FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > povrnitev premoženjske škode
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 311)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 129/2017 povrnitev premoženjske škode - igre na srečo - zmanjšanje premoženja zaradi iger na srečo - odgovornost igralnice - odgovornost koncesionarja - škoda - protipravnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.12.2018
VSRS Sodba II Ips 135/2017 povrnitev premoženjske škode - mandatna pogodba - odškodninska odgovornost odvetnika - profesionalna skrbnost odvetnika - kršitev profesionalnih standardov ravnanja - opustitev - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - laična stranka - obnova postopka - možnost uspeha pravnega sredstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
Sodba II Ips 960/2006 povrnitev premoženjske škode - skrbnost pooblaščenca v denacionalizacijskem postopku - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - sklepčnost tožbe - trditvena in dokazna podlaga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2009
Sodba II Ips 1203/2008 odgovornost države - nepravilna hramba zaseženega predmeta - povrnitev premoženjske škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.7.2012
VSRS Sklep II DoR 281/2016 predlog za dopustitev revizije - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišče druge stopnje - povrnitev premoženjske škode - škoda na nepremičnini - škoda zaradi izvajanja gradbenih del - manjvrednost nepremičnine - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.2016
Sodba II Ips 1012/2008 povrnitev premoženjske škode - najemna pogodba - aktivna legitimacija - zamudna sodba - nasprotje med zatrjevanimi dejstvi in predloženimi dokazi - načelo kontradiktornosti - pravica do izjavljanja - zaslišanje strank kot dokazno sredstvo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.9.2012
VSRS Sklep II DoR 216/2016 in II DoR 224/2016 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izliv vode - pasivna legitimacija - odgovorna oseba - odgovornost zemljiškoknjižnega lastnika - ravnanje oškodovanca - deljena odgovornost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.10.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 185/2016 povrnitev premoženjske škode - odgovornost zdravstvene organizacije - zdravniška napaka (medicinska napaka) - umetna prekinitev nosečnosti - splav - nenačrtovano rojstvo otroka - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - stroški preživljanja otroka - višina preživnine - denarna pomoč Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 1.9.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 166/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo upravnih organov - obseg povrnitve škode - popolna odškodnina - compensatio lucri cum damno - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vmesna sodba - delna vmesna sodba - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - prekluzivni učinek vmesne sodbe - razsojena stvar (res iudicata) - odškodninski spor - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - individualizacija tožbenega zahtevka - vsebinska opredelitev pojavnih oblik škode - enotni denarni znesek, sestavljen iz več delnih zneskov - odločanje o temelju tožbenega zahtevka - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka - odločanje o višini tožbenega zahtevka - obseg škode - nastanek škode - zavrnitev tožbenega zahtevka po pravnomočnosti vmesne sodbe - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - prodaja nepremičnine - trditveno in dokazno breme - informativni dokaz - zmožnost ugotovitve višine odškodnine brez nesorazmernih težav - odločitev po prostem preudarku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.5.2015
VSRS Sodba in sklep II Ips 163/2016 povrnitev premoženjske škode - pasivna stvarna legitimacija - pasivna legitimacija DARS - zastopanje države - neposredno zastopanje - univerzalno pravno nasledstvo družbe - oddelitev družbe - prenos lastninske pravice - deklaratornost vpisa v zemljiško knjigo - varstvo upnikov Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 12.10.2017
VSRS sklep II Ips 287/2016 negativni pogodbeni interes - pozitivni pogodbeni interes - razdrtje pogodbe zaradi neizpolnitev - kondikcija - povrnitev premoženjske škode - odškodnina - ničnost pogodbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.3.2017
Sodba II Ips 14/2007 disciplinsko prenehanje delovnega razmerja - nesreča pri delu - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 10.1.2008
Sodba II Ips 83/2008 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjavljanja - pasivnost stranke - prevod listin v tujem jeziku - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganje zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.3.2008
Sklep II DoR 321/2013 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - navadna škoda - izgubljeni dobiček - metodologija ugotavljanja izgubljenega dobička - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2013
Sodba II Ips 88/2011 povrnitev premoženjske škode - navadna škoda - imisije - škoda zaradi imisij - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - splošno koristna dejavnost - čezmerni vplivi s sosednje nepremičnine - odškodnina - obligacijskopravno varstvo - stvarnopravno varstvo - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 7.11.2013
Sklep II Ips 177/2012 povrnitev premoženjske škode - vrednost nepremičnine - ustanovitev služnosti v javno korist - zmanjšana vrednost nepremičnine zaradi služnosti - izgradnja javne infrastrukture na nepremičnini - prodaja nepremičnine zaradi manjvrednosti - navadna škoda - nastanek škode - zapadlost - višina škode - odsvojitev nepremičnine med pravdo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 448/2010 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo sodnika - trditvena podlaga odškodninske tožbe - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.1.2014
Sodba II Ips 133/2010 povrnitev premoženjske škode - navadna škoda - izgubljeni dobiček - priznanje lastninske pravice na vozilu - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zmanjšanje vrednosti vozila - stroški najema vozila - stroški vzdrževanja vozila - odškodnina - kdaj zapade odškodninska obveznost - trditveno in dokazno breme - sklepčnost tožbe - dokazovanje - prekluzija - eventualna maksima - izvedba prepoznega dokaza - vezanost sodišča prve stopnje na materialnopravno mnenje sodišča druge stopnje - izvedenec - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - pravica do pravnega varstva - pomanjkljivosti odločbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.10.2013
Sklep II DoR 126/2013 predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog za dopustitev revizije - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - načelo proste presoje dokazov - obrazložitev sodbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.10.2013
Sklep II DoR 129/2011 predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - nepopoln predlog za dopustitev revizije - priloge predloga za dopustitev revizije - kopije odločbe sodišča druge stopnje - obstoj od sodne prakse - opredelitev kršitev sodišča - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.6.2011
VSRS Sodba II Ips 2/2016 povrnitev premoženjske škode - odgovornost lastnika zemljišča - krivdna odgovornost - protipravnost - podlage odškodninske odgovornosti - parkirišče - vzročna zveza - prepoved parkiranja - odstranitev vej - škoda na vozilu - skrbnost oškodovanca - deljena odgovornost - prevzem tveganja negativne posledice - načelo pravičnosti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.10.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 133/2016 podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza med škodnim dogodkom in škodo - teorija adekvatne vzročnosti - osebnostne lastnosti in stanja oškodovanca - teorija jajčne lupine - obseg škode - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - povrnitev premoženjske škode - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - izgubljeni zaslužek - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.11.2017
VSRS Sklep II Ips 96/2017 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - istovetnost tožbenega zahtevka - navidezna kumulacija tožbenih zahtevkov - ne bis in idem - pravni interes za tožbo - dopuščena revizija - pravnomočnost - obseg pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.5.2017
VSRS Sklep II DoR 29/2017 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - vzpostavitev prejšnjega stanja in denarna odškodnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.3.2017
Sklep II DoR 374/2011 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izliv vode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - pojem nevarne stvari - krivdna odgovornost - odgovornost lastnika stanovanja - akcidentalna okoliščina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.11.2011
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK L M NO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(17) 2018(29) 2017(28) 2016(28)
2015(29) 2014(42) 2013(30) 2012(25)
2011(18) 2010(19) 2009(22) 2008(7)
2007(8) 2006(7) 2004(1) 2002(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(311)

Vpisniki

Dor(55) Ips(256)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipovrnitev premoženjske škode(311)