FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > višina odškodnine
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 687)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba in sklep II Ips 37/2019 odgovornost smučarja - trčenje dveh smučarjev - poškodba smučarja - krivdna odgovornost - odgovornost upravljavca smučišča - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - varnost na smučišču - trditveno in dokazno breme - višina odškodnine - skrbnost dobrega strokovnjaka - dolžno nadzorstvo - povrnitev nepremoženjske škode - dolžna skrbnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 266/2019 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - določitev višine odškodnine - odstop od sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 203/2019, II DoR 211/2019 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - objektivna odgovornost države - višina odškodnine - zmanjšanje odškodnine - prekomerne imisije - hrup - odškodnina zaradi kršitev osebnostnih pravic - pravica do zdravega življenjskega okolja - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sodba II Ips 40/2019 povrnitev premoženjske škode - izbrisani - nezakonit izbris iz registra stalnega prebivalstva - višina odškodnine - višina dohodkov - prikrajšanje - izgubljeni dohodek - zmanjševanje škode - občasno delo - delo na črno - denarna socialna pomoč - dokazni standard - uporaba prostega preudarka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 133/2019 predlog za dopustitev revizije - škoda, povzročena s kaznivim dejanjem - predhodni preizkus tožbe - preiskovalno načelo - razpravno načelo - odpust obveznosti - osebni stečaj - pravni interes za vodenje postopka - povrnitev škode - višina odškodnine - primarni strah - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 422/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - dokazovanje z izvedencem - višina odškodnine - zavrnitev dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sklep II DoR 454/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - nesreča pri delu - višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - pravična denarna odškodnina - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.4.2019
VSRS Sodba II Ips 297/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - premoženjska korist - izgubljena korist - ugotavljanje koristi - stanje nepremičnine - trditveno in dokazno breme - izračun izgube donosa katastrskega dohodka kmetije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 253/2018 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - objektivna pogojenost višine odškodnine - višina odškodnine - izsiljevanje prednosti v križišču - vožnja brez vozniškega dovoljenja - ravnanje oškodovanca - prispevek oškodovanca k nastanku škode - vzorčna zveza - načelo zaupanja v cestnem prometu - stroški za tujo pomoč - tuja pomoč v času zdravljenja - tuja pomoč v času bivanja v zdravstveni ustanovi - urna postavka - stroški doplačila za enoposteljno sobo - stroški prevoza - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep in sodba II Ips 185/2018 odškodninski spor - odločitev o podlagi tožbenega zahtevka - vmesna sodba - načelo ekonomičnosti postopka - izdaja vmesne sodbe - narava vmesne sodbe - vsebina vmesne sodbe - izrek vmesne sodbe v odškodninskem sporu - formalna pravnomočnost - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 250/2018 povrnitev nepremoženjske škode - sojenje brez nepotrebnega odlašanja (v razumnem roku) - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku - odlog izvršbe - pravna podlaga - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 157/2018 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odgovornost države - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamuda - zamudne obresti - vrsta postopka - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 155/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - dokazovanje z izvedencem - nujnost izvedbe dokaza z izvedencem - izvedenec medicinske stroke - trditveno in dokazno breme - prosta presoja dokazov - plačilo predujma - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 107/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - izravnalna pravičnost - načelo razdeljevalne pravičnosti - načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 12/2017 povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega (otroka) - načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine - višina odškodnine - katastrofalna škoda ponesrečenca - tetraplegija - duševna zaostalost - odstop od sodne prakse - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 91/2017 povrnitev nepremoženjske škode - pravična odškodnina - enotna odškodnina - višina odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 97/2017 povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 285/2018 dopuščena revizija - nepravdni postopek - postopek za ureditev medsebojnih razmerij - gradnja čez mejo nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja - rušenje objekta - odškodnina - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sklep II DoR 70/2018 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - dejanska razlastitev - višina odškodnine - status zemljišča - odškodnina za razlaščeno nepremičnino - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 50/2017 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - objava časopisnega članka v učbeniku - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - odgovornost države - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost založnika - solidarna odgovornost - pravica do zasebnosti - varstvo osebnostnih pravic - svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja - kolizija pravic - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine - povrnitev pravdnih stroškov - solidarna obveznost - nerazdelna odgovornost sospornikov - uspeh stranke v postopku - pobotanje pravdnih stroškov - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sodba II Ips 343/2016 odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - povrnitev materialne škode - protipravnost - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari - višina odškodnine - postopek davčne izvršbe - rubež vozila - lastninska pravica na vozilu - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.7.2018
VSRS Sklep II DoR 176/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sklep II DoR 108/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost države - kršitev pravic osebnosti - protipravnost - pravica do osebnega dostojanstva - bivalne razmere v priporu - bivalne razmere v zaporu - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - sodba praksa ESČP - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 28 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(12) 2018(29) 2017(24) 2016(32)
2015(41) 2014(34) 2013(48) 2012(65)
2011(109) 2010(98) 2009(63) 2008(60)
2007(20) 2006(8) 2005(2) 2004(4)
2003(6) 2002(3) 2001(5) 2000(6)
1999(13) 1998(2) 1997(1) 1995(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(687)

Vpisniki

Cp(1) Dor(155) Ips(531)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivišina odškodnine(687)