FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > povrnitev premoženjske škode
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 309)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 152/2018 odgovornost delodajalca (države) - odgovornost države - povrnitev premoženjske škode - pravica do sojenja v razumem roku - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - delovni spor - zamudne obresti - obrestna mera zamudnih obresti - prepoved ultra alterum tantum - prenehanje teka obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 138/2019 predlog za dopustitev revizije - kršitev avtorske pravice - objava v medijih - objava videospota - povrnitev premoženjske škode - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 40/2019 povrnitev premoženjske škode - izbrisani - nezakonit izbris iz registra stalnega prebivalstva - višina odškodnine - višina dohodkov - prikrajšanje - izgubljeni dohodek - zmanjševanje škode - občasno delo - delo na črno - denarna socialna pomoč - dokazni standard - uporaba prostega preudarka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 47/2018 odškodninska odgovornost odvetnika - povrnitev premoženjske škode - odškodnina - nezakonita izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - razrešitev vodilnega delavca - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II DoR 471/2018 dopuščena revizija - odgovornost države za delo sodišč - povrnitev premoženjske škode - zakonito dedovanje - oporočno dedovanje - obstoj oporoke - izgubljena ali založena oporoka po smrti oporočitelja - kopija oporoke - opustitev vložitve pravnega sredstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba II Ips 33/2018 zavarovalna pogodba - povrnitev premoženjske škode - požar - električna napeljava - dolžnost vzdrževanja - krivdna odgovornost - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 110/2017 finančni leasing - pogodba o finančnem lizingu - finančni lizing nepremičnin - predčasni odkup - vpis v zemljiško knjigo - sprememba predmeta pogodbe - solastninska pravica na nerazdeljeni stvari (idealni del) - velikost solastnega idealnega deleža - sprememba velikosti - povrnitev premoženjske škode - odgovornost dajalca leasinga - protipravnost ravnanja - konkretizacija tožbenih navedb - pomanjkljiva trditvena podlaga - seznanitev z listinami in dokazi - pripombe na zapisnik o glavni obravnavi - revizija zoper sklep - obrazloženost revizije - revizija kot prepis pritožbe - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 25/2018 povrnitev premoženjske škode - uničenje stvari - restitucija - vzpostavitev prejšnjega stanja - denarna odškodnina - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 5/2018 povrnitev premoženjske škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - izguba zaslužka - zvišanje tožbenega zahtevka - zastaranje - prekinitev zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 18/2018 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - pravica do pristopa k sodišču - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - pomembno pravno vprašanje - zastopanje države - državni pravobranilec - videz nepristranskosti - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 444/2018 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - renta - izguba na zaslužku - bodoča škoda - zastaranje - zavarovalna vsota - višina zavarovalne vsote (limit) - valorizacija - dohodnina - dohodnina od odškodnine - akontacija dohodnine Civilni oddelek DAVKI - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sodba II Ips 243/2017 povrnitev premoženjske škode - poslovna odškodninska odgovornost - poslovno sodelovanje - pismo o nameri - odstop od pisma o nameri - pogajanja - culpa in contrahendo - predpogodba - sklenitev predpogodbe - glavna pogodba - sklenitev glavne pogodbe - spremenjene okoliščine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 220/2017 urejanje prostora - državni prostorski načrt - sprememba namembnosti zemljišča - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - poseg v lastninsko pravico - povrnitev premoženjske škode - odškodninska odgovornost države - protipravnost ravnanja države - nezakonitost podzakonskega predpisa - prekoračitev pooblastila - kvalificirana stopnja napačnosti - subsidiarnost odškodninskega varstva - izčrpanje pravnih sredstev v upravnem postopku - pravica do pravnega sredstva - pristojnost pravdnega sodišča - pristojnost upravnega sodišča - postopek izdaje gradbenega dovoljenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba II Ips 231/2017 povrnitev premoženjske škode - terjatev iz zavarovalne pogodbe - letalska nesreča - balonarska nesreča - neposredni zahtevek oškodovanca zoper zavarovalnico - zastaranje terjatev iz prevozne pogodbe - stroški zdravljenja - zastaranje odškodninske terjatve - Uredba (ES) 889/2002 - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - nadaljnja škoda - zvišanje tožbenega zahtevka - prekinitev zastaralnega roka - acte claire - pravica do sodnega varstva - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II DoR 379/2018 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - zastaranje odškodninske terjatve - subjektivni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 129/2017 povrnitev premoženjske škode - igre na srečo - zmanjšanje premoženja zaradi iger na srečo - odgovornost igralnice - odgovornost koncesionarja - škoda - protipravnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.12.2018
VSRS Sodba II Ips 134/2017 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odstop od predpogodbe - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - običajno poslovno tveganje - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - solidarnost na upniški strani Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 175/2017 zavarovanje odgovornosti - povrnitev premoženjske škode - odgovornost notarja - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II Ips 262/2017 nepremičninsko posredovanje - posredniška pogodba - pogodba o nepremičninskem posredovanju - kršitev pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - lastnosti predmeta pogodbe - skrbnost dobrega strokovnjaka - povrnitev premoženjske škode - odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti - protipravnost - vzročna zveza - provizija za nepremičninsko posredovanje - izguba pravice do plačila - manjša površina nepremičnine Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 161/2017 zavarovanje pred odgovornostjo (premoženjsko zavarovanje) - odgovornost odvetnika - strokovna napaka - povrnitev premoženjske škode - izvršilni postopek - opustitev plačila sodne takse - zavrženje ugovora - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - kreditna pogodba - zavarovanje bančnega kredita - pogodbene obresti - plačilo obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sodba II Ips 163/2018 povrnitev premoženjske škode - prepoved prometa z živili - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - inšpekcijsko nadzorstvo - varovanje zdravja - inšpekcijski postopek - nedopustno dolgo trajanje postopka - ravnanje s profesionalno skrbnostjo - inšpektor - malomarnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2017 odgovornost države za delo sodišč - sojenje v razumnem roku (brez nepotrebnega odlašanja) - povrnitev premoženjske škode - insolventnost dolžnika - stečaj dolžnika - plačilna nezmožnost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - zapadlost škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 135/2017 povrnitev premoženjske škode - mandatna pogodba - odškodninska odgovornost odvetnika - profesionalna skrbnost odvetnika - kršitev profesionalnih standardov ravnanja - opustitev - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - laična stranka - obnova postopka - možnost uspeha pravnega sredstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK L M NO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(17) 2018(27) 2017(28) 2016(28)
2015(29) 2014(42) 2013(30) 2012(25)
2011(18) 2010(19) 2009(22) 2008(7)
2007(8) 2006(7) 2004(1) 2002(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(309)

Vpisniki

Dor(55) Ips(254)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipovrnitev premoženjske škode(309)