FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > dovoljena revizija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 31
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 764)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep X Ips 260/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - izpolnjevanje pogojev za priznanje brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči - mesečni povprečni dohodek na člana družine - osebni stečaj prosilca - nezmožnost dejanskega razpolaganja s premoženjem - namen brezplačne pravne pomoči - pravica do sodnega varstva - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 3.7.2019
VSRS Sodba X Ips 94/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - obračun komunalnega prispevka - obračunsko območje komunalne opreme - javna komunalna infrastruktura - komunalna opremljenost stavbnega zemljišča - možnost priključitve na javno komunalno omrežje - exceptio illegalis - občinski odlok - vezanost tožene stranke na pravno mnenje in stališča upravnega sodišča - vsebina izreka sodbe - novejša sodna praksa - pravna varnost - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI SPOR - URBANIZEM 17.4.2019
VSRS Sklep X Ips 47/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - program razvoja podeželja - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - kriterij obrazloženosti sodbe - pomanjkljiva obrazložitev sodbe - poseg v pravnomočno priznano pravico - poseganje v pridobljene pravice - ugoditev reviziji Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO 10.4.2019
VSRS Sodba X Ips 16/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - dohodnina od dobička iz kapitala - ugotavljanje davčne osnove - vrednost kapitala v času pridobitve - vrednost kapitala v času odsvojitve - naknadna vplačila - d.o.o. - osnovni kapital in osnovni vložki - poslovni delež v gospodarski družbi - premoženjske pravice - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI 3.4.2019
VSRS Sodba X Ips 11/2018 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - razrešitev s položaja člana uprave - krivdni razlogi - Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) - tožba zoper sklep Državnega zbora RS - upravni akt - sodno varstvo v upravnem sporu - standard obrazložitve sklepa - podzakonski predpis - ustavnoskladna razlaga - odločba Ustavnega sodišča Upravni oddelek RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR 14.3.2019
VSRS Sodba X Ips 298/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - plačilo prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - kvota za zaposlovanje invalidov - merila za določitev višine - skladnost uredbe z zakonom - rok za izdajo upravne odločbe v ponovljenem postopku Upravni oddelek INVALIDI - ZAPOSLOVANJE 6.3.2019
VSRS Sodba X Ips 189/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - dohodnina - nagradna igra - drugi dohodek - davek od dohodkov fizičnih oseb Upravni oddelek DAVKI 27.2.2019
VSRS Sklep X Ips 241/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - ukrepi razvoja podeželja - nepovratna sredstva - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - ponovljeni postopek pred sodiščem - sporno dejansko stanje - neizvedba glavne obravnave - vnaprejšnja ocena nepotrebnosti dokaza - bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSTVO - UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep X Ips 166/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - davčni inšpekcijski nadzor - odbitek vstopnega DDV - obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami - uporaba nepremičnine - standard obrazloženosti - neopredelitev do tožbenega ugovora - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI 14.2.2019
VSRS Sodba X Ips 190/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - dohodnina od dohodka iz dejavnosti - (ne)izvedba dokaza z zaslišanjem - pisne izjave prič - argumenti za zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija uveljavljanja procesnih kršitev Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 13.2.2019
VSRS Sklep X Ips 320/2015 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - predlog za predhodno odločanje - uvoz blaga - oprostitev plačila DDV - obračun uvoznih dajatev - izpolnjevanje pogojev - subjektivni element - utaja davka - neverodostojne listine - vedenje o davčni goljufiji - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek CARINE - DAVKI - PRAVO EVROPSKE UNIJE 30.1.2019
VSRS Sklep X Ips 119/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodkov pravnih oseb - davčni inšpekcijski nadzor - dokazni predlog za zaslišanje priče - obrazloženost zavrnitve dokaznega predloga - konkretiziranost in substanciranost dokaznega predloga - odprava pomanjkljivosti - materialno procesno vodstvo v upravnem sporu - pravica do obravnavanja pred sodiščem - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR 30.1.2019
