FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > dopuščena revizija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 60
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1478)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 221/2018 povrnitev nepremoženjske škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dokazna ocena - mejni prag verjetnosti - trditveno in dokazno breme - ugotovitev dejanskega stanja - pravica do poštenega sojenja - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 3.10.2019
VSRS Sodba II Ips 267/2018 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - ugotovitev obsega skupnega premoženja - posebno premoženje - vnaprejšnja dokazna ocena - obrazložitev zavrnitve dokaznega predloga - substanciranje dokaznega predloga - dokazno breme - pravica do dokaza - pravica do izjave - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sklep II Ips 266/2018 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - nejasna pogodbena določila - kršitev zavarovalne pogodbe - izguba zavarovalnih pravic - domneva alkoholiziranosti - dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči - izmikanje preiskavi - obvestilo policiji o prometni nezgodi Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 29.8.2019
VSRS Sklep II DoR 299/2019 dopuščena revizija - priznanje očetovstva - ničnost - ugotovitev ničnosti priznanja očetovstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 240/2019 dopuščena revizija - lex specialis - odškodninska odgovornost - odgovornost izvajalca poštnih storitev - omejitev višine odškodnine - posredna škoda Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 234/2019 dopuščena revizija - odškodnina zaradi smrti bližnjega - osebe, ki imajo v primeru smrti ali težke invalidnosti pravico do denarne odškodnine - posredni oškodovanci - namestitev upravičenca v socialnovarstvenem zavodu - postavitev skrbnika za poseben primer - domsko varstvo in oskrba - volja oskrbovane osebe - izraz volje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sodba II Ips 135/2018 premoženjsko zavarovanje - stanovanjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - zavarovalna vrednost - zavarovanje na novo vrednost - zavarovalni pogoji - razlaga spornih določil - jezikovna razlaga - logična razlaga - višina zavarovalne vsote - podzavarovanje - razlaga v korist druge pogodbene stranke - dopuščena revizija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 266/2019 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - določitev višine odškodnine - odstop od sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 216/2019 dopuščena revizija - prodajna pogodba za stanovanje - odprava napak - znižanje kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 8.8.2019
VSRS Sklep II DoR 323/2019 dopuščena revizija - vezanost na pravnomočno sodbo - subjektivne meje pravnomočnosti - rešitev predhodnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II DoR 365/2019 dopuščena revizija - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - soprispevek oškodovanca - premoženjska škoda - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II DoR 203/2019, II DoR 211/2019 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - objektivna odgovornost države - višina odškodnine - zmanjšanje odškodnine - prekomerne imisije - hrup - odškodnina zaradi kršitev osebnostnih pravic - pravica do zdravega življenjskega okolja - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II Ips 143/2018 odškodninska odgovornost zavarovanca - zavarovanje civilne odgovornosti - zavarovanje odgovornosti delodajalca - plačilo odškodnine - povrnitev nepremoženjske škode - zastaranje odškodninske terjatve - splošni zastaralni rok - subjektivni in objektivni zastaralni rok - rok, določen v letih - triletni zastaralni rok - čas, ki je potreben za zastaranje - kdaj začne zastaranje teči - začetek teka zastaralnega roka - materialni prekluzivni rok - zapadlost odškodninske terjatve - zavedanje o škodi - dolžna skrbnost - dospelost terjatve - nastanek škodnega dogodka - namenska razlaga - zaključek zdravljenja - bolniška odsotnost - vrnitev na delo - uporaba argumenta specialnosti - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 25.7.2019
VSRS Sklep II DoR 218/2019 dopuščena revizija - povrnitev škode - odškodninska odgovornost delodajalca - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - padec na spolzkih tleh - varni delovni pogoji - potrebna skrbnost - nesrečno naključje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 174/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - pojasnilna dolžnost - elektivni operativni poseg - lepotna operacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II DoR 147/2019 dopuščena revizija - potrdilo o pravnomočnosti - vezanost na pravnomočno sodbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sklep II Ips 71/2019 socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - oseba z duševno motnjo - pogoji za sprejem - namen in cilj ukrepa - prostorska stiska - pravica do osebne svobode - pravica do osebnega dostojanstva - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 27.6.2019
VSRS Sodba II Ips 160/2018 osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana nepremoženjska škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II DoR 276/2019 dopuščena revizija - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - objektivna odgovornost - pojem nevarne stvari - krivda - deljena odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II Ips 78/2018 družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izključitev družbenika iz družbe - postopek izključitve - izstop družbenika iz družbe - sodna poravnava - sodni izstop družbenika - prenehanje poslovnega deleža - prenos poslovnega deleža družbenika - izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža - razlaga sodne poravnave - pasivna legitimacija družbe - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO DRUŽB 20.6.2019
VSRS Sklep II DoR 251/2019 dopuščena revizija - služnost v javno korist - stvarna služnost - ustanovitev stvarne služnosti - negativna služnost - prepoved gradnje - ničnost - gospodarska javna služba - bazna postaja Civilni oddelek GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - STVARNO PRAVO 17.6.2019
VSRS Sklep II DoR 61/2019 dopuščena revizija - ugotovitvena tožba - tožba za ugotovitev lastninske pravice - pravni interes za tožbo - dejanska etažna lastnina - navidezna solastnina - delitev solastnine - nepravdni postopek - razmerje med pravdnim postopkom in postopkom za vzpostavitev etažne lastnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.6.2019
VSRS Sklep II DoR 71/2019 dopuščena revizija - pisna oporoka pred pričama - navzočnost prič - vsebina oporoke - zahtevek za ugotovitev ničnosti - utemeljenost zahtevka - ničnost in izpodbojnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sklep II DoR 197/2019 dopuščena revizija - taksa za tožbo - vrnitev sodne takse - višina sodne takse - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 13.6.2019
VSRS Sodba II Ips 117/2018 načelo primarnosti prava EU - neposredna uporaba prava EU - načelo učinkovitosti prava EU - Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - načelo pravne države - prepoved povratne veljave pravnih aktov (prepoved retroaktivnosti) - pogodba o štipendiranju - študij v tujini - zaposlitev v Republiki Sloveniji - kršitev pogodbe - vračilo štipendije - zapadlost terjatve - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - USTAVNO PRAVO 6.6.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 60 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI JK L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(92) 2018(161) 2017(150) 2016(160)
2015(174) 2014(178) 2013(128) 2012(124)
2011(162) 2010(124) 2009(25)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1478)

Vpisniki

Dor(893) Ips(585)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidopuščena revizija(1478)