25) Gospodarski oddelek(50) Kazenski oddelek(1) Upravni oddelek(502)

Vpisniki

Dor(38) G(2) Ips(689) Up(53)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsitrditveno in dokazno breme(782)