FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > ničnost
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 244)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 177/2002 preužitkarska pogodba - izročilna pogodba - pogodba poslovno nesposobne osebe - ničnost - delna ničnost pogodbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.1.2003
Sodba II Ips 273/2001 denacionalizacija - razpolaganje z nepremičninami za katere obstaja dolžnost vrnitve - premoženje agrarnih skupnosti - ničnost - dovoljenost revizije - pravni interes za vložitev revizije Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2002
VSRS Sklep II DoR 415/2018 predlog za dopustitev revizije - paulijanska tožba (actio pauliana) - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - kavza pogodbe - nedopustna kavza - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - ničnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba II Ips 88/2018 pogodba o dosmrtnem preživljanju - ničnost - pravna podlaga pogodbe - nagib Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 26.7.2018
Sodba II Ips 348/2009 stvarna legitimacija - kreditna pogodba - ničnost - vrnitev kredita - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razpravno načelo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2009
Sodba II Ips 110/2011 prodaja nepremičnin - ničnost - družbena lastnina - imetništvo pravice uporabe zemljišča - status zemljišča - stavbno zemljišče - funkcionalno zemljišče - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na zemljišču - ugotovitvena tožba - pravni interes - standard obrazloženosti odločb sodišča druge stopnje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.5.2011
Sodba II Ips 836/2007 načelo svobode urejanja obligacijskih razmerij - najemna pogodba - ničnost - vlaganja najemnika v nepremičnino - poračun vlaganj in najemnine - pobot - cesija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 15.7.2010
Sodba II Ips 113/2004 oderuška pogodba - subjektivni in objektivni elementi oderuštva - ničnost - napaka volje - sila - grožnja - izpodbojnost - prekluzivni roki - obogatitveni zahtevek - zastaralni roki Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 23.6.2005
Sodba in sklep II Ips 427/2003 ničnost - prodaja nepremičnine - ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe - obročno odplačilo kupnine - prenos lastninske pravice - prepoved legis commissoriae - izigravanje legis commissoriae s pravno operacijo "prodam in (za višjo ceno kupim nazaj)"- fiduciarni posli - povrnitev premoženjske škode - prekoračitev pooblastil pri podpisu pogodbe - dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.8.2004
Sodba II Ips 428/2005 najemna pogodba za stanovanje - lastninska pravica na stanovanju - bodoči lastnik kot najemodajalec - ničnost Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.5.2007
Sodba II Ips 73/2013 prodajna pogodba - ničnost - sklenitev pogodbe - pogodbena volja strank - volja za sklenitev pogodbe - sposobnost razsojanja - dokazno breme Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.9.2013
Sodba in sklep II Ips 28/2010 ničnost - neupravičena pridobitev - poravnava - denacionalizacija - predhodno vprašanje - sklepčnost tožbe - ugotovitvena tožba - ugotovitveni tožbeni zahtevek - dajatveni tožbeni zahtevek Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.12.2013
Sklep II DoR 178/2014 predlog za dopustitev revizije - neveljavnost pogodbe - ničnost - uradna dolžnost sodišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.7.2014
VSRS sodba II Ips 60/2013 podjemna pogodba - konkurenčna prepoved - konkurenčna klavzula - pravna podlaga (kavza) - nedopustna pravna podlaga - ničnost - predmet varstva s konkurenčno klavzulo - smiselna uporaba ZDR Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - DELOVNO PRAVO 18.9.2014
Sklep II Ips 446/2010 neveljavnost pogodbe - ničnost - izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - prevzem obveznosti izbrisane družbe - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe - aktivni družbeniki - ustavna odločba - odsvojitev poslovnega deleža - retroaktivnost - prehodne določbe ZFPPIPP-A Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVO 9.1.2014
Sodba in sklep II Ips 730/2009 ničnost - navidezna pogodba - oderuška pogodba - nagib za sklenitev pogodbe - zastavna pravica - komisorni dogovor - dokazovanje - substanciranje dokaznega predloga Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.7.2012
Sklep II DoR 257/2011 predlog za dopustitev revizije - obstoj sodne prakse - lastninjenje - ničnost - posebne igre na srečo - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - LASTNINJENJE 10.5.2012
Sodba II Ips 131/2010 posojilna pogodba - ničnost - nasprotovanje moralnim normam - delna ničnost - oderuška pogodba - pogodbene obresti - dogovorjene zamudne obresti - višina obrestne mere - nepristna valutna terjatev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2013
Sklep II DoR 28/2012 dopuščena revizija - denacionalizacija - lastninjnje - zavarovanje terjatev - začasna odredba po ZLPP - razpolaganje z nepremičninami za katere obstaja dolžnost vrnitve - ničnost - izbrisna tožba - dobrovernost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - DENACIONALIZACIJA 24.10.2012
Sodba II Ips 141/2009 posojilna pogodba - zastavna pogodba - zavarovanje terjatev - ničnost - pravna podlaga - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - razdrtje pogodbe - odstop od pogodbe - tožba za nedopustnost izvršbe - obravnavanje nedopustnosti - pravočasno navajanje dejstev in dokazov - prekluzija - lex specialis Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 18.10.2012
VSRS sodba II Ips 130/2015 prodajna pogodba - nepremičnina - dvojna prodaja - ničnost - dobra vera pridobitelja - nedopusten namen - zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - izbrisna tožba - kršitev moralnih norm - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 1.12.2016
VSRS sklep II Ips 186/2016 poroštvo - poroštvena izjava - pisna oblika - ničnost - obseg porokove obveznosti - kreditna pogodba - banka - skrbnost upnika - skrbnost dobrega gospodarstvenika - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 2.2.2017
VSRS sodba II Ips 165/2016 prodajna pogodba - ničnost - oderuška pogodba - subjektivni pogoj - objektivni pogoj - dokazno breme - razveza pogodbe - spremenjene okoliščine - črna gradnja - legalizacija objekta - namenska raba zemljišča - tek nepravdnega postopka postopek za delitev solastnine - obremenjenost nepremičnine - služnost - pravna napaka - pravni interes za revizijo - stanje ob zaključku glavne obravnave - odstop od pogodbe - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.2.2017
VSRS sklep II Ips 94/2016 veljavnost pogodbe - ničnost - izpodbojnost - napake volje - grožnja - svobodna volja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 23.3.2017
VSRS sklep II Ips 335/2014 zapuščina - vrednost zapuščine - sporazum o delitvi skupnega premoženja - predhodno vprašanje - veljavnost sporazuma - ničnost Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.5.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI JK L M NO P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(9) 2018(5) 2017(11) 2016(16)
2015(18) 2014(20) 2013(13) 2012(24)
2011(9) 2010(1) 2009(11) 2008(7)
2007(3) 2006(7) 2005(10) 2004(6)
2003(4) 2002(9) 2001(5) 2000(4)
1999(10) 1998(14) 1997(10) 1996(1)
1995(3) 1994(7) 1993(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(244)

Vpisniki

Dor(17) Ips(227)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiničnost(244)