FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > razlogi za revizijo
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 242)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 172/2018 revizija - razlogi za revizijo - revizija kot prepis pritožbe - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - upoštevanje odgovora na tožbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 159/2018 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - razpolaganje s skupnim premoženjem brez soglasja zakonca - dobrovernost pridobitelja - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - materialno procesno vodstvo - dokazno breme - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sodba II Ips 113/2018 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanje - dobra vera - pravni posel - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sodba II Ips 12/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - zavarovalna pogodba - zavarovalni primer - obseg zavarovanja - dokazovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 17/2018 posojilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - ničnost - dokazno breme - dokazna ocena - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 53/2018 skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delitev skupnega premoženja - izvenzakonska (zunajzakonska) skupnost - delež na skupnem premoženju - denarna sredstva na bančnem računu - premičnina - vlaganja v tujo nepremičnino - povračilo vlaganj - redna vzdrževalna dela - investicijska vlaganja - davek na dodano vrednost (DDV) - etažna lastnina - skupna lastnina - pasivna legitimacija - dokazna ocena - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - vloge strank v postopku z revizijo - odgovor na odgovor na revizijo - dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - drugačna dejanska in pravna podlaga - delni uspeh v pravdi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep II Ips 156/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - dokazovanje - materialno in procesno dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - negativno dejstvo - dokazovanje z indici - indična sodba - dokazna stiska - nižji dokazni standard - arbitrarnost sojenja - kršitev metodološkega napotka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prodajna pogodba - sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino - napake volje - prevara - ničnost pogodbe - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - pravica do spoštovanja doma Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 225/2017 vrnitev darila - odpadel nagib - razlogi za revizijo - dokazovanje - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 271/2017 prodajna pogodba - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazno breme - cesija - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji - pravica do pritožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe sodišča druge stopnje - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 73/2017 prodajna pogodba - neupravičena pridobitev - dokazovanje - trditveno in dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - izpodbijanje dejanskega stanja - revizija - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - razlogi za revizijo - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 83/2017 razlogi za revizijo - obseg revizijske presoje - izpodbijanje dejanskega stanja z revizijo - zastaranje zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba II Ips 17/2017 izpolnitev prodajne pogodbe - izročitev nepremičnine kupcu - zamuda z izpolnitvijo - prevzem stanovanja - normalna raba stanovanja - bistvene napake - revizija - razlogi za revizijo - prepis pritožbenih navedb v reviziji - obseg obrazložitve odločbe Vrhovnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.9.2018
VSRS Sodba II Ips 177/2016 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - neodplačnost - pravica uporabe - pridobitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih ex lege - vlaganja v nepremičnino - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE 17.5.2018
VSRS Sodba II Ips 174/2016 revizija - razlogi za revizijo - prepis pritožbenih navedb v reviziji - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost države - duševne bolečine zaradi okrnitve osebne svobode - zaporna kazen - višina odškodnine - bivalne razmere v priporu - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sodba II Ips 199/2017 prodajna pogodba za nepremičnino - predmet pogodbe - pogodbena volja strank - razlaga pogodbe - odgovornost prodajalca - odgovornost za pravne napake - sankcije za pravne napake - pravice kupca - izbira jamčevalnega zahtevka - odstop od pogodbe - znižanje kupnine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.4.2018
VSRS Sodba II Ips 54/2016 vsebina listine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - prosta presoja dokazov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sklep II Ips 212/2016 ustavna vloga Vrhovnega sodišča - izredna pravna sredstva - revizija - standard obrazloženosti odločbe revizijskega sodišča - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene - dokazno breme - verodostojnost priče - dokazna ocena - pravilo o dokaznem bremenu - metodološki napotek - arbitrarnost in samovolja pri izvrševanju oblasti - opredelitev do navedb stranke - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba II Ips 277/2017 neupravičena pridobitev - prenehanje koristi - denarno nadomestilo - obogatitveno načelo - naknadna nemožnost izpolnitve obveznosti - odgovornost za neizpolnitev pogodbe - dobra vera - prikrajšanje - revizija - razlogi za revizijo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sklep II Ips 49/2016 lastninjenje stavbnih zemljišč - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona (ZLNDL) - pravica uporabe - imetništvo pravice uporabe kot kriterij lastninjenja - priposestvovanje - pogoji za priposestvovanje - dokazna ocena - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 252/2017 delitev skupnega premoženja izvenzakonskih partnerjev - obstoj izvenzakonske skupnosti - prenehanje izvenzakonske skupnosti - določitev deležev na skupnem premoženju - posebno premoženje - izdaja zemljiškoknjižne listine - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - obrazloženost odločbe sodišča druge stopnje - dokazni predlog - prekluzija - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sodba II Ips 43/2016 povrnitev škode - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji - zavrnitev dokaznega predloga - postavitev izvedenca - zavrnitev tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.1.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 276/2016 dovoljenost direktne revizije - kumulacija zahtevkov - vrednost spornega predmeta - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - lastninska pravica na nepremičnini - nevknjižena nepremičnina - solastnina - dvojna prodaja nepremičnin - veljavnost zavezovalnega pravnega posla - obstoj zemljiškoknjižnega dovolila - kršitev moralnih načel - ničnost prodajne pogodbe - izbrisna tožba - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 23.11.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 13/2016 denarna odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo - višina odškodnine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - nova dejstva v reviziji - sklicevanje na pritožbene navedbe - pomanjkljiva trditvena podlaga - informativni dokaz - izgubljeni zaslužek - denarna renta - normalen tek stvari - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.10.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 127/2016 povrnitev škode - nestrokovno zastopanje odvetnika - odškodninska odgovornost odvetnika - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravno priznana škoda - razžalitev dobrega imena in časti v medijih - kršitev osebnostnih pravic - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti - kolizija ustavnih pravic - pravica do osebnega dostojanstva - pravica do svobode izražanja - pravica javnosti do obveščenosti - žaljiva vsebina - objektivna žaljivost - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 5.10.2017
VSRS Sodba II Ips 11/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - osebno stanje oškodovanca - telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.9.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L MNO P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(9) 2018(12) 2017(5) 2016(8)
2015(10) 2014(12) 2013(10) 2012(9)
2011(17) 2010(21) 2009(36) 2008(21)
2007(11) 2006(8) 2005(16) 2004(9)
2003(4) 2002(7) 2001(3) 2000(8)
1999(6)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(242)

Vpisniki

Dor(2) Ips(240)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsirazlogi za revizijo(242)