FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 2 / 707
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 17672)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 153/2001 povrnitev negmotne škode - individualizacija denarne odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2001
VS Sodba II Ips 590/2000 prodaja - oblika pogodbe - sklenitev pogodbe - prejem pisnega izvoda pogodbe - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2001
VS Sklep II Ips 421/2001 obnova postopka - novi dokazi - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - začetek teka roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 4.10.2001
VS Sklep I R 62/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - sodnik pristojnega sodišča stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.9.2001
VS Sodba II Ips 464/2001 razmerja med zakonci po razvezi zakonske zveze - preživljanje zakonca - višina preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 3.10.2001
Sklep II Ips 66/2001 družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - prenehanje družbe po ZFPPod - izbris družbe iz sodnega registra med pravdnim postopkom - prekinitev postopka po samem zakonu - singularno pravno nasledstvo - aktivna legitimacija družbenika izbrisane družbe - dogovor o delitvi premoženja družbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 4.10.2001
VS Sodba II Ips 304/2001 deljena odgovornost - nova dejstva in novi dokazi v pritožbenem postopku - razlogi za revizijo - nedovoljene revizijske navedbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.1.2002
VS Sodba II Ips 260/2001 razveljavitev pogodbe - izpodbojnost - prenehanje pravice - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 17.1.2002
Sklep II Ips 337/2001 dovoljenost revizije - opredelitev izpodbijanega dela sodbe v reviziji - nepopolna revizija - dopolnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2002
VS Sodba II Ips 308/2001 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - deljena odgovornost - sorazmerno zmanjšanje odškodnine - uporaba varnostnega pasu - strah - telesne bolečine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 9.1.2002
VS Sodba II Ips 280/2001 odškodninska odgovornost zaradi neočiščene zasnežene poti - deljena odgovornost - krivda oškodovanca - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2002
Sodba II Ips 276/2001 odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost države - krivdna odgovornost - služenje vojaškega roka - vojaška vaja - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
Sodba II Ips 187/2001 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - pasivna legitimacija - rok za vložitev tožbe - narava pravnega posla Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2001
Sklep II Ips 37/2001 dovoljenost revizije - sprememba vrednosti spornega predmeta - prehodne in končne določbe ZPP 1999 Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.11.2001
VS Sodba II Ips 102/2001 temeljna načela obligacijskega prava - svobodno urejanje obligacijskih razmerij - dolžnost izpolnitve obveznosti - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta v tožbi Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2001
Sklep II Ips 514/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - Jamstveni in preživninski sklad RS kot upnik - stroški izvršilnega postopka - pravna narava predujma za stroške izvršitelja - oprostitev plačila sodnih stroškov - lex specialis Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 13.12.2001
VS Sklep I R 61/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - bivališče prič in sedež enote pravdne stranke na območju drugega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.9.2001
VS Sodba II Ips 313/2001 posredovanje - obveznosti posrednika - provizija Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 20.2.2002
VS Sodba II Ips 318/2001 dokazovanje - izvedba dokazov - trditveno in dokazno breme - dokazni predlog - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.2.2002
Sklep II Ips 183/2001 neupravičena pridobitev - pravila vračanja - uporaba tuje stvari v svojo korist - pridobitev lastninske pravice - odločba državnega organa - pravnomočna sodna odločba - solastnina - pravica do uporabe solastne nepremičnine - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.2.2002
Sodba II Ips 360/2001 odgovornost za škodo po živali - ugriz psa - opustitev nadzorstva - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - deljena odgovornost - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.2.2002
Sodba II Ips 300/2002 odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost imetnika motornega vozila - krivdna odgovornost - prispevek oškodovanca - pešec - otrok - povrnitev negmotne škode - pravična denarna odškodnina - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.3.2002
VS Sodba II Ips 400/2001 prodaja - pogoj - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - učinki razdrte pogodbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.3.2002
Sodba II Ips 358/2001 poslovna enota (podružnica) - pravna osebnost - sklepanje poslov - sposobnost biti stranka - poroštvo - obveznosti poroka - solidarne obveznosti Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.2.2002
VS Sklep II Ips 553/2001 agrarne skupnosti - sposobnost biti stranka - priznanje lastnosti stranke - vrnitev premoženjskih pravic - odškodnina - sodna pristojnost - zavezanec za plačilo odškodnine - Slovenska odškodninska družba Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.2.2002
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 707 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E FG HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(480) 2018(732) 2017(601) 2016(642)
2015(705) 2014(735) 2013(797) 2012(922)
2011(1098) 2010(1152) 2009(1113) 2008(1021)
2007(736) 2006(627) 2005(662) 2004(673)
2003(527) 2002(600) 2001(515) 2000(558)
1999(556) 1998(536) 1997(472) 1996(323)
1995(323) 1994(279) 1993(286) 1992(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(17672)

Vpisniki

Cp(305) Cpg(1) Dor(2389) Dsp(1) G(1)
Ips(12883) R(2091) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(1954) zavrženje revizije(1765) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1522) dopuščena revizija(1498) predlog za dopustitev revizije(1366) povrnitev negmotne škode(1188) povrnitev nepremoženjske škode(1174) telesne bolečine(1082) vrednost spornega predmeta(1074) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(941) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(873) strah(865) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(782) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(758) višina denarne odškodnine(727) podlage odškodninske odgovornosti(699) višina odškodnine(690) denarna odškodnina(636) povrnitev škode(554) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(498) neupravičena pridobitev(453) vzročna zveza(439) spor o pristojnosti(421) krivdna odgovornost(385) protipravnost(382) duševne bolečine zaradi skaženosti(371) zahteva za varstvo zakonitosti(355) načelo individualizacije odškodnine(355) dokazovanje(339) povrnitev premoženjske škode(311) objektivna nepristranskost sodišča(294) objektivna odgovornost(290) deljena odgovornost(281) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(272) denacionalizacija(270) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(265) zastaranje(265) povzročitev škode(258) načelo objektivne pogojenosti odškodnine(245) ničnost(243)