VSRS Sodba X Ips 51/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - davek na nepremično premoženje večje vrednosti - neustavna zakonska določba - prenehanje veljavnosti in uporabe zakona - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - učinki ustavne razveljavitve zakonskih določb - posplošena tržna vrednost nepremičnine - pravnomočna odločba o odmeri - odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici (ZDavP) - načelo zakonitosti Upravni oddelek DAVKI - USTAVNO PRAVO 30.1.2019
VSRS Sodba X Ips 232/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - plačilo trošarine - etilni alkohol - namenska poraba - pravica do izjave stranke - načelo zaslišanja strank - nova dejstva in novi dokazi - nedovoljena tožbena novota - (ne)obrazloženost sodbe - neizvedeni dokazi Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI POSTOPEK 30.1.2019
VSRS Sklep X Ips 356/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - vstopni DDV - odbitek vstopnega DDV - obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami - uporaba nepremičnine - namen uporabe nepremičnine - obdavčena dejavnost - dokazovanje v davčnem postopku - izdaja sodbe brez opravljene glavne obravnave - obrazloženost zavrnitve dokaznega predloga - nedopustna vnaprejšnja dokazna ocena - neobrazloženost sodbe sodišča prve stopnje - kršitev pravice do poštenega sojenja - ugoditev reviziji Upravni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 417/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 - ugovor retroaktivne uporabe zakonske določbe - rok za izdajo odločbe - obdobje obdavčenja - lex specialis Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sklep X Ips 355/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - odbitek vstopnega DDV - missing trader oz. neplačujoči gospodarski subjekt - subjektivni element - vedenje o goljufivih transakcijah - skrbnost - pravni standard - sklepanje pravnih poslov - zastopnik - odgovornost - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 65/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - nepriznanje odbitka ddv - neplačeviti subjekti (missing trader) - objektivne in subjektivne okoliščine - vedenje o goljufivih transakcijah - skrbnost pri poslovanju - sodna praksa Sodišča EU Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 287/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davčna izvršba na denarna sredstva - sklicevanje na razloge upravnega akta - ponavljanje tožbenih navedb - ugovor prenehanja terjatve - dolžnikov dolžnik - neuspešen rubež Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 283/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodka iz kapitala - prodaja poslovnega deleža - izplačilo dividend - navidezen pravni posel - ekonomska vsebina posla - davčno izogibanje - objektivni in subjektivni element Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 117/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davčna izvršba na denarna sredstva - davčni obračun - prenos dejavnosti - načelo nevtralnosti - izpodbijanje izvršilnega naslova v izvršbi - novote v revizijskem postopku - tožbene novote - dohodki iz dejavnosti - sklicevanje na tožbene navedbe v reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 218/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodka pravnih oseb - časovna veljavnost predpisov - v času odločanja veljaven predpis - načelo zakonitosti v davčnih zadevah - davčni odtegljaj - obdavčitev nerezidentov - dohodek z virom v Sloveniji - država z ugodnejšim davčnim režimom - seznam - plačnik davka Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 109/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - davek od dohodka pravnih oseb - dejansko stanje kot revizijski razlog - načelo prepovedi reformatio in peius - dokazno breme v davčnem postopku - cenitev davčne osnove - načelo materialne resnice Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sklep X Ips 114/2015 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - uvoz blaga - oprostitev plačila DDV - obračun uvoznih dajatev - izpolnjevanje pogojev - subjektivni element - utaja davka - vedenje o davčni goljufiji - neverodostojne listine - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek CARINE - DAVKI - PRAVO EVROPSKE UNIJE 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 335/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve - prispevki za socialno varnost - plačilo regresa za letni dopust - rok za izplačilo - drug prejemek iz delovnega razmerja - načelo enakosti pred zakonom Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 31 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D E F G HI J K L M NO P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(25) 2018(55) 2017(70) 2016(98)
2015(87) 2014(40) 2013(88) 2012(105)
2011(112) 2010(72) 2009(10) 2008(2)

Oddelki

Civilni oddelek(1) Kazenski oddelek(3) Upravni oddelek(760)

Vpisniki

Ips(763) Up(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidovoljena revizija(764)