FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 705
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 17609)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 362/2017 povrnitev škode - objektivna odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - odgovornost za škodo od nevarne stvari - nevarna stvar kot pravni standard - pojem nevarne stvari - mini nakladalnik - obratovanje stroja - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep I R 96/2016 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.9.2016
VSRS Sodba II Ips 332/2016 zavarovalna pogodba - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - nepremoženjska škoda - škoda povzročena s kaznivim dejanjem - vezanost na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega sodišča - izključitev zavarovalnega kritja - alkoholiziranost - vzročna zveza - plačilo zavarovalnine - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba II Ips 130/2017 skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - delitev dela skupnega premoženja - sporazum o razdružitvi skupnega premoženja - navidezna (simulirana) pogodba Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 18.10.2018
VSRS Sklep II Ips 333/2016 izbrisna tožba - aktivna stvarna legitimacija - skupnost dedičev - enotni sosporniki - pogodba o preužitku - poslovna sposobnost - sposobnost razsojanja - ničnost pogodbe - izpodbijanje izvedenskega mnenja - pravno relevantne pripombe na izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - postavitev novega izvedenca - odprava pomanjkljivosti v mnenju - neobrazložena zavrnitev dokaznega predloga - dopolnjevanje razlogov za zavrnitev dokaznega predloga v odločbi sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.9.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sklep II Ips 304/2016 izpraznitev in izročitev stanovanja - lastninska pravica - osebna služnost stanovanja - sklep o dedovanju - sodna poravnava - volilo - vpis v zemljiško knjigo - pravica v pričakovanju - dobra vera - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 87/2018 stanovanjska pravica - sklenitev najemne pogodbe z imetnikom stanovanjske pravice - kontrahirna dolžnost - soglasje volj - zavrnitev sklenitve najemne pogodbe - prenehanje pravice - primerna najemnina - neprofitna najemnina za stanovanje - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep II DoR 238/2018 dopuščena revizija - izvršilni naslov - izročitev in izpraznitev nepremičnine - solastnina - načelo formalne legalitete Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.5.2018
VSRS Sklep II DoR 207/2018 dopuščena revizija - razvezana zakonca - osebni stečaj - vračanje daril med zakoncema - preklic darila - pravni učinek - razveza pogodbe po samem zakonu - pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sklep I R 146/2018 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršilni postopek - stalno prebivališče dolžnika - ustalitev pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep II DoR 375/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izbrisani - višina odškodnine - trditveno in dokazno breme - odmera višine odškodnine po prostem preudarku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.2.2018
VSRS Sklep I R 63/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - okrožni državni tožilec kot zakoniti zastopnik stranke v postopku - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.5.2018
VSRS Sodba II Ips 19/2017 obogatitveni zahtevek - odškodninski zahtevek - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja v pravdnem postopku - načelo enotnosti skupnega premoženja - posebne okoliščine - materialno procesno vodstvo - prepoved reformacije in peius Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 187/2018 preživninska obveznost staršev - prenehanje preživninske obveznosti - invalid - polnoletni invalidni otrok - zadostna sredstva za preživljanje - pravni standard - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II Ips 141/2017 varstvo potrošnikov - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - valutno tveganje - nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Direktiva Sveta 93/13/EGS - razlaga direktive - posredni učinek direktive - nejasni pogodbeni pogoji - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - slaba vera banke - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 18.10.2018
VSRS Sodba II Ips 207/2017 poroštvo - solidarno poroštvo - razmerje med porokom in dolžnikom - opustitev garancij s strani upnika - oprostitev poroka zaradi opustitve garancij - dolžnost obvestitve poroka o dolžnikovi opustitvi - subrogacija - prenehanje obveznosti dolžnika - regres plačnika nasproti porokom - ugovor vrstnega reda - odpoved kreditne pogodbe - finančni leasing - splošni pogoji - odpoved pogodbe o leasingu - vrnitev predmeta leasinga - izpodbijanje dejanskega stanja - pravica do poštenega sojenja - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 136/2018 kolektivno upravljanje avtorske pravice - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - neupravičena pridobitev - uporaba tarife - skupni sporazum o višini nadomestil - neobstoj veljavne tarife - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 175/2016 stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - lastnik gospodujoče nepremičnine - prenos lastninske pravice - odmena za uporabo tuje nepremičnine - obligacijska terjatev - učinek inter partes Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 25.5.2017
VSRS Sklep II DoR 383/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - padec na poledenelem parkirišču - odškodninska odgovornost - odgovornost za opustitve - čiščenje parkirišča - protipravnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 149/2018 zaplemba premoženja na podlagi kazenske sodbe - vrnitev zaplenjenega premoženja na podlagi 145. člena ZIKS - vrnitev zaplenjenega premoženja po določbah ZDen - oblika vrnitve zaplenjenega premoženja - ovire za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi - stavbna zemljišča - funkcionalno zemljišče k stavbi - vrtec Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - POPRAVA KRIVIC - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II DoR 358/2018 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - upravna odločba - omejitev priposestvovanja - dobra vera pridobitelja - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.8.2018
VSRS Sklep I R 162/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - pravna stališča sodnika - izločitev sodnika - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II DoR 343/2018 dopuščena revizija - vrnitveni zahtevek - zahtevek za plačilo uporabnine - aktivna legitimacija - lastnik - dosmrtni užitkar Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II Ips 112/2016 zastaranje - zastaranje kondikcijskega zahtevka - prekluzija dejstev - pravica do dostopa do sodišča - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.3.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 705 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(421) 2018(728) 2017(601) 2016(642)
2015(705) 2014(735) 2013(797) 2012(922)
2011(1098) 2010(1152) 2009(1113) 2008(1021)
2007(736) 2006(627) 2005(662) 2004(673)
2003(527) 2002(600) 2001(515) 2000(558)
1999(556) 1998(536) 1997(472) 1996(323)
1995(323) 1994(279) 1993(286) 1992(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(17609)

Vpisniki

Cp(302) Cpg(1) Dor(2369) Dsp(1) G(1)
Ips(12851) R(2083) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(1949) zavrženje revizije(1759) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1516) dopuščena revizija(1478) predlog za dopustitev revizije(1351) povrnitev negmotne škode(1188) povrnitev nepremoženjske škode(1171) telesne bolečine(1080) vrednost spornega predmeta(1073) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(934) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(871) strah(864) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(782) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(748) višina denarne odškodnine(727) podlage odškodninske odgovornosti(696) višina odškodnine(687) denarna odškodnina(636) povrnitev škode(553) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(497) neupravičena pridobitev(451) vzročna zveza(438) spor o pristojnosti(421) krivdna odgovornost(382) protipravnost(381) duševne bolečine zaradi skaženosti(371) zahteva za varstvo zakonitosti(355) načelo individualizacije odškodnine(355) dokazovanje(337) povrnitev premoženjske škode(309) objektivna nepristranskost sodišča(293) objektivna odgovornost(288) deljena odgovornost(281) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(272) denacionalizacija(270) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(262) zastaranje(261) povzročitev škode(258) načelo objektivne pogojenosti odškodnine(245) razlogi za revizijo(242)